pokerklas sitesi kralbet meritroyalbet arzbet milanobet
İzci Oyunları 1 - İzci - izcilik - Sakarya İzcileri -Delidolu Akan Nehrin Delidolu Çocukları ankara escort çankaya escort ankara escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort
ankara ingilizce kursu ankara ingilizce kursu ankara ingilizce kursu ankara ingilizce kursu child baby porn watch child porn watch child porn watch child porn watch
ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
  • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

İzci Oyunları 1

Üst Kategori: İzcilik Pazartesi, 22 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

NEHİR:

           Küçük izciler iç içe iki daire olacak şekilde dizilirler yüzleri içeriye dönüktür. İç dairedeki küçük izciler nehirdeki kayalardır.

           Lider, "Nehirden yukarı" dediğinde dış dairedeki küçük izciler yürümeğe başlar "Nehir aşağı" dediğinde dış dairedeki küçük izciler ters istikamete dönüp yürürler.

           Diğer emirler şöyledir;

           Hızlı akıntı              -- Küçük izciler aynı istikamete koşarlar

           Akıntıdan kaçın      -- Küçük izciler kayaların arasından girip çıkarlar

           Kızılderililer            -- Küçük izciler Kızılderililer gibi ses çıkarırlar

           Kıyıya                     -- Küçük izciler aynı yöne koşarlar ve dairenin etrafında bir tur döndükten sonra eşlerinin önüne geçerek çömelirler

– son kalan küçük izci ve eşi oyundan çıkar.

          HOPLA – ÇÖK

Malzeme: Bir düdük, her küçük izciye 3’ er fasulye

           Küçük izciler daire şeklinde yürürler. Lider düdük çaldığı zaman yere oturur. En son oturan küçük izci bir fasulye kaybeder bu yürüyüş hoplayarak, sekerek vs. şeklinde olabilir.

           Bu oyunun diğer bir şeklide şöyle olabilir.

Lider bir hikaye anlatır. Daha önceden kararlaştırılmış olan kelime geçtiğinde küçük izciler otururlar.

          KALEYE HÜCUM

           Malzeme: Futbol Topu

           Küçük izciler, hücum ve müdafaa takımları olarak ikiye ayrılırlar müdafaa takım yüzleri dışarı gelecek şekilde daire olurlar. Ve bir kaptan seçerler. Bu, kaptan dairenin içinde durur. Diğer takım bunların etrafına dizilirler topu içine atmaya çalışırlar.

           Top dairenin içine girdiği zaman içerde bulunan küçük izci topu dışarı atar.

           Ancak topun yere değmesi gerek. Yere değdiği taktirde kale zapt edilmiş olur ve takımlar yer değiştirirler.

 BAYRAK OYUNU

           Oyun Süresi bir-bir buçuk saatir.

           Birbirinden 500 m. uzakta iki tepe üzerinde birer bayrak vardır. Her bayrağın yanında üç izci bulunur. Bu izciler kendilerinden 500 m. uzakta olan izci kampından tepelere çıkmışlardır. Şimdi bu iki izci grubu birbirleriyle anlaşacaklar ve birleşeceklerdir. Kamp yerindeki diğer izciler bunların birleşmesine engel olacaklardır. Ancak bayrak yanındaki izcileri yakalaya bilmeleri için onların bayrak yerinden 200 m. uzaklaşmış olmaları şarttır.

           Dikkat edilecek noktalar: bayrak ile birbirleriyle anlaşarak buluşma noktalarını kararlaştırmalıdırlar. Bu yeri kamptaki izcilere anlatmamak için gayet gizli işaret vermelidirler. Tepeden ayrılırlarken mümkün olduğu kadar görünmemeli, gidecekleri yönü belli etmemelidirler.

            KUŞATILMIŞ ŞEHİR

           Oyun müddeti takriben bir saattir.

           Oyun sahası çalılıktır.

           Arazide belli bir nokta kırmızı kuvvetler tarafından kuşatılmıştır. Kırmızı kuvvetler bu noktaya ancak 300 m. kadar yanaşabilmiştir.

