İZCİ MOOT

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Dünya İzci Moot’da “Yetişkinler Grubu” na yönelik gelişim kaynaklarına ilişkin çalışmalardan notlar :

GİRİŞ

13. Dünya İzci Moot’daki ergin ve yetişkin izcilerde yapılan örnek uygulamalara ilişkin bu kaynak tüm liderlerin çalışmalarına büyük katkılar sağlayacak niteliktedir.

Aktivitelerde rol alarak “pratik kazanmak” izcilik metodunun temel elemanlarından biridir. Zira orada katılabileceğiniz ve ilginç bulacağınız, hatta o ana kadar bilmediğiniz birçok kaynak mevcut. Bu arada çok önemli olduğuna inandığımız aşağıdaki hususlara da dikkat çekmek istiyoruz:

Katılımcılar tarafından her ülkeden gelen 2 izci, 2 ergin izciden oluşan 10 ar kişilik ekipler oluşturulmalı. Faaliyetin bel kemiğini oluşturacak 2 veya 3 gruptan oluşan ekipte ise: aşçı ve yardımcıları olmalı ve bunlar mutlaka çadırlarını bir arada kurmalılar. İlk günlerde bu işlerin deneyimli liderler nezaretinde yapılması faaliyetin sağlıklı yürümesi açısından yararlı olur.

Ekiplerden 50 şer kişilik gruplar halinde üniteler oluşturulmalı ve her üniteden sorumluluk üstlenebilecek 2 şer deneyimli lider görevlendirilmeli. Bu liderler uygulamaları öğretme konusunda tüm ustalıklarını sergileyebilmeliler. Bu arada herkesin birbirine yardımcı olması gerekir.

İçinizden birçoğu uluslar arası böyle bir aktiviteye belki ilk kez katılmaktalar. Bu nedenle hazırladığımız kaynak daha ziyade sizlerin uluslararası çalışmalarınıza rehberlik edecek nitelikte olup tüm izcilere güvenle uygulanabilecek,gençlerin beklentilerine cevap verebilecek tarzda deneyimlerin, fikir ve duyguların rahatça paylaşılabileceği şekilde hazırlanmıştır.Aynı zamanda zorlu geçen birçok aktiviteye katılabilmeniz için de sizlere cesaret kazandıracaktır. İzci Moot süresince katılımcıları sürekli hareket halinde tutacak, coşkularını artıracak birçok ekip oluşturuldu ve görevler buna göre planlandı.


AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ :

Amaç aktiviteye katılan izci ve ergin izcileri Moot süresince ekip çalışmaları ve ekip yönetimi hakkında uygulamalı olarak bilgilendirmektir.

HEDEFLER :

Moot’un bitiminde katılımcılar için şunlar hedeflenmiştir :

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

Her ekibe bir kaynak paketi verilmesi kararlaştırıldı. Bu paketlerde ekip ruhunun geliştirilmesi ve ekiplerin her birinin performansının artırılmasına yönelik aktivitelere ilişkin bilgiler yer almaktadır. Genellikle aktivitelerde başarı gösteren ekiplerden bir veya en fazla iki kişiye ödül verilebilir. Böyle bir ödüllendirme de kaynak kullanımı ve iyiye yönelme açısından ekipleri tatlı bir yarışma ortamına sokar. Tüm ünite liderleri ekibinizle yapacağınız çalışmaya yardımcı olabilmek ve deneyimlerinizden yararlanabilmek için çevrenizde yer alırlar. Bu durumda fikirlerinizi ve görüşlerinizi onlarla paylaşmaktan asla çekinmeyiniz.


EKİPLERLE ÇALIŞMA

Moot süresince grupların toplu olarak yapabileceği bir takım görev içerikli etaplar da var. Bu etapların çoğu Bruce Tuckman’ın 1965 yılında hazırladığı çalışmalara dayalı. Etaplardan bazıları: Eğitim, atağa geçme, standartizasyon, performans ve hüzün… İşte başlıklardan örnekler:

EĞİTİM

Grup üyeleri tarafından ortaya atılacak bir konuda mücadele edilecek veya tartışılacak gibi  motive olunur. Toplananlar tarafından ekip organizasyonuna ilişkin ciddi problemler ortaya atılır sorular yöneltilmeye başlanır: Kim neden yaptı? Ne zaman toplanılacak? vb.

