İzci ve Çevre

Üst Kategori: Teknik Bilgiler Pazar, 14 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

İZCİ ve ÇEVRE

İZCİLİK, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİNNE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

İzcilik genç insanlara yönelik olduğundan çok geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu nedenle çevre kirliliğini önlemek için izcilik;

1. Hava kirliliği ve erozyonu önlemek amacı ile ağaçlandırma çalışmalarına katılır.

2. Çevre kirliliğini önlemek amacı ile çıkması gereken yasaların ivedilik kazanması için yetkililere imza toplama kampanyası, telefon etme ve faks çekme organizasyonlarına yardımcı olur ve katılır.

3. Çevre temizliği kampanyaları düzenler.

4. İlaç toplama kampanyaları düzenlenip, ilaçlar bir sağlık kuruluşuna gönderilir.

5. Toprak ve erozyon konusunda bilgi edinip, çevredeki insanları bilinçlenmesine yardımcı olur.

6. Eğitici sloganlar hazırlayıp, kalıcı ve görülebilir yerlere koyar.

7. Çevre ve çevre koruma konusunda paneller, konferanslar, toplantılar düzenler.

8. Gönüllü çevre kuruluşlarını destekler ve çalışmalarında yardımcı olur.

9. Evlerimizdeki çöplerin gruplandırılması konusunda çevreyi bilinçlendirme çalışmalarına yardımcı olur ve bu konuda örnek olur.

10. Kağıt, şişe, poşet gibi maddelerin toplama kampanyası yapar, onları değerlendirmelerine yardımcı olur.

11. Çevre konusunda resim, afiş yarışmaları düzenler, izcilerin bu çalışmalarının sergilenmesi ile halkın bilinçlenmesi çalışmalarına yardımcı olur.

12. Hava kirliliği olan yerleşim yerlerinde, özel arabalar yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda uyarılarda bulunur ve kendisi de örnek olur.

İzciliğin çevre kirliliğini önlemek için yaptığı çalışmaların sayısını arttırmak mümkündür. İzci, doğal çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önleme çalışmalarına katılmak zorundadır. Çünkü izcinin en çok kullandığı aktivite alanı doğal çevredir.

ÇEVREMİZ

İnsanların yaşadıkları çevreye ilişkin duyarlılıkları özellikle son yıllarda artarak yükseliyor. Üzerinde yaşadığımız dünyanın doğal yaşamını sürdürmesi, bunun için doğal kaynakların akılcı ve tedbirli kullanılması giderek insanlığın ortak dileği oluyor. Dünyamızın doğal dengesinin bozulması, ve çevrenin kirlenmesi, kalkınmanın, sanayileşmenin bedeli olmamalıdır diye düşünüyor insanoğlu. Hiç kuşku yok ki insanlığın böyle düşünmesinin en önemli nedeni, yaşadığımız yıllarda çevrenin hiçbir dönemde olmadığı kadar kirlenmesi sorunuyla karşı karşıya kalmasında yatıyor. Denizlerde atmosfere kadar insanın doğal çevresi durmadan kirleniyor. Ancak, yeryüzündeki doğal dengenin taraflarından biri olan insanlık bu kirlenmeye karşı bir bilinç oluşturarak davranacak ve umuyoruz geç kalmayacak.


"Yapacağınızın küçük olduğunu düşünerek hiçbir şey yapmamak" gibi bir hataya düşmek istemiyor, içinde yaşadığımız dünyanın haline üzülüyor ve onun gidererek bozulan sağlığını düzeltmek yolunda bir şeyler yapmak istiyorsanız, işte size çeşitli öneriler;

İZCİLİKTE ÇEVRE EĞİTİMİ(*)

İzcilik belli bir metot, amaç ve prensipler doğrultusunda, milliyet, ırk, inanç ayrımı gözetmeksizin, herkese açık politik olmayan gönüllü ve üniformalı bir gençlik hareketidir.

Tanımdan da anlaşılabileceği üzere, izcilikte, çevrecilik gibi gönüllülük ister. Ayrıca bir eğitim hareketi olarak tanımlanan izcilik, genç insanlara yöneliktir. Dolayısıyla çevre eğitiminde yardımcı olmak, gençlere yol göstermek, izcilik çalışmaları ile çok daha kolay olmaktadır.

İzcilik, tabiatı korumada her zaman etkin olmak ve dünya çapında çevre sorunlarına çözüm bulmada yardımcı olmaktadır.

İzcilik 1907’de kurulduğundan bu yana çevreyle iç içe olmuştur. Birçok aktivitesini çevre olmadan yapamaz. İzciler, izciliği yaparak yaşayarak öğrenirler. Uygulama alanları da doğal çevrede yaptıkları kamplardır. İşte bu kamplarda doğal çevreye zarar vermeden hatta koruyarak verimli bir şekilde nasıl yararlanacağını öğrenir ve uygular.

İzciler için doğal çevre son derece önemlidir. İzciliğin kurucusu BP’nin 80 yıl önce doğaya ve tabiat varlıklarına verdiği önem, izcilik hareketlerinin esas prensiplerini oluşturmuştur. İzciliğin temel prensipleri arasında  yer alan Tanrıya karşı görevlerinde “çevreyi koruma ve dünya tabiatının bölünmezliğini korumada yardımcı olmak” görevi izciliğin doğal çevreye verdiği önemi bir kez daha vurgulamaktadır.

