• Bora lidere teşekkürler...

2008-2011 Üç Yıllık Dünya Raporu

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

Üç yıllık dönemi kapsayan bu rapor, Dünya İzcilik Teşkilatı Başkanı ve Sayman tarafından Brezilya’da yapılacak olan 39. Dünya İzcilik Konferansında genel kurula sunulmak üzere hazırlanmıştır. Konferans raporunda belirtilen yaklaşımlar sayesinde Milli Teşkilatlarla(OSN) irtibat daha da güçlendirilmiştir.

Dünya Teşkilatı olarak, öncelikle uluslar arası gençlik organizasyonlarını güçlendirme,21.yy izciliğini vizyonunu daha da olumluya taşıma, çevre sorunlarındaki duyarlılıklarımızı kanıtlama ve iletişim alanlarında sürekli yeni arayışlara yöneldik. Bu cümleden olmak üzere bundan sonraki yazışmalarımızı kağıt ortamından kurtararak elektronik ortama taşıyacağız.

 

Özellikle insan kaynakları ve harcamalar konusunda duyarlı hareket ederek elektronik mesajlarımızı her tarafa ulaşabilmek için sürekli alternatif arayışlara yöneldik. Yeni gelişmenin mahsulü olarak sunduğumuz elektronik bilgiler artık, daha evvelki Konferanslarda yazılı doküman olarak sunulan kağıt üzerindeki geleneksel 3 yıllık raporların yerini almıştır Bundan sonra Konferanslarda dağıtılacak olan rapor metinlerine sınırlama getirilmiştir.

2008-2011 yıllarını kapsayan üç yıllık paket rapor metninde:

 • 1 Aralık 2010 tarihine kadar Milli Teşkilatların Dünya teşkilatına kayıtlı üye sayıları.
 • 2008-2011 süresince yayınlanan kitap listesi.
 • Rapor düzenleme komitesi tarafından hazırlanan raporun bir kopyası.
 • 2007-2008 ve 2008-2009 dönemindeki çalışmalara ilişkin rakamsal veriler ve maliyetlerle ilgili açıklamalar.2008-2009 dönemine ait rapor Teşkilat tarafından ayrıca yayınlanmıştı.
 • Dünya Teşkilatı tarafından yaptırılan 3 ayrı anketin sonuçları.
 • Dünya İzciliğine karşılıksız emeği geçenler ve Dünya Bürosu çalışanları listesi.
 • 2008 yılından bu yana Bronz Kurt nişanı alanların listesi.
 • Son Konferanstan bu yana hayatını kaybeden ödül sahibi üyelerimiz.

Tüm bu dokümanlar scout.org internet sitemizde“Revue de la Periode Triennale2008-2009” (üç yıllık dönemin gözden geçirilmesi) başlığı altında yayınlanmış olup Brezilya Konferansı katılımcılarına aktarmak üzere özel olarak hazırlanan USB ye kopyalanmıştır.Ayrıca bu özel USB de üç yıl süresince yararlanılan yaratıcı araç ve dokümanlarda yer almaktadır.Raporun sonunda USB deki materyallerden yararlanma yollarına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz. Konferans süresince üç yıllık faaliyetlerle ilgili birçok audio-visuel gösterilerde sunulacak. Konferans bitiminde bir DVD oluşturulacak. Bu DVD de Konferansla ilgili tüm ayrıntıları başlıklar halinde bulabileceksiniz. Daha sonra çoğaltılarak 2011 Mart ayı içerisinde tüm Milli Teşkilatlara gönderilecek.


GİRİŞ

Kore’de yapılan 38.Konferansta alınan 10/08 karar gereğince 2008-20011 döneminden itibaren Konferanslarda sunulmak üzere hazırlanan raporların elektronik ortamda hazırlanması istenmiş ve şu açıklamalara yer verilmişti.

 • Gönüllü hizmetlere ilişkin Dünya stratejilerini belirleyen Dünya İzcilik Teşkilatı ve Dünya Bürosunu yöneten Genel Sekreterlik tarafından getirilen olumlu talepler dikkate alınmalıdır.
 • Yönetim için iyi bir lider tanımından hareketle, yöneticilerin tamamen kendi becerileriyle geliştirdikleri insan kaynakları ve bütçeye yönelik tanzim planlarının tam bir şeffaflık arz etmesi etkili bir iletişim organizasyonunun temel unsuru olmalıdır.
 • Dünya İzcilik Komitesi, insan kaynakları ve mali konularda titizlikle hazırlanan aksiyon planlarında öncelikli olarak liderlik ve kaynaklara açıkça yer verilmesini ister ve planı Milli Teşkilatlara Konferansın bitimini izleyen 6 ay içerisinde ulaştırır.
 • Dünya Teşkilatı, Milli Teşkilatların bu konudaki görüşlerini en az yarım sayfalık bir raporla bildirilmesini ister. Gelen raporlar değerlendirilerek cevabı 20 ay içerisinde gönderilir.
 • Dünya Teşkilatı tarafından hazırlanan 3 yıllık raporların gelecekteki Dünya Konferansları için bir doküman niteliği taşıdığı hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir.

Bu Konferansın üç yıllık dokümanları, Kore’de yapılan 38. Konferansında alınan karar istikametinde hazırlanmıştır. Ortak görüşlerle hazırlanan bu raporda başarının anahtarı şu dört temel unsura bağlı olarak belirtilmiştir:

 • Değişim Hareketi no 1: Gençler
 • Değişim Hareketi no 2: Bölgeler
 • Değişim Hareketi no 3: Sağlam iletişim
 • Eğitim kalitesinin artırılması: Yönetim, idare(liderlik) ve kaynaklar.


