• Bora lidere teşekkürler...

Haberler

Başlık Oluşturma Tarihi Tıklamalar
MEB İzcileri Toplanıyor 26 Ağustos 2012 4350
İzcilik Protokolü Duyurusu 25 Ağustos 2012 4268
İzcilik Protokolu 17 Ağustos 2012 4144
Jambvillede "Hayallerini Yaşa" 12 Ağustos 2012 3311
6. Afrika İzcilik Jamboresi 12 Ağustos 2012 2839
Çölde İzcilik 23 Temmuz 2012 3079
Volvo Çevre Ödülü 22 Temmuz 2012 2841
TİF 100. Yıl Kampı 14 Temmuz 2012 3152
İzciler Birliği Yenileniyor 12 Temmuz 2012 3765
WOSM Tahta İşaret Kursları 09 Temmuz 2012 3048
Görüntüleme Sayısı 

Alt Kategoriler

  • kategorisiz

    import openai # API anahtarınızı ayarlayın openai.api_key = "your_api_key" # Benimle iletişim kurun response = openai.Completion.create( engine="text-davinci-002", prompt="What is the capital of Turkey?", temperature=0.5, max_tokens=1024, top_p=1, frequency_penalty=0, presence_penalty=0 ) # Cevabı alın answer = response["choices"][0]["text"] # Cevabı gösterin print(answer)

    Makale Sayısı:
    6

Arama