• Bora lidere teşekkürler...

2008-2011 Üç Yıllık Dünya Raporu - İletişim

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

MİLLİ TEŞKİLATLARDA İLETİŞİM DÜZENLEMELERİ

Milli iletişim stratejileri ve Teşkilatın iletişim stratejilerinin belirlenmesiyle birlikte tüm Bölgelerde hummalı bir çalışma başlatıldı. Düzenlenen Forumlarda genellikle iletişim hakkında bilgiler, medya, tanıtım, intellektüel tasarruflar, marka yönetimi, dış ilişkiler gibi temel konular üzerinde duruldu. 18 ülkeden gelen izci mağazaları temsilcisi liderlerle yapılan uluslar arası yapılan toplantıyla Dünya İzcilik Teşkilatının başlattığı markalaşma imajı daha da güçlendi. Markanın ticari veya gayri ticari alanlarda art niyetli kullanımlarına karşı önlemler alınarak koruyucu birtakım düzenlemeler yapıldı.Bir “Marka Takip” konsepti oluşturuldu.Milli Teşkilatlardan arzu edenler Teşkilatın yeni armasını olduğu gibi kullanabilecekleri gibi,üzerindeki yazıları kendi dillerine çevirmek suretiyle kullanabilecekler. Tüm bu işlemler cüzi miktar harcanarak yaptırılabilir.

DIŞ İLİŞKİLER VE PARTNERLİKLERİ GÜÇLENDİRMEK

İsim hakkının kullanılması, dış ilişkilerde merkezi bir çalışmanın başlatılması ve partnerlerle ilişkilerin ön planda tutulması izciliğin vizyonunun artırılmasına olumlu yönde katkılar sağlamıştır.  Resmi veya gayri resmi partnerlerle yapılan ortak çalışmalarda kriterlerin sağlam olarak belirlenmesiyle mümkün olacağı düşüncesiyle partner destekleri için ayrıca bir düzenleme yapılmıştır.

İZCİLİĞİN PROFİLİNİ MEDYAYA TAŞIMAK

Dünyada ses getiren iletişim alanındaki yeniliklerimiz medyada da geniş yankılar buldu. Hemen hemen tüm büyük medya kuruluşlarında izcileri diğerleriyle paylaştıkları fikir ve yaşantılarına yer verilmeye başlandı. Scout.org internet sitemizde yer alan sosyal içerikli sitelerde izcilerin birbirleriyle haberleşerek pek çok konuda bilgilerini paylaştıkları görülmektedir.

SOSYAL AĞLAR

2009 yılından bu yana Dünya Teşkilatının facebook sitesinde yayınlanan yazıların beğeni tıklaması ve yorumların sayısı 84.000 e ulaşmıştır. Buna rağmae çoğu izciler tartışmalarını hala posta yoluyla sürdürmekteler. Teşkilatın yayınladığı öncelikli yazılar: farklı Bölgelerin izcilik faaliyetleri, fikir ve görüşler ile Dünya Projelerine ilişkin yazılardır. Bunlardan bazıları: Dünya İzcileri Nişanı,Dünya İzciliği Çevre Programı,İzcilik Merkezler(SCENES), tesiz ve internet izciliği(JOTA/JOTİ) vb. Zaman zaman video kliplerin de yer aldığı bu faaliyet yazıları üzerine daha sonra izciler, scout.org’un sosyal içerikli sitelerinde serbestçe yorum ve tartışmalar yapabilmektedirler.Bu sosyal ağlara sitemizden girebilirsiniz.

BLOGLAR

Scot.org’un Twitter sosyal sitesinde de izcilerin yararlanabilecekleri bir çok yazı yer almıştır gönderilen yüzlerce yazı okuyucuların hizmetine sunulmuştur.Organizasyonu düzenleyenlerin ve katılımcıların gönderdikleri faaliyetlere ilişkin yazılar doğrudan Twitter’de yayınlanmakta.

YAYIN PAYLAŞIMI

Kaynak teşkil edecek şekilde izcilik alanında yayınlanan birçok kitap scout.org’un paylaşım sitelerinden İSSUU’da yer almaktadır.Yararlanmak isteyenler bu sitede kitapların içeriğini inceleyebilirler.Teşkilatlardan bazıları hemen yararlanmaya başladılar bile. Umarız tüm Teşkilatlar yararlanırlar.

MÜLTİMEDYA PAYLAŞIM

Dünya İzciliği faaliyetleri artık, Flicker ve You Tube sosyal sitelerinden video kayıtlarla görüntülü olarak da izlenmektedir. Google Maps ile dünyada yapılan tüm faliyetler ve projeler kendi coğrafi ortamları içerisinde görüntülü olarak izlenebilir konuma getirilmiştir.Haritalar daha ziyade faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Uluslar arası İzcilik Merkezlerinde yapılan çalışmalarla ilgilidir.