2008-2011 ÜÇ YILLIK PLANLAMA

Kore’de yapılan 38.Konferansın tamamlanmasından kısa bir süre sonra Dünya İzcilik Komitesi tarafından geliştirilen ve 2008-2011 dönemi sonunda sunulmak üzere hazırlanan bilgi ve dokümanları içeren yazısı 2009 Ocak ayında tüm Teşkilatlara gönderilmişti. Plana izcilik için belirlenen yedi öncelikli stratejinin arasına aşağıdaki maddelerin de eklemenin yararlı olacağına inanıyoruz.

 • Gençler – İzcilik Hareketinin büyümesini sağlamak
 • Bölgeler – Kaliteli bir izcilik için Milli Teşkilatlara desteğin artırılması
 • İletişim – İçeride ve dışarıda etkili bir iletişimi geliştirmek

Bu üç değişim hareketi aşağıdaki üç ana unsurla desteklenmelidir:

 • Yönetim
 • İdare(Liderlik)
 • Kaynaklar

Tüm bunlara ilişkin bir plan raporu 2010 Mayıs ayında Dünya Bürosu tarafından Milli Teşkilatlara ayrıca gönderilmişti. Bu raporun kopyası ve yayınlanan diğer raporların detayları USB ye kaydedilen dosyanın içerisinde yer almaktadır.


İZCİLİK İÇİN STRATEJİ

Dünya İzcilik Komitesi, Strateji Koordinasyon Grubunu izcilik için önemli konuları belirleme ve incelemeyle görevlendirdi. Onların çalışmalarının neticesine göre 39.Konferansın raporu hazırlandı. Konferans 6A ve 6B dokümanlarında bu çalışmalarla ilgili geniş detayları bulabilirsiniz.

DÜNYA İZCİLİK TEŞKİLATI TARAFINDAN UYGULANAN ANKETLER

Strateji Koordinasyon Grubunun en önemli çalışmalarından birisi de Dünya Teşkilatının çalışmalarını değerlendirildiği Milli Teşkilatlara gönderilen 3 anketin uygulanması idi. Anket sonrası Milli Teşkilatlarla çok şey paylaşıldı. Her üç anketin sonuçlarına göre; izciliği iyileştirme ve güçlendirme çalışmalarının layığı ile yapıldığı kanısına vardık. Anket sonuçları bu rapor için hazırlanan USB nin içerisinde yer almaktadır.

DEĞİŞİM HAREKETİ NO : 1

Gençler – Hareketin büyümesini sağlamak

İzcilik, “İyi bir Dünya oluşturulması” için emek sarf edebilecek kabiliyetli çocuk ve gençlere her zaman yardımcı olmaktadır. İzcilikte izlenen yeni politikalar, gönüllü gençlere yaklaşımlar,yönetimin durumu ve gerçek analizler dünya faaliyetleri ile projelerin gerçekleştirilmesi açısından kalite/kantite yönüyle izciliğe önemli katkıların sağlandığı alanlarda kaydedilen ilerlemeler oldukça önemlidir.

GENÇLERİ DÜNYA ÇAPINDAKİ YENİ PROJELERE ÇEKMEK

“Dünya İzcileri” nişanı, 16-25 yaş arasındaki gençleri teşvik amacıyla sosyal bir farklılık aracı olarak ortaya atılmış olup 24 ülke tarafından resmen uygulanmaya başlamıştır. Bu ödülü almaya hak kazanan gençlerin isimleri ödül listelerinde yayınlanıyor. İsviçre/Kısc  Kandersteg Uluslararası İzcilik Merkezinde Milli Teşkilatlardan ergin izci ve liderlerin katılabileceği bir Çevre Programı periyodik olarak sürdürülmektedir. Yine aynı Merkezde teşkilatları içerisinde eğitim programlarını tamamlamış uluslar arası eğitimci liderler ve Dünya İzciliği Program Komiserleri tarafından ayrıca seminerler de verilmektedir.


DÜNYA İZCİLİĞİ ÇEVRE PROGRAMI

Gençlik programını iyileştirmeye katkı amacıyla Dünya İzciliği Çevre Programı oluşturuldu Bu programa 36 Ülke teşkilatı resmen destek vererek ortak çalışmalara katılmışlardır.

Çevre ve tabiat harikası olan İzcilik Merkezleri(SCENES) konsepti, Dünya İzciliği Çevre Programının ana unsurlarındandır. İzcilik Merkezleri, çevre yönetimi eğitimi almak isteyenlere tabiatla iç içe bir ortamda eğitim imkanı sunmaktadır. Geçirdiğimiz üç yıl içerisinde kayıtlı Merkez sayısında ve oralarda yapılan seminer sayısında % 50 lik bir artış sağlandı.Kandersteg de18 ülkeden gelen 30 kişi sırf bu amaç için eğitildi.

YENİ DÜNYA PROJELERİ VE PARTNERLİKLER

Dünya çapındaki Çevre programları sayesinde izcilik, yerel, milli ve uluslar arası düzeylerde birçok partnerlikleri de kazanmış oldu. Gerçekleştirilen projeler arasında “Aventure de Volvo” “Temiz Dünya İstiyoruz”,PNUE ile birlikte gerçekleştirilen “Bir milyar ağaç” ve WWF ile gerçekleştirilen “Bir saatlik Işık Söndürme eylemi” tüm dünyanın ilgisini çekti.

GENÇLERE YÖNELİK BÖLGESEL DÜNYA FAALİYETLERİ

2010 yılında Kenya’da 18-26 yaş arası 1700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 13.Dünya İzci Moot büyük ses getirdi. Afrika Bölgesi gençlerini bir araya getirebilen en büyük gençlik organizasyonlarından biri oldu. Kenya gençliğinin gönlünde layık olduğu yeri buldu.