Kişisel olarak herkes birbiri hakkında bilgi ve kanaatlerini açıklamaya başlar. Bu arada duruş vaziyetleri önce normaldir daha sonra anlatılanlara göre bazen mücadele, bazen tehdit vaziyetleri alınır ancak bu hareketler hiçbir zaman icraata dökülmez.

ATAĞA GEÇME

Grubun bir kısım üyesi uzun zamandır grupta problem yarattıkları için diğerleriyle geçinemezler. Diğerlerinin sabırları taşmaya başlar. Fakat seçenekleri yoktur. Ya düzeni sağlayacaklar, ya da seslerini hiç çıkartmadan olanı biteni kabullenecekler. Gruptan her hangi birinin başkanlığında sorumluluklar ve grup etkinliği üzerinde tartışılır. Problemlerin gerçek kaynağı ortaya çıkartıldıktan sonra diğerleri bunu kabullenirler ve ilk zamanlardaki gibi huzur ortamında kalmayı tercih ederler. Böylece organizasyondaki görev bilinci içerisinde kişisel çekişmeler yüzeysel olarak sona ermiş olur. Ancak mücadeleyi tam anlamıyla sona erdirebilmek için şahıslar kazanma ve kaybetme duygusu taşımayacaklar ve mücadeleyi engelleyecek etkenleri araştırarak onları ortadan kaldıracaklar.

STANDARTİZASYON

Faz 2 de belirtilen “grup yönetimi” için belirlenen kurallar devreye girer. Üstlenilen görev ve sorumluluklar kabullenilir. Uyuşmazlıkların ardından artık katılımcıların birbirleriyle anlaşmaları sağlanmış olur. Diğerlerinin yetki ve sorumluluklarını takdir ederek birbirlerini dinlemeye, onlara hak vermeye ve ön yargılarını terk etmeye başlarlar. Gruba bağlı ve grubun etkisiyle hareket etmek isterler. Tüm bu esnada bireyler, grubun zararına olan etkenleri göz önüne alarak tekrar çatışma ortamına girmemek için çaba sarf ederler.

PERFORMANS

Esneklik ve tabiiliğin sergilendiği bu etapta gruplar tam anlamıyla amaca ulaşılamaz. Burada herkes birbirini yapılan çalışmalar ve serbest aktivitelerdeki ortaya koydukları güvenilirlikleri açısından tanımakta. Roller ve sorumluluklar şeffaf bir tarzda değişime uğratılmakta. Grup kimliği, dürüstlük ve ahlak anlayışı en yüksek seviyede olup herkes verilen görevlerin bilincindedir. Bu rahat duruş grubun enerjisini ve görevlerin yerine getirilmesindeki başarıyı işaret etmektedir.

HÜZÜN

Bu kısımda grupların görevi tamamlama ve sorumluluktan kurtulmaları söz konusu edilmekte.Bireyler grubun başarısını ve bir şeyleri başarabilmenin mutluluğunu yaşamaktalar. Onlar ayrılmadan önce bir kez daha bilinçli bir tanışmaya ihtiyaç duyarlar. Grup üyelerinin yaşadığı üzüntü ortamına katılarak, faz 5 de belirtilen “hüzünlenme” tablosunu oluştururlar.

Kısaca bahsedilen bu kaynaklar grup çalışmalarınızda size mutlak yararlı olacaktır.


KAYNAŞMA OYUNLARI

BUZKIRAN OYUNLARI – Bunlar bariyerleri aşmak için oynanan ve grubu harekete geçiren oyunlardır. Değişik tarzlarda oynanabilirler.

İNSAN ZİNCİRİ

Ayakta yan yana daire oluşturulacak.Herkes birbirinin elini tutacak şekilde eller ortaya uzatılacak.Siz dairenin dışında kalacaksınız.Eller birbiriyle sıkıca tutuşulacak.Elleri çözmeden dairenin dışına zincir halinde çıkılacak.Zincirin son halkası çıkana kadar eller çözülmeyecek.

CAMADAN BAĞI OLUŞTURMAK

Ayakta,farklı grup üyeleriyle eller bileklerden tutularak camadan düğümü şekillendirilir. Eller hafifçe gevşetilerek düğümün hareketi gösterilir.Oyun diğer düğümler için de geçerlidir.

BÜTÜNLEŞTİRME EGZERSİZLERİ – Aynı grup içerisinde izcilerin bilgi değişimi yapmaları.

