• Bora lidere teşekkürler...

Ülkemizde İzcilik

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Cumartesi, 13 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

TÜRKİYE'DE İZCİLİĞİN KURULUŞU

İzcilik,İngiltere'de kuruluşundan kısa bir süre sonra, memleketimizde de Keşşaflık adı altında görülmeye başlanır.  Memleketimizde  izciliğin  ilk  kurucuları  hakkında  çeşitli görüş ve fikirler mevcuttur Sadrazam  Talat  Paşa ve Osmanlı Devleti Harbiye Nazırı Enver Paşa zamanında  izciliği  eğitim sisteminde  yer  alması sağlanmış ve keşşaflık adı altında uygulanmaya başlanmıştır..

İzcilik  hareketinin 1910  yılından  itibaren  okullarda  ilk uygulayıcıları  Nafi Atuf (Kansu), Ethem Nejat Bey,Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşler olmuştur.

1 ) Darüşafaka Beden öğretmeni ve Oymak beyi B.Sami Karayel'in 1914 tarihli İzci Rehberi isimli izci kitabında  Türkiye'de  izciliğin  ilk kurucuları Nafi Atıf Kansu ve  Ethem Nejat olarak görülür. İlk izci  üniteleri Darüşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde kurulmuştur.

1968  yılında  Milli  E§itim  Bakanlığı'nca  kapsamlı  olarak  Türkiye İzcileri Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

2 ) İstanbul il İzci Kurulu Başkanlarından Rıza Bediz, 1955 yılında yayınladığı "İzcilik ve İzci Kampları" adlı kitabında Türkiye'de izciliğin 1909 yılında  İstanbul'da  Galatasaray ve  Kabataş Liseleri'nde Beden Terbiyesi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahman Robenson kardeşler tarafından başlatıldığını belirtilmiştir.

İlk izcilik hareketleri benimsenmiş görünse de bu tarihlerde patlak veren  Balkan Harbi bu  ilgiyi ortadan kaldırır. Harpten sonra 1912 yılında izciliği yeniden canlandırmak amacıyla Belçika İzcilik  Teşkilatı'ndan Herold Parfit getirtilir. Parfit, izciler ocağını kurar. İşte Türkiye'de izciliğin kuruluşu 1912 yılı olarak esas alınmaktadır.

24  Nisan  1914 yılında  Kağıthane  Sırtlarında  ilk  izcilik  uygulamaları  (Oymak başı Kursu) yapılır. 16 Oymak başı başarı ile kurstan mezun olur.

1920 yılında İstanbul'da birçok izci oymaklarının kurulduğu görülür.

Cumhuriyetin  ilk  yıllarında  okullarda  izci  oymakları  kurulmaya başlanır. Hükümet, izcilik  işlerinin yürütülmesini  zamanın  Milli  Eğitim  Bakanlığı'na verir. 1923  yılında  Baden Powell'ın  "Erkek  Çocukları İçin İzcilik" kitabı Türkçeye çevrilir.

1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir tamimle okullarda izci oymaklarının kurulması öngörülür.

1927  yılında  Cumhuriyet  Bayramı'nda  Ankara'da  Türkiye  izcilerinin  toplanması  ve törene iştiraki sağlanır.

12 Mayıs 1928 yılında 1246 sayılı "Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı" kanunu kabul edilir. Bu kanunla izcilik Türkiye'de devletin kontrol ve denetimi altına alınır.

1949 yılında "Erkek İzciler Yönetmeliği" kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bunu  takip  eden  yıllarda Yavrukurt ve Kız izciler Yönetmelikleri hazırlanarak uygulamalara geçilmiştir.

1950 yılında birçok teşebbüslerden sonra Türkiye izcileri Dünya İzcilik Teşkilatına kabul edilir.

1955 yılında Ankara'da İzciler Birliği - Derneği, 1957 yılında da İzmir'de de Ege İzciler Birliği - Derneği kurulmuştur.

1968  yılında  Milli  E§itim  Bakanlığı'nca  kapsamlı  olarak  Türkiye  İzcileri  Yönetmeliği  hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.

İzcilik faaliyetleri 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiştir.

1972 yılında Kız izciliğimiz Dünya Kız İzci Teşkilatına yedek üyeliğe kabul edilmiştir.

İzcilik  bu  tarihten  sonra  günümüze  kadar  iki  bakanlık  arasında çeşitli Genel Müdürlükler bünyesinde sürdürülmüştür.

1991  tarihinde  İzcilik  Federasyonu  Kurularak  izcilik  faaliyetleri bu federasyon tarafından da yürütülmeye başlamıştır.

 

Gösterim: 9325

Arama