Dünya İzciliği tarafından düzenlenen JOTA/JOTİ faaliyetlerine her yıl yaklaşık 500.000 kişi katılmaktadır.

DÜNYA TELSİZ JAMBORESİ      (JOTA)

DÜNYA İNTERNET JAMBORESİ(JOTİ )

JOTA/JOTİ dünya çapında düzenlenen ve her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı büyük izcilik organizasyonlarıdır. Bu faaliyetle üç yıl içerisinde izcilik eğitimi daha da gelişti, toplumun izciliğe bakış açısı olumlu yönde değişti. 2008 yılında “Barış” kavramının işlendiği bu jamborelerde oluşturulan uluslar arası ekiplerle gençler telsiz ve internet aracılığıyla fikirlerini birbirleriyle özgürce paylaştılar. 2009 da ise “İklim değişimiyle mücadele” konusunda tartıştılar. İnternet üzerinden yapılan “Aventure de Volvo” ile tartışmalar bir süre daha devam etti. İzciliğin partnerlerinden olan UNICEF gençlik hakları, gençlerin taahhütleri ve özerklik konularında tartışmalara katılmaları için izcilere teklifte bulundu. Tabiî ki bu olay da başarıyla gerçekleştirildi. Bu tartışmaların sonucu, Dünya İzci Parlamenterler Birliği UPMS nin 2010 Kasım ayında Kore’de yapılan genel kuruluna taşındı.


22. DÜNYA İZCİ JAMBORESİ

22. Dünya jamboresinin 2011 yazında İsveç’ de yapılması planlandı. Bu kampın İsveç’ de yapılmasının çok yararlı olacağı tahmin ediliyor.

DÜNYA İZCİLİĞİ DİN SEMPOZYUMU

Dini ve manevi gelişim kuralları çerçevesinde 2009 Ekim ayında Uganda’ da gençlerin manevi bağlardan uzaklaşmamaları için ne yapılması gerektiğinin tartışıldığı Uluslar arası Din Sempozyumu gerçekleştirildi.

BÖLGESEL GENÇLİK FAALİYETLERİ

Gençlik Forumları ve jamboreler gibi yapılan birçok Bölgesel gençlik faaliyetleri, gençlere yönelik eğitimin kalitesini artırdı. Yönetim ve gençlik programlarına uygun olarak yapılan çalışmalarda çok farklı pratikler kazandılar.Arap Bölgesi ve Avrasya ilk defa yaptıkları Bölgesel Gençlik Forumlarını bu üç yılın içerisinde gerçekleştirdiler.

İZCİLİKTE GÖNÜLLÜLÜK İÇİN YENİ GİRİŞİM VE POLİTİKALAR BAŞLATILMASI

Eğitimci Liderler ağı

Dünya Eğitimci Liderleri tarafından genç kaynaklara yönelik bir takım çalışmalar başlatıldı. Farklı bölgelerden 70 Eğitimci Liderden oluşan bu eğitim ağı tüm deneyimlerini birleştirerek mükemmel bir bilgi kaynağı oluşturdular. Bu seçkin grup, izcilik politikalarını değişen dünyaya uydurabilmek için kilit bir konum oluşturdu. Son Yıllardaki tüm çalışmaları değerlendirerek genç kaynakların izcilik politikalarını günümüze uyarladılar.

EĞİTİM DÜZENİ

Bir takım deneyimlere dayanarak ortaya konulan yeni girişimler eğitim alanında olumlu farklılıkları da beraberinde getirmiştir. İsveç İzciliğinin partnerliği ile Catalogne açık Üniversitesinde uygulanan bir programdan yararlanılarak  “izcilerin kötü ortam ve alışkanlıklardan uzak tutulması” için yeni girişimler başlatıldı.Bu çalışmadan sonuçların alınacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. İnter Amerika izciliğinden Arjantin’in partnerliği ile 2010ocak ayında Gençlik programı hazırlanması için bir kosept oluşturuldu ve çalışmalardan olumlu sonuçlar alındı. Bu programda konuların kolay anlaşılabilmesi için sesli sistemlerden yararlanılmakta. Liderin anlattığı klasik anlatma şekli yerini çok yakında bu yeni sisteme bırakacak.

ULUSLAR ARASI GÖNÜLLÜLÜK YILI(10.YIL)

Dünya İzcilik Teşkilatı, dünyada iyi şeyleri desteklemek amacıyla faaliyet gösteren gönüllüleri bir araya getirmek için hizmet veren Uluslar arası Gönüllülük Yılı Platformu(AİV+10) ile de parnerlik oluşturarak ortak kutlamalara katıldı ve destek verdi. AİV+10 un ortaya çıkışının 10.yılı olan 2011 de liderlere yönelik birçok kaynaklar geliştirildi, girişimler yapıldı.


YÖNETİM ANALİZİ

Her bir Milli Teşkilatta yönetimlerin farklı farklı uygulama içerisinde oldukları gözlemlendi. Son Konferansta bundan sonra eğitimde araç kutusundan Milli Teşkilatların geniş bir şekilde yararlanabilecekleri bildirilmişti. Bazı Bölge Teşkilatları üyelerini toplayarak bilgi paylaşımı yaptılar. Gelişmeyi artıracak raporlar düzenleyerek ülkelerinde araç kutusundan yararlanma işlemlerineöncülük ettiler. Tartışmalar sonunda yanlış uygulamalar yapan Teşkilatlara doğruyu göstermek üzere bir konsey oluşturdular.

