• Bora lidere teşekkürler...

2008-2011 Üç Yıllık Dünya Raporu

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

Üç yıllık dönemi kapsayan bu rapor, Dünya İzcilik Teşkilatı Başkanı ve Sayman tarafından Brezilya’da yapılacak olan 39. Dünya İzcilik Konferansında genel kurula sunulmak üzere hazırlanmıştır. Konferans raporunda belirtilen yaklaşımlar sayesinde Milli Teşkilatlarla(OSN) irtibat daha da güçlendirilmiştir.

Dünya Teşkilatı olarak, öncelikle uluslar arası gençlik organizasyonlarını güçlendirme,21.yy izciliğini vizyonunu daha da olumluya taşıma, çevre sorunlarındaki duyarlılıklarımızı kanıtlama ve iletişim alanlarında sürekli yeni arayışlara yöneldik. Bu cümleden olmak üzere bundan sonraki yazışmalarımızı kağıt ortamından kurtararak elektronik ortama taşıyacağız.

 

Özellikle insan kaynakları ve harcamalar konusunda duyarlı hareket ederek elektronik mesajlarımızı her tarafa ulaşabilmek için sürekli alternatif arayışlara yöneldik. Yeni gelişmenin mahsulü olarak sunduğumuz elektronik bilgiler artık, daha evvelki Konferanslarda yazılı doküman olarak sunulan kağıt üzerindeki geleneksel 3 yıllık raporların yerini almıştır Bundan sonra Konferanslarda dağıtılacak olan rapor metinlerine sınırlama getirilmiştir.

2008-2011 yıllarını kapsayan üç yıllık paket rapor metninde:

  • 1 Aralık 2010 tarihine kadar Milli Teşkilatların Dünya teşkilatına kayıtlı üye sayıları.
  • 2008-2011 süresince yayınlanan kitap listesi.
  • Rapor düzenleme komitesi tarafından hazırlanan raporun bir kopyası.
  • 2007-2008 ve 2008-2009 dönemindeki çalışmalara ilişkin rakamsal veriler ve maliyetlerle ilgili açıklamalar.2008-2009 dönemine ait rapor Teşkilat tarafından ayrıca yayınlanmıştı.
  • Dünya Teşkilatı tarafından yaptırılan 3 ayrı anketin sonuçları.
  • Dünya İzciliğine karşılıksız emeği geçenler ve Dünya Bürosu çalışanları listesi.
  • 2008 yılından bu yana Bronz Kurt nişanı alanların listesi.
  • Son Konferanstan bu yana hayatını kaybeden ödül sahibi üyelerimiz.

Tüm bu dokümanlar scout.org internet sitemizde“Revue de la Periode Triennale2008-2009” (üç yıllık dönemin gözden geçirilmesi) başlığı altında yayınlanmış olup Brezilya Konferansı katılımcılarına aktarmak üzere özel olarak hazırlanan USB ye kopyalanmıştır.Ayrıca bu özel USB de üç yıl süresince yararlanılan yaratıcı araç ve dokümanlarda yer almaktadır.Raporun sonunda USB deki materyallerden yararlanma yollarına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Konferans süresince üç yıllık faaliyetlerle ilgili birçok audio-visuel gösterilerde sunulacak. Konferans bitiminde bir DVD oluşturulacak. Bu DVD de Konferansla ilgili tüm ayrıntıları başlıklar halinde bulabileceksiniz. Daha sonra çoğaltılarak 2011 Mart ayı içerisinde tüm Milli Teşkilatlara gönderilecek.

Gösterim: 18528