• Bora lidere teşekkürler...

And İçme Töreni

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Cumartesi, 13 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

TİF İzci Andı:

Türkiye izcilik teşkilatına giren herkes aşağıda yazılı izci andını içer:

“Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim." 

 

TOPLU İzci And İçme Töreni:

        Aday olarak alınan aday öğrenci ; üç aylık eğitimi tamamladıktan sonra Yönetim Kurulunca çalışmaları yeterli görülürse ant içerek İzci olmaya hak kazanır. Ant içme, çocuğun yaşantısında yeni bir dönüm noktası olduğundan özel bir törenle ve davetliler huzurunda yapılmalıdır.

      Tören, uygun bir salonda veya açık havada yapılır. Tören yerinde bir masa üzerine ant içecek izcilerin kepi, fuları ve göğüs armaları konur. Masanın sağ tarafında Türk Bayrağı, sol tarafında da ünitenin flaması bulunur.

 Oymakbaşı masanın arka tarafındadır. Ant içecek izciler, öbek başınca getirilerek lidere takdim edilirler. Obabaşı “Ant içme töreni için aday arkadaşlarım hazırdır. Oymakbaşım.” der ve bir adım geriye çıkar. Ant içecek adaylar, sayıca az iseler tek tek, kalabalık iseler öbek veya Küme olarak törene alınırlar. 

Liderle, izci adayları arasında şu konuşma geçer;

Lider

:

— Ne olmak istiyorsunuz?

İzciler

:

— İzci olmak istiyoruz.

Lider

:

— Niçin izci olacaksınız?

İzciler

:

— Vatanımıza karşı görevlerimi daha iyi başarabilmek ve başkalarına her zaman yardımda bulunmak için.

Lider

:

— İzcinin birinci görevi nedir, biliyor musunuz?

İzciler

:

— Evet, her gün bir iyilik yapmak.

Lider

:

— İzci sözünü biliyor musunuz?

İzciler

:

— Evet, biliyoruz.

Lider

:

— İzci sözüne sadık kalacağınıza söz veriyor musunuz?

İzciler

:

— Evet, bütün kalbimizle.

Lider

:

— Ne kadar zaman için?

İzciler

:

— Allah izin verirse, DAİMA.

Lider

:

— İzci andını tekrarlayınız. Der.

İzciler toplu halde ant içecekleri için en soldaki izci sol eli ile Türk Bayrağını, sağ eli ile de yanındaki arkadaşının elini tutar. Bu şekilde el ele tutuşan izcilerden en sağdakinin sağ eli boş kaldığı için sağ eli ile izci selamı verir. Hep birlikte izci andını söylemeye başlarlar

“Allah'a, Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma, şerefim üzerine ant içerim.” (MEB izci andı).

Diyerek rahat pozisyona geçerler.  

Oymakbaşı : “Sizleri, kutlarım. Şu anda Sakarya Oymağı'nın bir üyesi, yurt ve dünya izcilerinin kardeşi oldunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

 Der ve obabaşına, izcilerin obası ile tanıştırılması talimatını verir. Obabaşı da yeni arkadaşlarını oba üyeleri ile tanıştırır. Daha sonra da davetlilerin katkıları ile izcilere kep, fular ve armaları takılır. Varsa ikram yapılır, sergi gezilir.

 (Toplu yemin töreni geleneksel yöntemdir, tavsiye edilmez.)

MEB liderlerinin büyük bir kısmı bu şekilde tören yapmaz.

İzci, sözünün eridir. Söz tek başına verilir; topluca yapılacak bir akit olamaz. Bu nedenle izci, obası içinde ve hak ettiği gün and içmelidir. Asla toplu tören için bekletilmemelidir.

 

Gösterim: 12470

Arama