        Bunun dışında kalan mavi kuvvetler şehir ile anlaşmak maksadı ile 45 postacı çıkarmış ve bu şehre girme emrini vermiştir. Postacılar aldıkları mektubu kırmızı kuvvetler arasından geçerek arazide gösterilen özel noktaya (ağaç, flama, çadır) götürecektir. Kırmızı kuvvetler şehir ile dışarıdaki kuvvetlerin antlaşmasına mani olacaktır. Yakalanan postacıdan mektup alınır ve esir olarak bağlanır. Postacılardan 1/3’ ü başarılı olursa oyunu mavi kuvvetler kazanır.

           KAMP SAVUNMASI

           İzciler mavi, kırmızı olmak üzere ikiye ayrılır. Her grup iki üç kişilik küçük gruplara ayrılır. Sınırları belirtilmiş bir ormanın her hangi bir yerinde tahkim edilmiş bir kamp vardır. (Takriben 20 m. çapında bir sahaya ağaçlara kağıt yapıştırarak belli edilmiştir.)

           Küçük gruplara bölünerek ormanda bulunan kırmızı tarafın izcileri bu kamp yerine 50 m.’ den daha yakına yanaşamazlar. Mavi taraf izcileri oyun sahası sınırlarında yer alır ve kampa girmeğe çalışırlar.

           Dikkat edilecek noktalar: kırmızı taraf grupları mavileri kampa girmeden yakalamaya çalışırlar. Mavi gruplardan biri hiçbir yerden kampa girmek imkanını bulamazlarsa dolaşırlar gösteri hücumu yaparlar.

 

            İZCİ SÖZÜ YARIŞI:

          Malzeme: Her oba için, yeterli ufak kağıt, kalem

          Hazırlık: 1-7’ye kadar her oba için hazırlanmış ufak kağıt ve numaralanmış olarak (1-10 arasında)

          Her obanın karşısında 1,7 kadar ufak kesilmiş ve üstünde 1-10 kadar numara yazılı kağıtlar rakamlar görünmeyecek şekilde bir yere konur. Oba tek sıralı derin kolda bulunur. Başlama işaretiyle ilk izci koşar, bir kağıt alır. Okur ve kağıdın üstündeki numaraya göre izci türesini kağıda yazar ve sırasına döner. Böylece obadaki izciler oyunu sürdürürler sonunda küçük kağıtlar tasnif edilir. Doğru ve sayısı fazla olan hangi oba ise o kazanır.

         SARGI YARIŞI:

         Obalar derin kolda dizilirler. Obabaşı obanın önünde obaya karşı durur. Başlama işaretiyle ilk izci kendi fuları ile obabaşının başına, eline ayağına, dirseğiyle vb. yerlerden birine sargı yapar. Hemen yerine koşar. İkinci izci aynı şeyi yapar böylece hangi oba evvel bitirirse o kazanır.

          SANDALYEDEN SANDALYEYE:

         Obalar derin kolda ve aynı hizada geriye doğru dizilirler. Her obanın önüne iki sandalye 1m. aralıkla yüzleri obaya dönük durumda konur ve ayakları tebeşirle döşemeye işaretlenir. Başlama işaretiyle ilk izciler koşarlar. Birinci sandalyenin etrafında döndükten sonra (8 çizecek şey) yerine gelir ikinci izci koşar. Birinci gelen oba kazanır.

           KOVAYA FIRLATMA:

          Malzeme: İki tenis topu, plastik kova, bir değnek, tebeşir.

        Hazırlık: Salonda (arazide) 150 cm. eninde iki çizgi çizilir.

                        “ge-çilmez nehir”.

          Bir başka obanın obabaşı, nehrin karşı tarafında yere konmuş bir kova ve elinde bir değnekle durur. İlk izci topu kovaya sokmak için atış yapar. Obabaşı da elindeki değnekle topa mani olmaya çalışır. Bütün oba atış yapar. Obabaşı olduğu yerden adım atamaz ancak bulunduğu yerden müdahale yapabilir. İzciler de nehire giremezler başarılı atış puan getirir. En çok puan alan oba kazanır.

          DENGE YARIŞI:

         Malzeme: Metal bir tabak içi su dolu.

         Oba belli bir mesafede sıralanır. Başlama ve bitiş yerleri çizgi ile belli edilir. Yarışa başlayacak ilk izcinin önünde metal bir tabak içi su dolu vaziyette yerde durur. Başlama işaretiyle izci tabağın içindeki suyu dökmeden yarışı bitirirse o kazanır.