Dokuz yıl boyunca aidatlarda artışın yaşanmadığı aidat sisteminde yeni düzenleme için Brezilya Konferansına bir teklif hazırlandı. Milli Teşkilatlar, başka hiçbir masrafı düşünmeksizin aidatlara esas olmak üzere gerçek sayılarını Teşkilata bildirecekler. Gerçek mevcutlarının belirtilmesi üzerine Milli Teşkilat yönetimlerinin ortaklaşa yararlanabilecekleri bir sistem geliştirildi ve tüm çalışmalar buna uyarlandı. Teşkilatlara yönelik bu yönetim uyarlaması Konferansta gündeme getirilecek.

Afrika’da 10 gün süren izci Moot’un arkasından renkli görüntüler kaldı. Katılımcıların hemen hemen hepsi de tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ettiler. Sevgi dolu bu organizasyonda  bölgeye has farklı hayvan türleri ve bitki örtüsü ile sıcak bir misafirperverlik sergileyen Afrika’yı unutmak mümkün değil. Samimi dostluklar oluşturuldu, katılanlar izcilik bilgilerini pekiştirdiler.

DEĞİŞİM HAREKETİ NO : 2

Bölgeler – Milli Teşkilatlara geliştirici katkı desteği

Teşkilatlar arasında büyük kültürel farklılıklar bulunmasına rağmen geçirdiğimiz üç yıllık dönemde Dünya İzcilik Teşkilatının yaptığı etkili çalışmalar sayesinde tanınan özel yetkilerle bölgede istenilen uyum sağlandı. Bölgelerin kapasiteleri artırıldı.

MİLLİ TEŞKİLATLARA YÖNELİK KAPASİTE ARTIRIMI

Personel sayısının belirlenmesi

Bölgelerdeki çekirdek personelin korunması için ortak hareket edilmesi, yapılacak yenileştirmelerden bir başkasıdır. Geçen üç yıl içerisinde Genel Sekreterlik tarafından Afrika, Avrasya ve İnteramerikan Bölgelerine 3 Bölge Direktörü atandı.Jüri tarafından belirlenecek Bölge Başkan adaylarının görev alanlarının Merkez tarafından belirlenmesi de ayrı bir yenilik olarak sergilendi.Bu girişim, profesyonel işbirliği, şeffaflığın korunması gibi kuralların uygulanmasının en güzel kanıtı oldu. Atanan yeni Bölge Direktörleri:

 • Afrika Bölgesi            :  Frederic T. Kama-Kama
 • Avrasya Bölgesi         :  Iurie Emilian
 • İnteramerikan Bölgesi:  Raul Sanchez Vaca

MERKEZİ ÇALIŞMALAR

Bütçeler yılık olarak görüşüldüğü için bu dönemde yanlıca Bölgelere ait 2009-2010 bütçeleri ve ödemeler görüşülerek kabul edildi. Gelişimin bir gereği olarak Dünya bürosunda görev yapan ünite liderlerinden üç kişi Afrika, Asya -Pasifik ve İnteramerikan Bölgelerine transfer edildiler. Bölge Bürolarının bütçeleri ile Dünya Bürosunun üç yıllık bütçesi izcilikteki büyümenin boyutunu ortaya koydu.2008-2009 ve 2009-2010 rakamlarına göre(6 Bölgeden Avrupa hariç) 5 Bölge ile Dünya Bürosunun bütçelerinde %32 lik bir artış oluşturmuştur.Bölgeler için ayrılan tahsisattaki artış yıllarca beklenen bir talepti. Böylece Milli Teşkilatlarla stratejik işbirliğini devam ettirmek isteyen Bölgelerin de istekleri gerçekleşmiş oldu. Bölge Büroları içerisinde iki Büro kendi mahalli imkanlarıyla varlıklarını sürdürdüler: İnteramerikan Bürosunu Panama’daki “City of Knowledge” ile Avrasya Bürosunun “Kiev” şubesi .

1)      Avrupa Bölgesi kendi kendi giderlerini kendisi karşılayacak durumda olup, Dünya Bürosu ve hatta bazı Bölge Teşkilatlarına da yardımlarda bulunmaktadır.Bu yalnızca Avrupa Bölgesine mahsus bir durumdur.

2)      Bölgelerde bütçeler genelde Amerikan Doları üzerinden yapılmaktadır.

3)      Eğitim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin bilgilerin alınabileceği danışma birimleri oluşturulmuştur.

BÖLGELER İÇİN UYUM ÇALIŞMALARI

Dünya İzcilik Komitesi ve Dünya Bürosu Yönetimi tarafından Bölgelere yönelik birçok uyum çalışması yapıldı:

 • Bölge Bürolarının Komite üyeleri ve yönetimle sorunlarını rahatça paylaşabilmeleri için uyum çalışmaları başlatılması.
 • Sık sık gerçekleştirilen uyum toplantılarına Genel Sekreter’in de katılması.
 • Kendilerinden yararlanılmak üzere tüm Konferans ve Bölgesel Zirvelere davet edilen Komite üyeleri ve Büro yetkililerinin harcırahlarının belirlenmesi.
 • Bölge Direktörlüğünden veya diğer Bölgelerden toplantılara katılan yöneticiler Büro personelinin haklarının düzenli bir sisteme bağlanması.
 • Önceliklerden biri de gençlerle yapılan faaliyetlerden yararlanmak suretiyle oluşturulacak iyi bir planlama eğitim ve yönetimde birlikteliğin sağlanması.

