• Bora lidere teşekkürler...

İzcilik Metodu (EK-2) - c. Nasıl Başarırız?

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

c. Nasıl Başarırız?

Bu soru, aşağıdaki şeklin merkezinde, metodun tüm yönlerini ifade edecek şekilde dönen bir daire olarak gösterilmiştir.

 

Metodun Tüm Yönleri;

  • İzcilik anayasası; bize rehber ilkeleri belirtilen bir kodu, izci sözü ise izcilik anayasasıyla uyumlu yaşamak için gönüllülük esasına dayalı kişisel bir bağlığı anlatır.
  • Sembolik taslak, çeşitli semboller kullanılarak izcilik programlarını her yaş grubuna kavramları anlatan iletilerdir.
  • Oba sistemi, öğrenen toplum içerisinde informal akran grubunun mekanizmasını düzenler ve karar verme sürecinde her izciye bir rol ve söz verir.
  • Başkalarına hizmet, kişisel eğilimlerin alışkanlığıyla geliştirilen ve ihtiyaçların büyük bir bölümünde gençleri birbirine yaklaştıran kalıcı bir hizmet üretimidir.
  • Doğa içinde izci ünite ve obalarının birçok etkinliklerinin uygulamalı olarak yapıldığı özel bir çevredir.
  • Oyunlar gençlere cazip gelen donanımlar, grup içerisinde entegrasyon, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olma, inceleme, macera ve keşif için ilgilerini cesaretlendirmek olarak adlandıracağımız bir öğrenmedir.

 

Gösterim: 15849

Arama