ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
  • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

Eğitim Yönüyle İzcilik (EK-1) - Gelişim Alanları

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

İZCİLİĞİN GELİŞİM ALANLARI

 

Dünya İzci Organizasyonu Tüzüğünün 1.maddesi, izciliğin amacını şöyle özetler:

İzci hareketinin amacı, gençlerin kendi bölgelerinde, ulusal ve uluslararası toplumlarda bireysel ve sorumlu birer yurttaş olarak fiziksel, zihinsel, toplumsal ve ruhsal potansiyellerinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

İzcilik çalışmalarına katılan çocuk ve gencin gelişim seviyesini istenilen düzeye çıkarabilmek için çocuk ya da gencin hazır bulunuşluk seviyesini dikkate alarak gelişim alanlarının incelenmesi uygun olacaktır.

Gelişim alanlarını birbirinden bağımsız düşünmek ciddi bir hata olur. İnsan kişiliği, parçalara bölünemez. Bireyin gelişim alanlarını yükseltmek için yapılacak eğitim çalışmalarında, her gelişim alanının diğer alanla ilişkisi dikkate alınır. Buna karşın eğitimin amacı çocuk ve gencin kademeli olarak kişiliğini güçlendirmek, anatomisini bir başka deyişle mantıklı ve tutarlı bir plan içerisinde kişilik boyutlarının tamamını geliştirmektir. Bu gelişim alan parçalarının bir araya getirilmesiyle asıl amaçlanan ise mükemmel bireyi ortaya çıkarmaktır.

Sonuç olarak insan kişiliği, büyüme alanlarının tamamını bir bütün olarak birleştirir. Karakter, merkezde yer alır. Kişiyi tanımlar ve kişiliği şekillendirir. Kişi akıl ve beden aracılığı ile dünyayı keşfeder ve başkaları ile iletişim kurar. Böylece fiziksel gelişim, duygular ve sosyal ilişkilerle kendi kendini etkiler. Başkaları ile ilişkilerden bağımsız gelişmez. Sosyalleşme, zekâ ve etkileşime bağlıdır. Karakter, bir kişiyi ve onun kimliğini şekillendiren boyuttur.

Gelişme için sadece bedenimizi, karakterimizi veya sosyal doğamızı seçemeyiz. Herhangi bir bölge için yapılan şeyden kişilik bir bütün olarak etkilenecektir. Bundan dolayı millî kuruluşlar, programlarını bireysel kişiliğin tüm boyutlarını kapsaması konusunda kontrol etmelidir.

Kişilik gelişim alanları:

  • Bedensel (fiziksel) gelişim
  • Zekâ gelişimi (zihinsel gelişim)
  • Duyguların gelişimi (duygusal gelişim)
  • Sosyal doğal ortam (sosyal gelişim)
  • Ruh yapısı (ruhsal gelişim)
  • Kimlik gelişimi (kişilik gelişimi)
  • Cinsel gelişim
  • Ahlak gelişimi
  • Dil gelişimi

Bu kapsamda bireyin gelişim alanlarını teker teker açıklayalım.

 

Gösterim: 33758

Arama