BÖLGELERDEKİ MİLLİ TEŞKİLATLARLA UYUM

Bölgeler, Milli Teşkilatlara destek amacıyla yeni bir uygulama olan “Konsey” yapılanmaları oluşturabilmek için hemen girişime geçtiler. Örnekleyecek olursak:

 • Bölge Komitesi üyelerinin Asya-Pasifik’deki Milli Teşkilatlara yaptıkları ziyaretler, girişimlerin başı olması nedeniyle oldukça önemlidir.
 • Avrupa Bölgesinden İzcilik Akademileri: Katılımcıların kendi ilgi ve ihtiyaçlarına  göre tercih yapabilecekleri çalışma salonlarında birer haftalık kurslara tabi tutulmaları.
 • 2.Afrika Zirvesi: Afrika Bölgesindeki Milli Teşkilatlardan kendisini yetersiz bulan veya yardım talebinde bulunanlar için “on yıllık planlama” dâhilinde düzenlenen gelişim kursları düzenlenmesi.
 • Dünya Bürosu yetkililerince geliştirilen kontrol listesi formu sayesinde özellikle Afrika, Avrasya ve İnteramerikan Bölgelerinde temel ihtiyaçlar ve sorunlar kısa sürede tesbit edilmiştir.

13 Ocak 2010 saat 12.53 de Haiti 7.3 lük bir depremle sarsıldı.Felaketin blançosu:230.000 ölü, 300.000 yaralı.Bir milyondan fazla kişi de evlerini kaybetti.Depremden sonra Haiti İzcileri ve dünyanın başka yerlerinden gelen izciler, mağdur insanlara yardımları ulaştırabilmek için seferber oldular.Bundan sonra da izciler çalışmayı bırakmadılar.,yardıma devam ettiler.Yardımla ilgili tüm bilgiler bu raporun içerisinde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

DEĞİŞİM HAREKETİ NO : 3

Dahili ve harici iletişimi etkinleştiriniz!

İzciliğin “İyi bir Dünya Oluşturma” fikrini dışarıya taşıyabilmek için her alanda kuvvetli bir iletişim ağının tesisi gerekmektedir. Üç yıl süresinde yapılan çalışmalarla etkili iletişim,bilgi paylaşımı,iletişim ağı kurulması,iletişim araçlarından yararlanma,partnerliklerin artırılması gibi konularda birçok kurslar düzenlendi. Bu çalışmalarla izciliğin imajı yükseltildi.


MİLLİ TEŞKİLATLARDA İLETİŞİM DÜZENLEMELERİ

Milli iletişim stratejileri ve Teşkilatın iletişim stratejilerinin belirlenmesiyle birlikte tüm Bölgelerde hummalı bir çalışma başlatıldı. Düzenlenen Forumlarda genellikle iletişim hakkında bilgiler, medya, tanıtım, intellektüel tasarruflar, marka yönetimi, dış ilişkiler gibi temel konular üzerinde duruldu. 18 ülkeden gelen izci mağazaları temsilcisi liderlerle yapılan uluslar arası yapılan toplantıyla Dünya İzcilik Teşkilatının başlattığı markalaşma imajı daha da güçlendi. Markanın ticari veya gayri ticari alanlarda art niyetli kullanımlarına karşı önlemler alınarak koruyucu birtakım düzenlemeler yapıldı.Bir “Marka Takip” konsepti oluşturuldu.Milli Teşkilatlardan arzu edenler Teşkilatın yeni armasını olduğu gibi kullanabilecekleri gibi,üzerindeki yazıları kendi dillerine çevirmek suretiyle kullanabilecekler. Tüm bu işlemler cüzi miktar harcanarak yaptırılabilir.

DIŞ İLİŞKİLER VE PARTNERLİKLERİ GÜÇLENDİRMEK

İsim hakkının kullanılması, dış ilişkilerde merkezi bir çalışmanın başlatılması ve partnerlerle ilişkilerin ön planda tutulması izciliğin vizyonunun artırılmasına olumlu yönde katkılar sağlamıştır.  Resmi veya gayri resmi partnerlerle yapılan ortak çalışmalarda kriterlerin sağlam olarak belirlenmesiyle mümkün olacağı düşüncesiyle partner destekleri için ayrıca bir düzenleme yapılmıştır.

İZCİLİĞİN PROFİLİNİ MEDYAYA TAŞIMAK

Dünyada ses getiren iletişim alanındaki yeniliklerimiz medyada da geniş yankılar buldu. Hemen hemen tüm büyük medya kuruluşlarında izcileri diğerleriyle paylaştıkları fikir ve yaşantılarına yer verilmeye başlandı. Scout.org internet sitemizde yer alan sosyal içerikli sitelerde izcilerin birbirleriyle haberleşerek pek çok konuda bilgilerini paylaştıkları görülmektedir.

SOSYAL AĞLAR

2009 yılından bu yana Dünya Teşkilatının facebook sitesinde yayınlanan yazıların beğeni tıklaması ve yorumların sayısı 84.000 e ulaşmıştır. Buna rağmae çoğu izciler tartışmalarını hala posta yoluyla sürdürmekteler. Teşkilatın yayınladığı öncelikli yazılar: farklı Bölgelerin izcilik faaliyetleri, fikir ve görüşler ile Dünya Projelerine ilişkin yazılardır. Bunlardan bazıları: Dünya İzcileri Nişanı,Dünya İzciliği Çevre Programı,İzcilik Merkezler(SCENES), tesiz ve internet izciliği(JOTA/JOTİ) vb. Zaman zaman video kliplerin de yer aldığı bu faaliyet yazıları üzerine daha sonra izciler, scout.org’un sosyal içerikli sitelerinde serbestçe yorum ve tartışmalar yapabilmektedirler.Bu sosyal ağlara sitemizden girebilirsiniz.

BLOGLAR

Scot.org’un Twitter sosyal sitesinde de izcilerin yararlanabilecekleri bir çok yazı yer almıştır gönderilen yüzlerce yazı okuyucuların hizmetine sunulmuştur.Organizasyonu düzenleyenlerin ve katılımcıların gönderdikleri faaliyetlere ilişkin yazılar doğrudan Twitter’de yayınlanmakta.

