BALIKÇI DÜĞÜMÜ

Gevşek ipleri kısaltma ve gerdirme için kullanılır.