• Bora lidere teşekkürler...

Tekmil - Teftiş - Bayrak Töreni

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Cumartesi, 13 Kasım 2010 tarihinde oluşturuldu

TEKMİL, TEFTİŞ, BAYRAK TÖRENİ

VE DEVİR TESLİM İŞLEMİ

TEKMİL:

İzciler “U” düzeninde dizilirler. Lider öbek başları tekmil getirirler. Öbek başı olan izci bir adım öne çıkarak öbeğine “Hazır Ol” komutu verir ve hemen liderin karşısına geçerek selam verir ve elini indirir. Bütün öbekler tamamlandıktan sonra nöbetçi öbek başı dikkat komutu ile o günkü nöbetçi yöneticiyi öbeklerinde kaç kişi varsa ve hangi amaçla toplanmışlarsa o çalışma için tekmil verir. Örneğin: Ak öbek on kişi ile bayrak törenine hazırdır liderim gibi. Daha sonra nöbetçi öbek başı diğer öbek başlarına yerlerinize marş marş komutuyla öbeklerinin başına dönerler. Öbeğin başına giden öbek başı “Rahat” komutu ile öbeklerine seslenir.

Nöbetçi olan yönetici kursun veya kampın tümüne seslenerek kurs müdürüne veya kamp müdürüne tekmil verir. Amaç kursta veya kampta o anki çalışmada kaç kişinin bulunduğunu belirlemektir. Hasta varsa veya o çalışmada olmayan varsa belirlenmiş olur.

TEFTİŞ:

Daha çok kıyafet, oda, çalışma düzeni öbek veya oba ruhu bakımından değerlendirilir. Kamplarda Oba içindeki oba ruhunu canlı tutmak, birlik beraberliği, çadır içine, çevresine ve kişisel temizliğe dikkat edilmesini sağlamak amacıyla Ünite Lideri tarafından genelde sabahları yapılan haberli habersiz kontrollerdir. Teftişlerde oba ruhu, temizlik, çadır içinin-çevresinin düzeni gibi kriterlere göre puanlama yapılır. Puanlamadaki esas amaç obalar arası rekabeti ve oba içi dayanışmayı sağlamaktır.

BAYRAK TÖRENİ VE DEVİR TESLİM İŞLEMİ:

Bayrak Töreni: Bu tören, izci ve liderlerin bayrağa ve vatana karşı saygı ve bağlılıklarını, üniformalı, özenli ve disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir. İzcilik faaliyetlerinin hepsinde mutlaka bayrak töreni yapılır.
Bu törenin işleyiş sırası;
1 - Toplanma (U düzeninde)
2 - Tekmil
3 - Bayrak devir teslimi
4 - Bayrak çekilmesi
5 - Teftiş sonuçları ve duyurular
6 - İyi dilekler
7 - Dağılma, şeklindedir

Törende izciler veya kursiyerler “U” düzenindedirler. “U”nun iki yanında yer alanların yüzleri iç kısma tabanı oluşturan grupların ise yüzleri bayrak direğine bakar. Buradaki amaç herkesin bayrağı rahat bir şekilde görebilmesidir.

Bayrak töreninde nöbetçi öbek ile devralacak öbek arasında üç kişilik bayrak ekibi oluşturulur. Bayrağı teslim eden ile bayrağı teslim alacak kişi ortada diğer iki kişi yanlarda durur. Dikkat komutu ile bayrağı teslim eden kişi ve bayrağı teslim alacak kişi bir adım öne çıkar herkes hazır ol vaziyetindedir. Bayrağın yanındaki muhafızlar ile yöneticiler selam verirler.

DEVİR TESLİM İŞLEMİ:

Bayrağı teslim eden izci :

(ŞEREFİ İLE KORUDUĞUM BAYRAĞIMI TESLİM EDİYORUM) der ve bayrağı bir kez öperek bayrağı arkadaşına verir.

Bayrağı teslim alan kişi:

(ŞEREFİ İLE KORUDUĞUNUZ BAYRAĞIMI TESLİM ALIYORUM) der ve bir kez oda öper.

Bayrağı teslim eden grup yerine gider bayrağı teslim alan grup ise bayrağı göndere çekmek için bayrak direğine doğru gider.

Sıra bayrağın çekilmesindedir. İstiklal Marşı yönetecek kişi , bayrağın hazır olduğunu görünce "Hazır Ol" komutun verir. Ses verdikten sonra marşı söyletmeye başlar. Bu arada bayrak ekibindekiler ve Kurs ve Kamp Müdürü de selam verir. Bayrağı çeken, bayrağı düşmemesi için ipin ucu tutulur ve bu sırada bayrağı çekende selam durumuna geçer. Marşı yöneten kişi marşın bitiminde dönüp bayrağı selamlar ve "Rahat" komutu verir. Ancak bundan sonra bayrak ipi yerine bağlanır. Duyurular, iyi dileklerden sonra nöbetçi liderin komutayla dağılınır.

Bayrak toplu halde İstiklal Marşı söylenilerek indirilebileceği gibi, nöbetçi lider nezaretinde düdük (dikkat) komutuyla da indirilebilir.

Bayrak çekilirken mümkün olduğu kadar hızlı çekilir. İndirilirken ise İstiklal Marşının söyleniş süresi kadar zamanda indirilir. (Unutmayalım ki gönder attık bayraksız bırakılamaz. Bayrak değiştirmek amacıyla indirilebilir.) Daha sonra katlanarak saklanır.

Bayrak beyazı görünmeyecek şekilde önce uzunluğuna katlanır. Daha sonra katlanarak muhafaza edilir.

NOT: Nöbetçi öbekler tekmilde daima sağ başta dururlar. Diğerleri sıra ile nöbetçi öbek başının yanına dizilirler o günkü çalışmalarından nöbetçi öbek sorumludur. Bayrak gönderdeki ipe sancak düğümü ile bağlanır. Bu düğüm kolay bağlanıp kolay çözülür İstiklal Marşı söylenirken yöneticiler ile bayrağın yanında bulunan muhafızlar bayrağa dönerek selam verirler. Bayrağı göndere çeken izci bayrağı çektikten sonra oda bayrağı selamlar. İstiklâl Marşını yöneten kişi İstiklâl Marşı bittikten sonra o da bayrağı selamlar ve yerine geçer.


Gösterim: 22376

Arama