Scout.org SİTESİNİN POTANSİYELİNİ ARTIRMAK

Bölgelerin internet siteleri, Dünya sitesi scout.org sitesiyle birlikte yayın yapmakta olduğundan scout.org’a girildiğinde aynı başlıklar altında Bölge haberleri de ayrı ayrı izlenebilmektedir.Bu sitede binlerce konu,fotoğraf ve yayın yer almaktadır. Bölgelere yönelik rehberlik faaliyetleri,önemli yazılar,anahtar sözcükler,yaş basamakları gibi konular bunlardan sadece birkaç tanesidir.Dünya İzcilik Teşkilatı,dünyada ilgi çeken birçok konunun ortak eğitim yoluyla yayınlanmasında görev alan web tasarımcılarının sayısını artırarak haberlerin daha düzenli yayınlanmasını sağladı.Bölgeler,internet sitesinden yararlanma ve bilinmeyenleri öğretme konusunda Milli Teşkilatları aydınlattılar.30 dan fazla Milli Teşkilat bundan yararlandı.Teşkilatlara yapılan bir dizi ziyaretle yenilikler tanıtıldı,iyileştirmeye yönelik adımlar atıldı.

DIŞ KAYNAKLI BİR UYGULAMA : “STORY TELLİNG”

Dünya İzcilik Teşkilatı, izciliğin dışında Cenevre, Nairobi, New York, Paris, Roma ve Viyana’da gençlerin sorunlarının görüşüldüğü Birleşmiş Milletler veya başka kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara temsilciler gönderdi. Bu toplantılarda izciler Birleşmiş Milletlerin konvansiyonunda ve 2009 Aralık ayında Kopenhag’da yapılan İklim Değişimi(COP 15) de etkin görevler aldılar.2010 Ağustos ayında Meksika’da yapılan Dünya Konferansına bağlı olarak İklim Değişimi konusunda bir Dünya Zirvesi gerçekleştirildi.

EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK

Dünya Teşkilatının “Değişim Hareketleri” ile eğitimi güçlendirme çabaları…2008-2011 e ait üç yıllık planlamada, Teşkilatı güçlendirecek birçok eğitim faaliyetinde öncelikli değişime eklenen şu üç değişim hareketi üzerinde duruldu: yönetim, idare(liderlik) ve kaynaklar.

YÖNETİMİ GÜÇLENDİRMEK

Kararlı bir yönetim… Dünya Teşkilatı üç yılı faaliyetlerle dolu  geçirttirecek kaliteli bir yönetimi iş başına getirdi. Sözle ifade edilemeyen ciddi sorunlarla dönemi tamamlayan yönetim tüm bunları deneyimleri sayesinde aştı.

YÖNETİMİ İZLEME GRUBU

Dünya Komitesi tarafından yönetimin gidişatını izlemekle görevlendirilen alt komitelerden olan “Yönetim İzleme Grubu (CTRG)” üç yıl süresince bu görevini titizlikle sürdürdü ve izlenimlerini yönetimle paylaştı. İzleme grubu şu konular üzerinde görüş bildirdi:

  • Bağımsız organizasyonlarda yaşanan yönetim sorunlarının giderilmesi.
  • Komite kararlarında şeffaflığa riayet edilmesi.
  • Yönetimin iletişim diline hassasiyet göstermesi.
  • Milli Teşkilatların üyelik, oy hakları ve görevlerine ilişkin açıklamaların netleştirilmesi

Milli Teşkilatlarla sürekli temas halinde olan İzleme Grubu, hazırladığı bu raporu 2010 Mart ayında yönetime sundu.Dünya Komitesi tarafından rapor dikkatlice incelenerek düzenleme yapmaları için ilgili komitelere havale edildi.Yapılan değişiklikler sonucu oluşturulan metin, Brezilya’da yapılacak olan Konferans dokümanlarına eklendi.

YAPILANMA KOMİTESİ

Bu Komite, Teşkilatın en aktif alt komitelerinden birisidir.Her Bölgeye sorumluluğunda olan Milli Teşkilatlardan onca sorun gelir.Yılda ortalama 150 sorun görüşülür ve karara bağlanır.Yapılanma Komitesi Başkanlığı, CTRG den gelen tavsiye raporları da dahil olmak üzere Dünya Teşkilatının yapılanmasıyla ilgili hazırlanan tüm taslaklarda kilit rol oynar.

Gösterim: 17523