          TENEKE POLO

         Malzeme: Her oba için bir değnek, bir tane silindir teneke kutu.

         Obalar bir çizgiyi gerisinde obabaşı başta olmak üzere derin kolda sıralanır. Teneke kutu sahanın ortasında sonunda ve orta yerde durur. Oba başının sırtına ikinci izci biner ve eline değneği alır. Başlama işaretiyle kutuya kadar gidilir. Değnekle teneke kutu sürülerek başlama çizgisinden döndürülür ve yerine kadar sürülür. Daha sonra kutu eski şekline getirilir.     

        Tilkinin Kuyruğu

        Sınıfın tahtasına kabataslak bir tilki resmi çizilir, kuyruğu çizilmez. Ebe, işaret edilen yerden gözü bağlı olarak (4-5 adım uzaktan) tahtaya gider ve kuyruğu çizer. İstenen biçimde çizen izci alkışlanır. Çizemeyen izci de yalnız işaret parmağı vurularak, sınıfça sessizce alkışlanır.

       Dilekler:

      Kuyruğu çizen izci, üzerine adını yazarsa, en yaklaşık çizebilen de ayrılmış, mukayese edilmiş olur.

 İğne-İplik Oyunu

İki grup halinde oynanacağı gibi, kümeler arası da oynanabilir. Küme veya gruplardaki izci sayıları eşitlenir. Her kümeye bir dikiş iğnesi ve bir de iplik verilir. İzcilere oynama sırasını tanıtmak için birden başlayarak sayı saydırılır veya elle sıra gösterilir. Bir numaralı izciler liderin, “Başla!” işaretiyle ipliği iğneye geçirirler, iki numaralı izciler gelir ipliği iğneden çıkarır, üç numaralı izciler gelir,ipliği iğneye takar ve oyun böylece devam eder. Grupların en son izcileri iğne ve ipliği lidere getirirler. İlk getiren grup, yarışmayı kazanır.

Dilekler:

1- İpliği takan veya çıkaranlar belli bir yere gelip,herkesin gözü önünde çalışmalıdır.

2- Her grubun başına bir başkan konması yararlı olur.

 

Meşhur Adamlar

İzciler defter ve kalemlerini hazırlar ve lideri beklerler. Lider veya oyunu idare eden:

“Hangi harfi söylersem,o harfle başlayan ünlü kişilerin adlarını yazacaksınız...” der ve bir harf söyler. Belli bir zaman sonra siyasette, bilimde, tarihte, futbolda, müzikte vb. ün yapmış adamlardan en fazla isim yazan izci, oyunu kazanır.

         Dilekler:

1- Konu, küme seviyesine göre değişik alınabilir .İllerimizin yazılması, dağlarımızın yazılması, nehirlerimizin yazılması vb.  istenebilir.

2- Verilen süre bitince mutlaka tümüne kalemler bıraktırılmalı, hatta dirsekleri sırada olmak şartıyla havada  da tutturulabilir.

       Bir Dakikalık Hatip

        Ebeye bir konu verilir ve bir dakikada bunun hakkında sınıfa bilgi vermesi, tanıtması istenir .En güzel konuşan,anlatan ünitece seçilir.

 

      Yiyecek Yedirme Oyunu

      Her oba birer takım olur. Obadaki bütün izcilerin gözleri bir kumaş veya fular ile sıkıca kapatılır. Beslenecek bebek (ki oda obanın bir ferdidir) takımların bulunduğu yerden uzak bir yerde bekler. 1. Yarışmacı elinde bir kaşık (içinde reçel veya yoğurt bulunabilir) ile besleyeceği bebeğe doğru yürümeye çalışır. Önemli olan bu bebeğin ağzını tam bulup hiç dökmeden onu beslemektir. Hangi takım bu işi başarırsa o birinci olur.

 

      Tehdit Edilen Kamp

      İzcilerin yarısı ormanın içinde kamp kurarlar. Kamp yeri renkli flama veya yığılmış arka çantaları veyahut buna benzer şeyler ile temsil edilir. İzciler kamptan takriben 100 m. uzakta 50 m. aralıkla çepeçevre yer alırlar. İzcilerin yarısı bu postalar arasından geçerek kamp yerine gelmeye çalışırlar. Kamp yerini müdafaa eden izciler kampa 100 metreden yakına yaklaşamazlar. Kampı tehdit eden izcileri ancak bu mesafenin dışında vurabilirler.

