Kamp Ateşi

Üst Kategori: Teknik Bilgiler Pazar, 14 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

KAMP ATEŞİ

“İZCİ İÇİN EĞLENCE, LİDER İÇİN EĞİTİM”

 • Kamp ateşi eğlencelerimiz sayesinde, çocuk ve gençler, topluluk önünde konuşabilmeyi öğrenir…

• Beraberce fikir üretmeyi, o fikre sahip çıkıp uygulamayı becerirler.

• Kendini rahatça ifade edebilmeye alışır

• Günün yorgunluğunu ve stresini atar

• Kamp ateşi, izcilerin ünite, öbek, oba, ekip halinde gelmeleri ve yerleşmeleri ile başlar

• Yerleşme ateşin etrafında daire şeklindedir. Dairenin belirli bir bölgesini kamp yönetimi oluşturur. Liderler izcilerinin arasında oturur. Eğer çok kalabalık varsa iç içe daireler şeklinde oturulur.

• "Haydi izciler, tatlı uykular” şarkısı veya veda gecesinde veda valsi ile son bulur

• Kamp ateşinin bitiminden sonra bütün izciler yatmaya, gerekiyorsa liderler toplantıya çekilir

• Kamp ateşinde öbek, oba, ekiplere verilen konular, liderler arasında iş bölümü yapılarak, sahne alma, espri, katılım oranı, zamana uyum gibi başlıklarda değerlendirilir ve verilen puanlar günlük puanlarına eklenir

• Kamp ateşini nöbetçi lider yönetir, sunar, öbek-oba-ekipler programlarının başında ve sonunda tekmil verir, nöbetçi lider izcilerin tekmilini ayakta selamlayarak alır, şarkı, alkış ve oyunları yönlendirir

• Kamp ateşinde işlenecek konular genel örf ve ahlak kaidelerine aykırı olamaz, içinde cinselliği çağrıştıracak unsurlar bulunamaz, anne, nine, dede ve baba rolü hariç, kimse karşı cinsin rolünü yapamaz. Argo ve siyasi içerik kullanılamaz.

• Kamp ateşleri, bir iki gece hariç serbest konulu olamaz. Genellikle marifetler gecesi teması ile başlar. Milli Bilinç, Reklâmlar, Haberler, Şarkılar, Şarkılara kamp ve izcilik ile ilgili sözler yazıp okuma, Lider taklitleri, Liderler gecesi gibi temalar işlenir. Ateş teması Akşam yemeği öncesinde verilir ve kısa sürede üretip sergilemeleri istenir.

• Oba ve ekip gösterilerinin arası, izci alkışı ve şarkılar ile süslenebilir

• Her izcinin rol almasına özen gösterilir

• Toplu kamp ateşi dışında, yan kamplar, üniteler, oba-ekipler, ayrı kamp ateşleri de yapabilir

• Kamp ateşinden kasıt “ateş yakmak” değildir. Ateş sembolik olabilir, yangına hassas ve yakıt bulunamayan bölgelerde yakılmayabilir

• 10. Kamp ateşi izci için eğlence, lider için, çocuğun gelişimi ile alakalı bir eğitim unsuru olduğu unutulmamalı, izcinin aktif olmasına özen gösterilmelidir,

• Kamp ateşinde izciler yerde ise liderler, protokol ve misafirler de yerde oturur

• Veda kamp ateşi farklı ve önemlidir. Kamp ateşi kare şeklinde ve yukarı doğru bir piramit oluşturacak tarzda yerleştirilir. Ateş, ok, teleferik, meşale vb sistemlerle yakılabilir.

• Veda kamp ateşi özenli bir şekilde uygulanır. Kamp müdürü ateşi yakar, üç kez “Kamp ateşimiz yanmıştır, izciler gelebilir” diyerek izcileri davet eder. İzciler sessizce saklandıkları yerden çıkarak ateş etrafında halka olur.

• Kamp müdürü ateş duasını “Ey büyük yaratıcımız. Yarattığın bu yakıcı varlık nasıl etrafı aydınlatıyorsa sen de içimizi izcilik ateşiyle öyle aydınlat. Bu ateşin dumanları nasıl etrafa yayıyorsa, sen de izcilik düşüncemizi dünyaya öylece yay, Bu ateşin kıvılcımları nasıl birer birer sönüyorsa, sen de içimizdeki bencillik hislerini, kötü duyguları öylece söndür.” Şeklinde yapar izciler her cümlenin ardından tekrarlar.

• “Unutmayınız ateşe ve yemeğe kesinlikle selam verilmez”

• Nöbetçi lider bütün izcilerin ellerini arkada birleştirmeleri konusunda uyarısını yapar ve ateş rondunu yaptırır.

• İzciler ellerini arkada çapraz bağlayıp ateş rondunu söyleyip önce sağdan başlayarak sallanırlar. Herkesin gözü kamp ateşini yöneten liderdedir. Sallanırken ona uyulur.

ATEŞ RONDU

Yansın ateş alev alev

Sarsın göğü ak dumanlar

Şen izciler halkalansın

Dile gelsin şu ormanlar hey hey

Laralaylay...

Dile gelsin şu ormanlar hey hey

Yansın ateş önümüzde

Yerde değil gönlümüzde

Güle güle dönünüz de

Neşelensin oynayanlar hey hey

Laralaylay

Neşelensin oynayanlar hey hey

 

 

Kaynak : Hasan SUBAŞI

Gösterim: 9177