HEPSİ DE BANA GÖRE

Grup üyelerinden bir dakika süresince kendisinden bahsetmesini isteyin.Herkes bitirince müşterek anlatımların üzerini çizin.Kalan ifadelerin kişinin kendisini tanıtan gerçek ifadeler olduğunu göreceksiniz.

MUHATABIM VE BEN

Bir konu seçin ve her üyeden tıpkı kendi kamplarında yaptıkları gibi fikir paylaşımı yapmalarını isteyin. Konular geniş kapsamlı olabilir.Ör: geri dönüşüm,yaşlılara yardım, sağlıklı cinsellik yaklaşımları gibi konularda gençlerin dini sorumlulukları hatırlatılabilir. Genç izcilerle karşılıklı tartışmalar da düzenleyebilirsiniz.

ZAR ATMA

Takımlar için lazım olan 2 adet tavla zarına ihtiyaç var.6 konu belirleyin.6 adet cümleyi tamamlayacak nitelikte kelimelerden oluşan cevaplar hazırlayın. Karşı karşıya karışık bir sıralamayla yazın.Zarları herkes atacak.zarlardaki sayılarla uyuşan cümleyi tamamlayabilen kazanacak.

DOĞRU YANLIŞ

Herkes birbirini iyice tanıdıktan sonra oynanabilecek bilgi paylaşımına dayalı zevkli bir oyun.Sırayla herkes ikisi doğru biri yanlış olan 3 ifade ortaya atacak.Grup üyeleri ifadelerden hangisinin yanlış olduğunu bulmaya çalışacaklar.

DOMİNO ADAM – Umumi dalgınlık hali yaratmak.

Grup daire şeklinde ayaktadır.Birisi söze başlar.Önce sağına bakar: “ sağımdakinden kuşkulanıyorum”,sonra soluna bakar: “solumdakinden kuşkulanıyorum” der ve dalgın bir hal alır.Herkes bu hareketi tekrarlar.Biz bu arada dalgınlık çeşitlerini izlemiş oluruz.

AĞAÇ ADAM

Bu oyun ünite liderleri için hazırlanan bir kaynaktan alınmıştır.Herkese birer kağıt verin. Onlardan varsaydığınız ağaç üzerindeki kişileri tespit etmelerini isteyiniz.Herkes tespitlerini gruba okuyacak.Bu oyun Moota katılanların kendi becerileriyle komediye dönüştürülebilir.

GÜNLÜK TUTMA

Moot süresince birçok olayı süratli bir şekilde aynı anda yaşayacaksınız. Yaşadıklarınızı düzenli bir şekilde kaydederek bir günlük tutmanız sizin için daha iyi olmaz mı? Geleneksel tarzda kağıt üzerine fotoğraflarınızla birlikte,ileride hatırlamak üzere anı olarak belgelemekle ne kaybedersiniz? Şayet kameranız varsa görüntüleri video kaydına alarak günlüklerinizi tüm dostlarınızla paylaşabilirsiniz.

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Rowallan Kampında size ayrılan alanlarda kafanızı dinleyeceğiniz ve manevi duygularla baş başa kalabileceğiniz yerlerde ayrılmıştır.Moot süresince yaşadığınız günlük olayları orada rahatça düşünebileceğiniz bir zamanınız olacak.Ailenizi,sevdiklerinizi,dostlarınızı,kamptaki yeni arkadaşlarınızı ve onlarla paylaştığınız güzel anılarınızı düşünün.

KENDİSİ İLE İYİ OLMAK

Herkesin kendisine göre günlük doğal ritimleri(biyoritim) vardır.Kişiler enerji doludurlar ve yaşamlarını bu şekilde gün boyu devam ettirirler.Çoğu kişiler,erken kalkanların daha enerji dolu olduklarını söyleyerek sabahları erken kalkarlar.Bazıları ise geç kalktıklarından ortamla uyumda zorlanırlar.Ünitenizde böyle farklı şahıslar olabileceğini düşünerek erken kalkıp biran evvel işlere koyulmalısınız.Uzun süren yolculuklarınız ve gidiş gelişleriniz deki sıkıntılar biyoritminizi olumsuz yönde etkileyebilir. İşte bu konuda size birkaç öneri:

EKİPLERLE BERABER

Eğer kampta hoş bir vakit geçirmek istiyorsanız öncelikle birlikte yaşamanın ve çalışmanın önemini bilmeniz gerekir.Bu,ortak oynanan birkaç oyunla pekiştirilebilir.Böylece diğer ünitelerle de tatlı bir rekabete girilmiş olur.