      Hayat şeridi koparılan izci oyun harici olur. Kampı müdafaa edenlere şerit yoktur.

     Dikkat Edilecek Noktalar:

     Hücum edenler 20-30 metreye kadar gayet dikkatli yanaşmalı ve ondan sonra çabuk koşarak yarmaya çalışmalıdır. İlk üç kişi beraber hücum ederek biri yakalanırsa diğeri kamp yerine gidebilmelidir.

      Bayrak Zaptetmek

      Oyun Müddeti: Oyuna katılacak izcilerin sayısına göre yaklaşık 2-3  saattir.

      Sınırları belli olan ormanlık bir araziye biri beyaz biri kırmızı iki, bayrak dikilmiştir. İzciler iki gruba ayrılır. (Sol kolları üzerine beyaz ve kırmızı yün ipliği bağlanarak birbirlerinden ayrılırlar.)  Bunların ödevi oyun sahasının muhtelif taraflarında ormanlık içine girerek bayrağı aramaktır. Her grup kendi bayrağını bulmak ve düşmanın hücumlarından korumak mecburiyetindedir. Diğer grubun bayrağını bulmak on sayı kazandırır. Eğer hasım bayrağı oyun sonuna kadar müdafaa edilirse 20 puan kazanılır.

     Oyunun Neticelenmesi: Hayat şeridi mücadelesi ile olur. (Kolundaki yün ipliği kopan izci yakalanmış sayılır.)

     Dikkat Edilecek Noktalar: Her iki grup küçük kısımlara ayrılır. Bunlardan bir kısmı oyun sahasına bayrağı aramaya giderler. Eğer bir grup tarafından her bir grup tarafından her iki bayrak da bulunursa görülmeyecek bir yere gizlenir ve burada müdafaa ederler.

      Baskın

       Oyun Müddeti: 1/2-1 saattir.

      İzcilerin yarısı A noktasından B noktasına yürürler. Diğer yarısı yürüyen izcilere baskın ödevi almışlardır. Yol ormandan ve görünmeyen bir araziden geçer. Netice hayat şeridi mücadelesi ile belli olur.

      Dikkat Edilecek Noktalar: Yürüyüş yapan izciler ileri sürülmüş gözcülerle emniyeti temin ederler. Ve karşı tarafın bütün hilelerini meydana çıkarırlar. Bu suretle pusuya düşmezler. Arka taraflardan giderek diğer gruba baskın yaparlar.

       Karşıda Ay Var

       En az altı kişi yan yana dizilir. Birinci olan oyunu yönetir. Sorar “Karşıda ay var” der . İkinci kişi  “Hani nerede” der ve birincinin yaptığı hareketi yapar. Oyun aynı şekilde altı kişinin hareketleri yapması ile devam eder.. Sonunda hepsi tek ayak üstünde kalır ve birinci hepsini birden itekleyerek düşürür.

 

DELİ KIZ

KADIN    :   Deli kız sinin geliyor      (İki defa)

DELİ KIZ: Hani ya niye gelmedi?       "

KADIN    : Geldi de geri döndüler       "

DELİ KIZ:  Ne kusurumu buldular?      "

KADIN    : Ayağına topal dediler.         "

DELİ KIZ: Kurban olam komşular.

Hayran olam komşular.

Hani de benim topalım? "

KADIN    : Deli kız sinin geliyor     (İki defa)

DELİ KIZ: Hani ya niye gelmedi?       "

KADIN    : Geldi de geri döndüler       "

DELİ KIZ: Ne kusurumu buldular?     "

KADIN    : Beline kambur dediler        "

DELİ KIZ: Kurban olam komşular.

Hayran olam komşular.

Hani de benim kamburum?   "

KADIN    : Deli kız sinin geliyor    (İki defa)

DELİ KIZ: Hani ya niye gelmedi?       "

KADIN    : Geldi de geri döndüler       "

DELİ KIZ: Ne kusurumu buldular?     "

KADIN     Gözüne şaşı dediler          "

DELİ KIZ: Kurban olam komşular

                   Hayran olam komşular

                  Hani de şaşı gözlerim? (İki defa)

Gösterim: 15836