• Bora lidere teşekkürler...

İzcilikte EK DERS

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Pazar, 10 Nisan 2011 tarihinde oluşturuldu

İzcilik çalışmalarında ek ders uygulamalarında zaman zaman çelişkiler yaşanmaktadır. 2010 İzcilik Yönetmeliği ve daha sonra yayımlanan yönerge ve genelgeler eski uygulamaları tamamen kaldırmıştır. İzcilikte egzersiz uygulamaları ile ilgili ayrı bir uygulama artık yoktur. İzcilikle ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ancak şimdilik aşağıdaki hükme göre hareket edilecektir.

MEB YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

(Resmî Gazete: 16.12.2006/26378) Son değişiklik 17/01/2011 tarihinde yapılmıştır.

"Ders dışı eğitim çalışmaları

MADDE 17- (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez."

(Bu hüküm izciliğin çalışma düzenine aykırı olsa da bütün liderler uymak zorundadır.)

Gösterim: 7006

Arama