DENGE OYUNU – Birlikte oynanır.

Tüm grup ayakta.Temin edilen bir küçük halı veya naylon brandadan istifade edilmek suretiyle oynanan bir oyundur.Oyunun tüm özelliği halının üzerinde olan izcilerin ayakları altından halı hafifçe çekilerek dengeleri bozulur.İzciler konuşmaksızın bu halı üzerinde dururlar.Dengesini kaybedip düşenler oyundan çıkar.

ÜÇ BACAK FUTBOL – İki kişiyle oynanır.

Kendi üniteniz ve diğer ünite elemanları arasında ikişer kişilik gruplarla üç bacak fotbol oyunu düzenleyebilirsiniz. Eşlerin aynı boyda olmalarına özen gösterin. İkisinin birer bacaklarını fularla bağlayın;ortak bacak oluşsun.Böylece ikili gruplardan oluşan bir takımla futbol maçı yaptırın.

DÖRT TARAFLI FUTBOL

Bu oyun dört ekiple oynanır. Dört köşeye kale oluşturacak şekilde kutular konur. Ekiplerden biri tüm kaleleri savunmakla görevlidir. Diğer üç ekip topu kalelerden birine atmaya çalışırlar. Savunmadaki topları geçirmez.

ÖRTÜ İLE VOLEYBOL

Bir örtü veya naylon brandaya ihtiyaç vardır.Örtüyü köşelerinden yandan iki kişi tutar.Örtü küçük ise bir kişi her iki köşeyi de tutabilir.Daha sonra file veya ip gererek de aynı oyunu oynayabilirsiniz.Kaynaştırıcı bir oyundur.

HİKAYE PAYLAŞIMI

Grubunuzda kendinize özgü bir hikaye geliştirerek anlatmaya başlayın: “Adamlardan biri süs bitkilerini dikmeye başlar…”Birkaç cümle söyledikten sonra anlatmayı keserek dikkati başka yerde olan birinin hikayeye devam etmesini isteyin. Grubu eğlendiren bir oyun.

DİĞERLERİNİ DE DİKKATE ALMAK

GİZLİ DOST

İzcilere grupta bir gizli dostu olduğunu söyleyerek izcilerin sayısınca bir kutuya kur’a kağıtları yerleştiriniz.Bu kağıtlardan sadece bir tanesinde “gizli dost” yazısı olacak..Sonuçta kim “gizli dost” yazısını çekerse tam gün ekibin hizmet işlerinde çalışacak. Zorlandığında kendisine yardım edilecek.

HAYALİ HEDİYE

Eşli oynanır.Biri diğerine hoşlandığı bir şeyi hediye olarak vermek istediğini söyler. Fakat bu görünür bir hediye değildir; hayalidir. Hediye:bir macera veya bir kamp haberi olabilir.

KILAVUZUM OL

Ekip 2 gruba ayrılır.Oyuncunun gözleri kapatılarak aşağıdaki 3 şeyi yapması istenir:

KORUYUCU MELEK

Ekiptekilerden eşleşmelerini isteyin.Herkes arka arkaya dizilmiş aynı yöne bakmakta. Arkadan yapmaları gerekeni söyleyin.Herkes birbirinin omuzu üzerinden yapılan hataları tespit edip görmeye çalışsın.

Kim koruyucu melek olur?

Başkaları için koruyucu melek olunabilir mi?

Bunları uyguladıktan sonra yine hepsi aynı istikamete bakacak şekilde ayakta daire oluşturmalarını isteyin.Ve yavaşça arkasındakinin dizine oturmalarını söyleyin.Düzeni bozmadan buna devam etmelerini isteyin.

DÜŞÜNME

İzcilerin gözlemleyebilecekleri bir konu belirleyin.Mesela bir günlük kamp üzerine görüşlerini bildirmelerini isteyin.Erginler tarafından yapılan örnek çalışmalardan yararlanarak yeni fikirler ortaya çıkartmalarını ve değişiklikler üretmelerini isteyiniz.Moot vesilesiyle izcilerin birbirleriyle pratik ve deneyimlerini paylaşabileceklerini hatırdan çıkarmayın.

RENK DÜNYASI

İçinizden kendinize göre bir renk seçin. Ekip arkadaşlarınızla birlikte karşıda görülen bir manzaranın resmini yaparken ağırlıklı olarak bu rengi kullanıyorsunuz.Gün bitiminde o günkü kullanılan renklerden ekibin o günkü performansını belirleyebilirsiniz.Buna göre:

HEYKEL

Heykeltıraşlar için ilham kaynağı olan meşhur Yunan heykellerinden birini canlandırılması.