Ayrıca “açık havada yaşam alışkanlığı kazanmak, doğayı sevme ve koruma alışkanlığı kazandırmak” izcilikte doğal çevrede uygulanan kampların amaçlarından biridir.

Genel olarak izcilik, çevreye ve çevre eğitimine bunca önemi verirken, doğal çevreyi daha iyi korumak ve geliştirmek amacı ile “Çevre İzciliği” kurulmuştur.

Çevre izciliği, tüm izcilik bilgilerinin yanında gençleri çevre konusunda branşlaştırmış ve doğal çevre eğitimi vermeyi ilke edinmiştir.

ÇEVRE İZCİLERİNİN GÖREVLERİ

1- Atatürk ilke ve inkılâplarının yılmaz bekçisi olmak. Bu ilkeler ışığında Türk toplumuna hizmet etmek.

2- Hava, su, toprak kirliliği ve gürültü gibi yıpratıcı, kirletici ve bozucu etkilerden çevreyi korumak.

3- Türkiye’nin doğal güzelliklerine sahip çıkmak.

4- Yarının temiz ve yeşil Türkiye’sini sevmek.

5- Daha mavi, daha güneşli, daha yeşil ve çiçek gibi tertemiz bir çevre yaratılması için gerekli çalışmalara katılmak.

6- Doğayı kirletenlerle, yok edenlere karşı güç birliği yaparak, elele, gelecek güzel günlere hazırlamak.

7- Doğa sevgisi, çevre koruma konusunda bilinçlenmek ve bu bilinci taşımayanları uyarmak.

8- Atıkları ile çevreyi kirletenlerle mücadele etmek.

9- Sağlıklı bir çevre yaratmak için çeşitli kampanyalara katılmak.

10- Çevreyi güzelleştirme ve koruma konularında örnek olmak. Çevrenin ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi, hayvanların korunması konularında çalışmalar yapmak.

11- Yeşil bir dünyada yaşamanın yararlarını çevresine anlatmak ve gönüllü çalışmalara katılmak.

12- Yaşlı ve sakatlara yardımcı olmak, hasta ziyaretleri yaparak, onlara yaşama sevinci vermek.

13- Gelenek ve göreneklerimize, milli değerlerimize bağlı kalarak, büyüklere saygılı, küçüklere hoşgörülü davranmak.

İşte böyle görevlere sahip izciliğe katılan gençlerin çevre konusunda ne denli eğitildikleri açıkça görülmektedir.

İzcilik, çevre hareketine global bir boyut kazandırmak için bulunmaz bir fırsattır. Dünyadaki 16 milyonu aşkın izcinin birlikte çalıştığını düşünürsek, çevrede oluşacak olumlu değişikliklerin düşüncesi bile çok güzel olur.

Çevre eğitimi faaliyetleri, ortak kaygı taşıyan diğer organizasyonlarla beraber hareket ederler. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel düzeylerde izcilik federasyonlarının, diğer gençlik gruplarıyla çalışmasının avantajlarını kabul etmek gerekir. Bunlar çevresel konularla ilgili resmi veya resmi olmayan organizasyonlar da olabilir. Unutmamak gerekir ki, köklü bir organizasyon olan izcilik, bu tür yardımlaşmalarla daha iyi sonuçlar verebilir.

(*) Genç İzci- Mart 2001

İZCİLİK, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR?

İzcilik genç insanlara yönelik olduğundan çok geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu nedenle çevre kirliliğini önlemek için izcilik;

1. Hava kirliliği ve erozyonu önlemek amacı ile ağaçlandırma çalışmalarına katılır.

2. Çevre kirliliğini önlemek amacı ile çıkması gereken yasaların ivedilik kazanması için yetkililere imza toplama kampanyası, telefon etme ve faks çekme organizasyonlarına yardımcı olur ve katılır.

3. Çevre temizliği kampanyaları düzenler.

4. İlaç toplama kampanyaları düzenlenip, ilaçlar bir sağlık kuruluşuna gönderilir.

5. Toprak ve erozyon konusunda bilgi edinip, çevredeki insanları bilinçlenmesine yardımcı olur.

6. Eğitici sloganlar hazırlayıp, kalıcı ve görülebilir yerlere koyar.

7. Çevre ve çevre koruma konusunda paneller, konferanslar, toplantılar düzenler.

8. Gönüllü çevre kuruluşlarını destekler ve çalışmalarında yardımcı olur.

9. Evlerimizdeki çöplerin gruplandırılması konusunda çevreyi bilinçlendirme çalışmalarına yardımcı olur ve bu konuda örnek olur.

10. Kağıt, şişe, poşet gibi maddelerin toplama kampanyası yapar, onları değerlendirmelerine yardımcı olur.

11. Çevre konusunda resim, afiş yarışmaları düzenler, izcilerin bu çalışmalarının sergilenmesi ile halkın bilinçlenmesi çalışmalarına yardımcı olur.

12. Hava kirliliği olan yerleşim yerlerinde, özel arabalar yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda uyarılarda bulunur ve kendisi de örnek olur.

İzciliğin çevre kirliliğini önlemek için yaptığı çalışmaların sayısını arttırmak mümkündür. İzci, doğal çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önleme çalışmalarına katılmak zorundadır. Çünkü izcinin en çok kullandığı aktivite alanı doğal çevredir.

Gösterim: 7486