YAYIN PAYLAŞIMI

Kaynak teşkil edecek şekilde izcilik alanında yayınlanan birçok kitap scout.org’un paylaşım sitelerinden İSSUU’da yer almaktadır.Yararlanmak isteyenler bu sitede kitapların içeriğini inceleyebilirler.Teşkilatlardan bazıları hemen yararlanmaya başladılar bile. Umarız tüm Teşkilatlar yararlanırlar.

MÜLTİMEDYA PAYLAŞIM

Dünya İzciliği faaliyetleri artık, Flicker ve You Tube sosyal sitelerinden video kayıtlarla görüntülü olarak da izlenmektedir. Google Maps ile dünyada yapılan tüm faliyetler ve projeler kendi coğrafi ortamları içerisinde görüntülü olarak izlenebilir konuma getirilmiştir.Haritalar daha ziyade faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Uluslar arası İzcilik Merkezlerinde yapılan çalışmalarla ilgilidir.

Scout.org SİTESİNİN POTANSİYELİNİ ARTIRMAK

Bölgelerin internet siteleri, Dünya sitesi scout.org sitesiyle birlikte yayın yapmakta olduğundan scout.org’a girildiğinde aynı başlıklar altında Bölge haberleri de ayrı ayrı izlenebilmektedir.Bu sitede binlerce konu,fotoğraf ve yayın yer almaktadır. Bölgelere yönelik rehberlik faaliyetleri,önemli yazılar,anahtar sözcükler,yaş basamakları gibi konular bunlardan sadece birkaç tanesidir.Dünya İzcilik Teşkilatı,dünyada ilgi çeken birçok konunun ortak eğitim yoluyla yayınlanmasında görev alan web tasarımcılarının sayısını artırarak haberlerin daha düzenli yayınlanmasını sağladı.Bölgeler,internet sitesinden yararlanma ve bilinmeyenleri öğretme konusunda Milli Teşkilatları aydınlattılar.30 dan fazla Milli Teşkilat bundan yararlandı.Teşkilatlara yapılan bir dizi ziyaretle yenilikler tanıtıldı,iyileştirmeye yönelik adımlar atıldı.

DIŞ KAYNAKLI BİR UYGULAMA : “STORY TELLİNG”

Dünya İzcilik Teşkilatı, izciliğin dışında Cenevre, Nairobi, New York, Paris, Roma ve Viyana’da gençlerin sorunlarının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler veya başka kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara temsilciler gönderdi. Bu toplantılarda izciler Birleşmiş Milletlerin konvansiyonunda ve 2009 Aralık ayında Kopenhag’da yapılan İklim Değişimi(COP 15) de etkin görevler aldılar.2010 Ağustos ayında Meksika’da yapılan Dünya Konferansına bağlı olarak İklim Değişimi konusunda bir Dünya Zirvesi gerçekleştirildi.

EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK

Dünya Teşkilatının “Değişim Hareketleri” ile eğitimi güçlendirme çabaları…2008-2011 e ait üç yıllık planlamada, Teşkilatı güçlendirecek birçok eğitim faaliyetinde öncelikli değişime eklenen şu üç değişim hareketi üzerinde duruldu: yönetim, idare(liderlik) ve kaynaklar.

YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEK

Kararlı bir yönetim… Dünya Teşkilatı üç yılı faaliyetlerle dolu  geçirttirecek kaliteli bir yönetimi iş başına getirdi. Sözle ifade edilemeyen ciddi sorunlarla dönemi tamamlayan yönetim tüm bunları deneyimleri sayesinde aştı.

YÖNETİMİ İZLEME GRUBU

Dünya Komitesi tarafından yönetimin gidişatını izlemekle görevlendirilen alt komitelerden olan “Yönetim İzleme Grubu (CTRG)” üç yıl süresince bu görevini titizlikle sürdürdü ve izlenimlerini yönetimle paylaştı. İzleme grubu şu konular üzerinde görüş bildirdi:

 • Bağımsız organizasyonlarda yaşanan yönetim sorunlarının giderilmesi.
 • Komite kararlarında şeffaflığa riayet edilmesi.
 • Yönetimin iletişim diline hassasiyet göstermesi.
 • Milli Teşkilatların üyelik, oy hakları ve görevlerine ilişkin açıklamaların netleştirilmesi

Milli Teşkilatlarla sürekli temas halinde olan İzleme Grubu, hazırladığı bu raporu 2010 Mart ayında yönetime sundu.Dünya Komitesi tarafından rapor dikkatlice incelenerek düzenleme yapmaları için ilgili komitelere havale edildi.Yapılan değişiklikler sonucu oluşturulan metin, Brezilya’da yapılacak olan Konferans dokümanlarına eklendi.

YAPILANMA KOMİTESİ

Bu Komite, Teşkilatın en aktif alt komitelerinden birisidir.Her Bölgeye sorumluluğunda olan Milli Teşkilatlardan onca sorun gelir.Yılda ortalama 150 sorun görüşülür ve karara bağlanır.Yapılanma Komitesi Başkanlığı, CTRG den gelen tavsiye raporları da dahil olmak üzere Dünya Teşkilatının yapılanmasıyla ilgili hazırlanan tüm taslaklarda kilit rol oynar.


2008 sonları ile 2009 başlarında Dünya Komitesi, Genel Sekreterlik için aktif, şeffaf ve katılımcı yapıya sahip bir yönetici arayışına girdi.Bu vasıfları taşıyan Genel Sekreter Yardımcısı Luc Panissod 2009 un Mart ayında Genel Sekreterlik görevine atandı.Ve Dünya İzcilik Bürosunun başına getirildi.O, çalıştığı sürece Dünya İzciliğini objektif bir kaideye oturtmak için tüm gayretini ve teşkilatçılık becerisini ortaya koydu.

