• Bora lidere teşekkürler...

Eğitim Yönüyle İzcilik (EK-1) - İzci Eğitim Hedefleri

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

YAŞ GRUPLARINA GÖRE ORTAK EĞİTİM HEDEFLERİ

 

YAVRUKURT İZCİ BASAMAĞI

1. İzcilik türesinde bulunan temel değerleri sayar ve açıklar.

2. Haftada 2 kez banyo yapar, günde 2 defa dişini fırçalar, tuvalet sonrası temizliğini yapar.

3. Kendi yemeğini yer, kendi başına giyinir, kendini olumsuz hava şartlarından korur.

4. Doğada gözlem yapar, doğadan sorular çıkarır (Doğayı tanıma açısından: ağaç isimlerinden en az 5 tanesini öğrenir).

5. Doğada belli başlı bitki, ağaç ve çiçek türlerinden bir kısmını bilir.

6. Ana yönleri tanır, bilir ve gösterir.

7. Kampın çevre temizliğini yapar.

8. İki ve üç kişilik gruplarla etkinlikler yapar.

9. Gruplararası yarışmalara katılar.

 

OYMAK İZCİ BASAMAĞI

 1. 1. Dengeli, planlı beslenir.
 2. 2. Sıra bekleme bilinci kazanır, sıra bekleyenlere saygı gösterir.
 3. 3. Başkalarının eşyalarına zarar vermez, millet malının önemini bilir ve korur.
 4. 4. Hak bilincini kazanır, hakkına sahip çıkar, başkalarının hakkına saygılı olur.
 5. 5. Dinleme bilinci kazanır. Bu konuda davranış geliştirir.
 6. 6. Doğa bilgisini geliştirir, (hava, rüzgar, bulut, ay ve yıldız) çevre bilinci kazanır.
 7. 7. Doğadaki işaretlerden hayvanı (ayak izleri, dışkıları vb.), bitkiyi (yaprak, koku ve kabuklarından) tanır.
 8. 8. Doğadaki mantar türlerini tanır.

 

OCAK (ERGİN) İZCİ BASAMAĞI

 1. 1. Sağlığını korumak için düzenli bir hayat yaşar.
 2. 2. El aletlerini bilir ve kullanır.
 3. 3. Kendi kıyafetini temizler ve ütüler.
 4. 4. Yemek pişirir, sofrayı kurar ve toplar.
 5. 5. Bir toplumsal projenin nasıl yapılacağını söyler.
 6. 6. Belli başlı mesleklerin temel özelliklerini bilir.
 7. 7. Doğada, doğal işaretlere bakarak yön tayini, grupla beraber gece yürüyüşü yapar.
 8. 8. Ağaçlandırma çalışmalarında en az bir fidan diker.
 9. 9. Temel ilkyardım bilgilerini söyler (Suni teneffüsün nasıl yapıldığını öğrenir)
 10. 10. Yüzme sporunu bilir ve uygular.
 11. 11. Başta Atatürk olmak üzere tarihte yer almış Türk büyüklerini tanır.
 12. 12. Dini ve millî bayramların önemini ve bu bayramlarda neler yapılacağını bilir.
 13. 13. Dinin kurallarını bilir ve uygular.
 14. 14. Farklı din ve inanışlara hoşgörülü davranır.
 15. 15. Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
 16. 16. Kâinatın bir bütün olduğunu bilir.
 17. 17. Kendini tanımanın kâinatı ve Yaratanı tanımak olduğunu bilir.
 18. 18. Bağımsızlık değil bütünsellik anlayışına ulaşır.
Gösterim: 32832

Arama