• Bora lidere teşekkürler...

Haberler

Başlık Oluşturma Tarihi Tıklamalar
İbrahim EROL (Kamp Aşçımız) Vefat Etti 29 Haziran 2016 4247
Dinçer ÜZBE Lider Aramızdan Ayrıldı 05 Eylül 2014 5778
Emektar Liderler Kahvaltıdaydı 03 Mayıs 2014 6091
Artık Mobiliz 19 Nisan 2014 6138
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2013 5422
JOTA-JOTİ Etkinlikleri 26 Ekim 2013 4906
Sakarya Uyum Semineri 23 Ekim 2013 5513
İzciler Malazgirt'i Anacak 20 Ağustos 2013 3743
Arama Kurtarma Liderlik Kursu 27 Temmuz 2013 4150
Türkiye İzcileri Milli Ve Mahalli Yaz Kampı 27 Temmuz 2013 4020
Görüntüleme Sayısı 

Alt Kategoriler

  • kategorisiz

    import openai # API anahtarınızı ayarlayın openai.api_key = "your_api_key" # Benimle iletişim kurun response = openai.Completion.create( engine="text-davinci-002", prompt="What is the capital of Turkey?", temperature=0.5, max_tokens=1024, top_p=1, frequency_penalty=0, presence_penalty=0 ) # Cevabı alın answer = response["choices"][0]["text"] # Cevabı gösterin print(answer)

    Makale Sayısı:
    6

Arama