DÜZENLİ İLETİŞİM

Dünya Teşkilatı, Büro yönetimini üç yıl boyunca gözetti.Yazılı raporun verildiği yıllık toplantıların dışındaki tüm çalışmalar düzenli raporlara bağlandı.Dünya Komitesi,Büro ve Teşkilat Yönetimi tarafından iletişimde bir yenilik olarak Konferanslarda telefonik ve elektronik bir düzenleme geliştirildi.

Dünya Komitesi, Milli Teşkilatlar ve Bölge Komiteleri ile iletişim alanında da bir iyileştirme geliştirdi. İyileştirmeler, Başkanın ve Genel Sekreterin mesajlarının ulaştırılması, Bölge Komite toplantılarına Merkez yönetiminden katılımlar gibi süratli bir şekilde netice alınması gereken konular üzerinde yoğunlaştırıldı.Dünya Teşkilatı üyeleri ile Dünya Bürosu görevlilerinden oluşturulan ve 6 Bölgeye hitap edebilecek kişilerden bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu Kurul, Bölgelerdeki ve Dünyadaki tüm izcilik faaliyetlerini Dünya Komitesine düzenli bir şekilde aktarmakta, Merkez Yönetimi ile Bölgeler arasındaki irtibatın devamını sağlamaktadır.        Genel Sekreter tarafından Afrika, Avrasya ve İnteramerikan Bölgelerine atamalar yapılması Başkanların hemen göreve başlamaları üç yılın en önemli olaylarıydı.

İCRA DİREKTÖRLERİ TOPLANTISI

Milli Teşkilatların üyeliklerinin sağlam bir zemine oturtulması amacıyla oluşturulan “İcra Direktörleri Ekibi” yılda iki defa toplanır. Bu ekip 6 Bölge Direktörü ve 4 Danışmandan oluşmaktadır. Görevleri ise:eğitim departmanlığı, araştırma ve geliştirme çalışmalarında Dünya Yönetimine yardımcı olmadır.Yaptıkları çalışmalardan bazıları:

 • Planlamaları öncelik sırasına koymak ve koordineyi sağlamak.
 • Kaynakları harekete geçirmek ve Dünya Bürosuna kalite kriterleri için kaynaklar yaratmak
 • Dünya Bürosunun çalışmaları için gerek duyulan alanlarda yetki sınırlarını belirlemek.

İcra Direktörleri Ekibi,2009 Haziran toplantısına 40 kişilik Dünya Bürosu çalışanlarını da almıştı.2010 Nisan toplantısı ise 50 kişi ile yapıldı. Bu toplantılarda Milli Teşkilatlara en iyi hizmetin verilebilmesi için, liderlik ve genel uygulamalarda ortak hareket edilmesi üzerinde duruldu.

BÖLGE PERSONELLERİ TOPLANTISI

Bölge personelleri toplantıları her bölgede ayrı ayrı yapıldı. Bölge Bürolarındaki yönetici ve görevlilerin ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalardır.Bu toplantılarda,gelecekte yapılacakları planlama,ilerlemeye katkı,önceliklerin belirlenmesi,projelerin düzene sokulması gibi konular görüşüldüğünden izcilik açısından önem arzetmektedir.

DÜNYA İZCİLİK TEŞKİLATI KAYNAKLARINA YÖNELİK DEĞİŞİMLER

Cenevre’deki Dünya Bürosu personelinin maaşları ve yönetim giderleri için oluşturulan global bütçe, Bölgelerin finans sorunları ve Büroların insan kaynaklarındaki artışa rağmen, mali konularda önemli bir gerçek de ortaya çıktı. Yönetimin 2009-2010 yılına ait bütçe harcamalarında bir önceki döneme göre %4.1 lik bir düşüş olduğu görüldü.

KAYNAKLARI HAREKETE GEÇİRME STRATEJİSİ

Dünya Komitesi, geleceğe yönelik olarak bir “kaynakları harekete geçirme” stratejisi geliştirdi. Dünya İzcilik Kurumu FSM ile kaynak yaratma projesinde birlikte hareket edilmesi planlandı.

DAHİLİ KONTROL SİSTEMİ

Dünya İzcilik Bürosu, İsviçre mevzuatlarına uygun bir yönteme göre dahili kontrol sistemini kurmuş ve iç düzenin kontrolü için de “Comite Audit(SCI)” adında bir komite oluşturmuştur. Bu sayede yönetimin işleri ve parasal konular rahatlıkla takip edilebilir duruma getirilmiştir. Büronun işlerini düzene sokan bu sistemin modeli Bölge Bürolarına da taşınmaya çalışılıyor.

AİDAT SİSTEMİ

Dünya Teşkilatının, Milli Teşkilatlardan da görüş alarak aidat sisteminde adaletli bir düzenleme yapılmasına ilişkin teklifi Brezilya’daki Konferansa getirilecek.


DÜNYA İZCİLİK KOMİTESİ BAŞKANININ MESAJI

“Teşkilatımız içerisinde eğitimi, sosyal sorunları, şehirleşme,sağlık ve çevre sorunları ile ilgilenen ve bu uğurda fedakarlıkla hizmet veren çocuk ve gençlerden oluşan gönüllü sayımız bugün itibarıyla 7 milyona ulaşmıştır.Emeklerini esirgemeksizin yeryüzünü şeneltmeye çalışan kayıtlı izcilerimizin sayısı ise 30 milyonu aşmıştır.

İzcilik adına, sürekli değişimi yaşayan milyonlarca gence izciliği bir ilham kaynağı olarak kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

Dünya Teşkilatı, tıpkı AIV+10(Dünya Gönüllüleri 10.Yılı) kutlamalarında olduğu gibi sizleri tüm faaliyetlerde desteklemeye devam edecek.”

