BALIKÇI DÜĞÜMÜ

İki ipi birbirine eklemede ve ilk yardımda sargı işlerinde kullanılır.

 (Hırsız Bağı olarak da kullanılır)