• Bora lidere teşekkürler...

Haberler

Başlık Oluşturma Tarihi Tıklamalar
İbrahim EROL (Kamp Aşçımız) Vefat Etti 29 Haziran 2016 3956
Dinçer ÜZBE Lider Aramızdan Ayrıldı 05 Eylül 2014 5373
Emektar Liderler Kahvaltıdaydı 03 Mayıs 2014 5666
Artık Mobiliz 19 Nisan 2014 5787
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2013 5130
JOTA-JOTİ Etkinlikleri 26 Ekim 2013 4774
Sakarya Uyum Semineri 23 Ekim 2013 5364
İzciler Malazgirt'i Anacak 20 Ağustos 2013 3602
Arama Kurtarma Liderlik Kursu 27 Temmuz 2013 4023
Türkiye İzcileri Milli Ve Mahalli Yaz Kampı 27 Temmuz 2013 3887
Görüntüleme Sayısı 

Alt Kategoriler

  • kategorisiz

    import openai # API anahtarınızı ayarlayın openai.api_key = "your_api_key" # Benimle iletişim kurun response = openai.Completion.create( engine="text-davinci-002", prompt="What is the capital of Turkey?", temperature=0.5, max_tokens=1024, top_p=1, frequency_penalty=0, presence_penalty=0 ) # Cevabı alın answer = response["choices"][0]["text"] # Cevabı gösterin print(answer)

    Makale Sayısı:
    6

Arama