ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
  • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

İZCİ MOOT - Ekip Çalışması

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

EKİPLERLE ÇALIŞMA

Moot süresince grupların toplu olarak yapabileceği bir takım görev içerikli etaplar da var. Bu etapların çoğu Bruce Tuckman’ın 1965 yılında hazırladığı çalışmalara dayalı. Etaplardan bazıları: Eğitim, atağa geçme, standartizasyon, performans ve hüzün… İşte başlıklardan örnekler:

EĞİTİM

Grup üyeleri tarafından ortaya atılacak bir konuda mücadele edilecek veya tartışılacak gibi  motive olunur. Toplananlar tarafından ekip organizasyonuna ilişkin ciddi problemler ortaya atılır sorular yöneltilmeye başlanır: Kim neden yaptı? Ne zaman toplanılacak? vb.

Kişisel olarak herkes birbiri hakkında bilgi ve kanaatlerini açıklamaya başlar. Bu arada duruş vaziyetleri önce normaldir daha sonra anlatılanlara göre bazen mücadele, bazen tehdit vaziyetleri alınır ancak bu hareketler hiçbir zaman icraata dökülmez.

ATAĞA GEÇME

Grubun bir kısım üyesi uzun zamandır grupta problem yarattıkları için diğerleriyle geçinemezler. Diğerlerinin sabırları taşmaya başlar. Fakat seçenekleri yoktur. Ya düzeni sağlayacaklar, ya da seslerini hiç çıkartmadan olanı biteni kabullenecekler. Gruptan her hangi birinin başkanlığında sorumluluklar ve grup etkinliği üzerinde tartışılır. Problemlerin gerçek kaynağı ortaya çıkartıldıktan sonra diğerleri bunu kabullenirler ve ilk zamanlardaki gibi huzur ortamında kalmayı tercih ederler. Böylece organizasyondaki görev bilinci içerisinde kişisel çekişmeler yüzeysel olarak sona ermiş olur. Ancak mücadeleyi tam anlamıyla sona erdirebilmek için şahıslar kazanma ve kaybetme duygusu taşımayacaklar ve mücadeleyi engelleyecek etkenleri araştırarak onları ortadan kaldıracaklar.

STANDARTİZASYON

Faz 2 de belirtilen “grup yönetimi” için belirlenen kurallar devreye girer. Üstlenilen görev ve sorumluluklar kabullenilir. Uyuşmazlıkların ardından artık katılımcıların birbirleriyle anlaşmaları sağlanmış olur. Diğerlerinin yetki ve sorumluluklarını takdir ederek birbirlerini dinlemeye, onlara hak vermeye ve ön yargılarını terk etmeye başlarlar. Gruba bağlı ve grubun etkisiyle hareket etmek isterler. Tüm bu esnada bireyler, grubun zararına olan etkenleri göz önüne alarak tekrar çatışma ortamına girmemek için çaba sarf ederler.

PERFORMANS

Esneklik ve tabiiliğin sergilendiği bu etapta gruplar tam anlamıyla amaca ulaşılamaz. Burada herkes birbirini yapılan çalışmalar ve serbest aktivitelerdeki ortaya koydukları güvenilirlikleri açısından tanımakta. Roller ve sorumluluklar şeffaf bir tarzda değişime uğratılmakta. Grup kimliği, dürüstlük ve ahlak anlayışı en yüksek seviyede olup herkes verilen görevlerin bilincindedir. Bu rahat duruş grubun enerjisini ve görevlerin yerine getirilmesindeki başarıyı işaret etmektedir.

HÜZÜN

Bu kısımda grupların görevi tamamlama ve sorumluluktan kurtulmaları söz konusu edilmekte.Bireyler grubun başarısını ve bir şeyleri başarabilmenin mutluluğunu yaşamaktalar. Onlar ayrılmadan önce bir kez daha bilinçli bir tanışmaya ihtiyaç duyarlar. Grup üyelerinin yaşadığı üzüntü ortamına katılarak, faz 5 de belirtilen “hüzünlenme” tablosunu oluştururlar.

Kısaca bahsedilen bu kaynaklar grup çalışmalarınızda size mutlak yararlı olacaktır.

Gösterim: 30738