ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
 • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

Eğitim Yönüyle İzcilik (EK-1) - Ruhsal gelişim

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

5. Ruhsal gelişim: Hayata anlam veren manevi gerçekliği keşfetme ve başkalarının manevi değerlerine saygı duymak olarak tanımlanabilir.

 

Ruhsal gelişimde eğitimsel öncelikler;

 1. a. Hoşgörü,
 • Dinlemek
 • Başkalarına karşı anlayışlı olmak
 • Şefkat göstermek
 • Himaye etme duygusuna sahip olmak
 • Merhametli olmak
 • Tevazu sahibi olmak
 • Değer vermek
 • Vefalı olmak
 • Yardımlaşmak
 • Aktif olmak
 • Örnek olmak
 • Aktif sabır göstermek
 1. b. Merak,
 • Doğaya ve hayata karşı duyarlı olmak
 • Hayret etme duygusunu geliştirmek
 • Sanatkârı adına düşünebilmek
 • Bakmak ve görmek arasındaki farkı anlamak
 • Düşünme melekelerini geliştirmek
 • Doğayı duyma ve hissetme melekelerini geliştirmek
 • Kainatın bütünlüğünü, dengeyi, uyumu, doğadaki ahengi doğru bir şekilde anlamak
 • Makrokozmoz ve mikrokozmoz arasındaki dengeyi anlamak ve onun içindeki manevi gerçeği kabul etmek
 1. c. Görev,
 • Toplumda aktif olarak rol almak
 • Etki alanına hakim olmak
 • Kendi görev ve sorumluluğunun bilincinde olmak
 • Yanlış uygulamalar karşısında olumlu bir şey yapmak
 • Sorumluluk sahibi olmak, bencil olmamak
 • “Biz” bilinci ile hareket etmek
 • Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde görmek
 • Kendine güven duymak
 • Üzerine düşen görevi hakkıyla ve sorumluluk duygusu ile yapmak
 • Rahatın tembellikte değil çalışmaktan geçtiği bilincini kazanmak
 • Pes etmeden, üşenmeden, vazgeçmeden, ertelemeden sürdürülebilir başarı göstermek
  • Doğru işlerde azim ve kararlı bir şekilde çalışmak
  • İyilik yapma bilinci kazanmak ve kazandırmak
  • Sorumlulukları paylaşmak
  • Gelişmeleri gerçekleştirmek için başkalarıyla iş birliği yapmak
 1. d. Mantık,
 • Sorumluluğu geliştirmek
 • Kendini disipline etmek
 • Kendisi için istediğini başkası için de istemek
 • Evrensel doğrularla uyumlu olmak
 • “Ne ekersen onu biçersin.” sözünden hareketle doğru işleri doğru zamanda ve doğru biçimde yapma bilincini kazanmak
 1. e. Saygı,
 • Geçmişteki deneyimlerin anlamını bilmek, söz arasında bu değişimi doğru kullanmak
 • Anmak
 • İnsana saygı
 • Çevreye saygı
 • İnanca saygı
 • Büyüklere saygı
 • Kutsal değerlere saygı
 • Duygu ve düşünceye saygı
 • Emeğe saygı
 • Millî ve manevi değerlere saygı ve sevgi
 • Bayrağa saygı ve sevgi
 1. f. Manevi keşif,
 • Evrenin dilini keşfetmek
 • Evrenin sanatını keşfetmek
 • Evrenin sanatkârını keşfetmek
 • Toplumun kültürel mirasını keşfetmek
 • Toplumun manevi mirasını keşfetmek
 • Kişisel yaşantısına dikkat etmek
 • İyiliği yeniden keşfetmek
 • Kendini keşfetmek
 • Tarihini keşfetmek
 • Yetenekleri keşfetmek
 • Doğayı keşfetmek
 • Yolun sonunu düşünerek hayata sımsıkı sarılmak ve ölüm bilincini de unutmamak

şeklinde toplanabilir.

Gösterim: 33770

Arama