RİCK CRONK

Dünya İzcilik Komitesi Başkanı

ÖZEL USB de KAYITLI KONU BAŞLIKLARI

2008-2011 dönemine ilişkin üç yılık faaliyet raporundaki dokümanlar:

 • Konferans dokümanı no:3 Üç Yıllık Rapor
 • Genel Sekreterin raporu
 • 1 Aralık tarihi itibarıyla izci sayıları
 • 2008-2011 arasında yayınlanan eserler
 • Komite Büro’nun birlikte hazırladığı 3 yıllık planlama
 • 30 Eylül itibarıyla 2008 bütçesi
 • 30 Eylül itibarıyla 2009 bütçesi
 • Dünya İzcilik Teşkilatı tarafından uygulanan 3 ankete ilişkin rapor
 • Karşılıksız hizmet veren Dünya yöneticileri
 • Dünya Bürosu çalışanları listesi
 • “Bronz Kurt Nişanı” alanlar
 • Hayatını kaybedenler

39. KONFERANS DOKÜMANLARI

 • Doküman 1 : 14 Aralık 2010 tarihli düzenleme
 • Doküman 2 : İç düzenlemeler
 • Doküman 3 : 2008-2011 Üç Yıllık Rapor
 • Doküman 4 : Teşkilat yöneticilerinde verimlilik
 • Doküman 5 : 38. Konferanstan aktarımlar
 • Doküman 6 : İzcilik stratejileri,stratejik yaklaşımlar
 • Doküman 7 : Eğitim metodları
 • Doküman 8 : Marka imajının yükseltilmesi
 • Doküman 9 : Dünya Komitesi seçimleri
 • Doküman 10 :Aidat sistemi
 • Doküman 11 :Dünya Faaliyetlerine davet
 • Doküman 12 :Teşkilatlanmada iyileştirmeler.Oylama düzenlemeleri
 • Doküman 13 :Dünya İzciliği yönetimi
 • Doküman 14 :Kararlarda gençlere söz hakkı tanınması
 • Doküman 15 :Gençlerle izcilik

REFERANS DOKÜMANLARI

 • Teşkilat yapılanması
 • 1988-2005 arası Konferansların raporları
 • 2008 raporu
 • CTRG Grubunun Teşkilatı izleme raporu
 • Komitenin CTRG Grubu raporuna ilişkin düzeltme işlemleri

ULUSLAR ARASI GÖNÜLLÜLÜK YILI(AIV+10)

 • Rönesans Diploması
 • AIV+10 posterleri
 • Tamamlayıcı kaynaklar(ing)

 

BÖLGE RAPORLARI

 • Afrika 2005-2008 raporu
 • 2007-2009 Arap Bölge faaliyetleri(Arapça)
 • Asya-Pasifik 23.Konferans raporu(ing)
 • Avrasya 2009-2010 yıllık raporu(ing)
 • Avrupa 2007-2010 raporu
 • İnterAmerik 2007-2010 raporu(ing-ispanyolca)

BÖLGESEL İLETİŞİM FORUMLARI

 • 1. Oturum : Açılış ve yoklama
 • 2. Oturum : Amaç,imaj ve Marka
 • 3. Oturum :  Hedefler ve medya
 • 4. Oturum :  Önemli mesajlar
 • 5. Oturum :  Büyüme mücadelesi
 • 6. Oturum :  Yazışma taktikleri
 • 7. Oturum : Mesaj taktikleri
 • 8. Oturum : Sözcülerin konuşmaları
 • 9. Oturum : Sözcülerin konuşmaları
 • 10.Oturum : İletişim stratejisi planlaması
 • 11.Oturum : Sonuç, dilek ve temenniler

YAYINLAR

 • İklim Değişimi(ing)
 • Dünya İzciliği çevre Programı
 • Açıklamalı Çevre İzciliği Programı
 • İzcilik Merkezleri yönergesi(Çev: A.Köseoğlu)
 • Haiti için Uluslar arası Yardım(Çev: A.Köseoğlu)
 • Kalite Eğitimi(ing)
 • Gönüllülük ve Araç Kutusu 1,2(ing)
 • Genç Kaynaklar el kitabı(ing)
 • Gönüllülüğe Yönelme(ing)
 • 13.Dünya İzci Moot 2010 Kenya(Çev: A.Köseoğlu)
 • Ekip Oyunları(ing)
 • Scout.Bomm.Comm(Çev: A.Köseoğlu)
 • Nasıl Bir İletişim?
 • İzcilik Hareketinin Tanıtımı
 • Marka broşürü(Çev: A.Köseoğlu)
 • Genel Bilgiler
 • Logonun Resmileştirilmesi(Çev: A.Köseoğlu)
 • Erginlere liderlik.Ergin Kız İzcilerin Eğitimi(ing)
 • Dini ve Manevi Gelişim(Çev: A.Köseoğlu)
 • Özürlülerle İzcilik(Çev: A.Köseoğlu)
 • Engellilerle İzcilik(Çev: A.Köseoğlu)
 • Risk Yönetimi Politikası(ing)
 • Bağış Yönetmeliği(ing)
 • Çocukların Korunması
 • Dünya İzciliği Nişanı(Çev: A.Köseoğlu)
 • Dünya İzciliği Tanıtım Rehberi
 • Büyüme Aksiyonu
 • Korku Yerine Sevgiye Dayalı Eğitim

GRAFİK ÇALIŞMALARI

 • Dünya İzciliğinin yeni Amblemi

KAYNAK :scout.org/fr/nouvelles   16.01.2011  ÇEV:Ahmet Köseoğlu

Gösterim: 17524

Arama