Gruptakilerden her birinin bir heykeli canlandırmasını isteyin. Donmuş vaziyette duranları izleyin.Bunları fotoğraflamak sizin için ayrı bir anı olacak.

TAKIM ARKADAŞI

Ekip arkadaşlarınız veya diğerleriyle bir gemide seyahat halinde olduğunuzu düşünün. Herkes gemi personellerinden birinin görevini üstlenecek ve nasıl çalıştıklarını hareketleriyle gösterecek.Bu arada personele şu soruları yöneltiniz:

MOOT’u RESMETME

Herkesin Moot’dan bir kareyi resimlemesini isteyin.Bu çalışma için güneşin,güzel görüntülerin,ırmağın engellerin,kayalıkların,dağların ve daha birçok görüntünün netleşmesi için açık havayı bekleyin.her gün değişik manzaralarla bu çalışma sürdürülebilir.

SON GÜNLER

12 gün süresince tanıştığınız ekip arkadaşlarınızla birçok bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmış olacaksınız.Evinize götüreceğiniz birçok fotoğraf ve hatıra eşyalar,Facebook’da paylaşacağınız anılar vb. gibi güzelliklere kamptan ayrılırken daha çok ihtiyaç duyacaksınız. İşte bunlar için düşünülebilecek kalıcı hatıralardan birkaçı:

TŞÖRTLER

Bundan sonra giymeyeceğiniz eski tişörtlerinizi arkadaşlarınızın mesajları için kullanabilirsiniz.Kampta bulunan malzeme satıcılarından tişörtünüze arkadaşınızın mesajını yazmasını isteyebilirsiniz.Şayet bu iş için tişört ayıramıyorsanız bu işlemi fularlarınızla da yapabilirsiniz.

ZARFLARDA MESAJ

Zarf ve kağıtlarla da mesaj değişimleri yapılabilir.Bir zarfa sizin dışınızda 9 kağıt koyun.Daire oluşturarak oturun ve herkesten isimlerini zarfın üzerine yazmalarını isteyin.Elden ele dolaştırarak herkesin bir mesaj yazmasını sağlayın.

EVE DÖNÜŞ

Daire halinde otururken veya yemek esnasında bundan sonra yapacaklarınız ve döndüğünüzde yapacağınız paylaşımlar hakkında diğerleriyle karşılıklı konuşmalar yapınız. Konuşacaklarınız şunlar olabilir:

Eve döndüğüm zaman….

Benim için büyük bir değişiklik olan Moot…

Kenya’da edindiğim…

Kenya için düşündüğüm en azından…

Öğrendiklerimin hepsi…

İzcilik hakkında öğrendiklerim…

KATILIMCILARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kenya’da 13 Moot’ a katılmanız sayesinde deneyiminiz artacak,yaşamınızda beklide bir ilki gerçekleştireceksiniz.Bu deneyimlerle acemiliğinizi gidereceğinizi ümit ediyoruz.İzciliğin uygulamalarla öğrenildiğini Moot da bir kez daha göreceksiniz.Bu kampta dünya gençleri ile birlikte olacaksınız.Bu küçük kaynak eser size Moot süresince rahat bir kamp yapabilmeniz için rehber olarak hazırlandı. İki önemli husus:

KAMP AŞAMALARI ŞEMASI

Bu süreçte size yardımcı olacak hususlardan bazıları :

ÜNİTE LİDERLERİ İÇİN AÇIKLAMALAR

İzci Moot,katılan liderler için tam bir uyum ve fırsatların yakalanabileceği en uygun öğrenme ortamıdır.Kampta liderleri etkin hale getirebilmek için 5 ekibe 10 lider düşecek şekilde bir görevlendirme yapıldı. Böylece liderlerin izcileri tanımaları kolaylaştırıldı.Bu tarz bir girişim,ergin izciler yönetmeliği ile izci ve gençlerin faaliyetlerindeki farklı uygulamalarından yararlanmak suretiyle geliştirildi.13.Moot’da ünite liderliği zevkini size yaşatmak için böyle bir karar alındı.

 

NEŞELİ BİR KAMP GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE…

KAYNAK :scout.org/fr/nouvelles   19.09.2010  ÇEV : Ahmet Köseoğlu

Gösterim: 30741