ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
  • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

2008-2011 Üç Yıllık Dünya Raporu - Yönetimin Güçlendirilmesi

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

2008 sonları ile 2009 başlarında Dünya Komitesi, Genel Sekreterlik için aktif, şeffaf ve katılımcı yapıya sahip bir yönetici arayışına girdi.Bu vasıfları taşıyan Genel Sekreter Yardımcısı Luc Panissod 2009 un Mart ayında Genel Sekreterlik görevine atandı.Ve Dünya İzcilik Bürosunun başına getirildi.O, çalıştığı sürece Dünya İzciliğini objektif bir kaideye oturtmak için tüm gayretini ve teşkilatçılık becerisini ortaya koydu.

DÜZENLİ İLETİŞİM

Dünya Teşkilatı, Büro yönetimini üç yıl boyunca gözetti.Yazılı raporun verildiği yıllık toplantıların dışındaki tüm çalışmalar düzenli raporlara bağlandı.Dünya Komitesi,Büro ve Teşkilat Yönetimi tarafından iletişimde bir yenilik olarak Konferanslarda telefonik ve elektronik bir düzenleme geliştirildi.

Dünya Komitesi, Milli Teşkilatlar ve Bölge Komiteleri ile iletişim alanında da bir iyileştirme geliştirdi. İyileştirmeler, Başkanın ve Genel Sekreterin mesajlarının ulaştırılması, Bölge Komite toplantılarına Merkez yönetiminden katılımlar gibi süratli bir şekilde netice alınması gereken konular üzerinde yoğunlaştırıldı.Dünya Teşkilatı üyeleri ile Dünya Bürosu görevlilerinden oluşturulan ve 6 Bölgeye hitap edebilecek kişilerden bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bu Kurul, Bölgelerdeki ve Dünyadaki tüm izcilik faaliyetlerini Dünya Komitesine düzenli bir şekilde aktarmakta, Merkez Yönetimi ile Bölgeler arasındaki irtibatın devamını sağlamaktadır.        Genel Sekreter tarafından Afrika, Avrasya ve İnteramerikan Bölgelerine atamalar yapılması Başkanların hemen göreve başlamaları üç yılın en önemli olaylarıydı.

İCRA DİREKTÖRLERİ TOPLANTISI

Milli Teşkilatların üyeliklerinin sağlam bir zemine oturtulması amacıyla oluşturulan “İcra Direktörleri Ekibi” yılda iki defa toplanır. Bu ekip 6 Bölge Direktörü ve 4 Danışmandan oluşmaktadır. Görevleri ise:eğitim departmanlığı, araştırma ve geliştirme çalışmalarında Dünya Yönetimine yardımcı olmadır.Yaptıkları çalışmalardan bazıları:

  • Planlamaları öncelik sırasına koymak ve koordineyi sağlamak.
  • Kaynakları harekete geçirmek ve Dünya Bürosuna kalite kriterleri için kaynaklar yaratmak
  • Dünya Bürosunun çalışmaları için gerek duyulan alanlarda yetki sınırlarını belirlemek.

İcra Direktörleri Ekibi,2009 Haziran toplantısına 40 kişilik Dünya Bürosu çalışanlarını da almıştı.2010 Nisan toplantısı ise 50 kişi ile yapıldı. Bu toplantılarda Milli Teşkilatlara en iyi hizmetin verilebilmesi için, liderlik ve genel uygulamalarda ortak hareket edilmesi üzerinde duruldu.

BÖLGE PERSONELLERİ TOPLANTISI

Bölge personelleri toplantıları her bölgede ayrı ayrı yapıldı. Bölge Bürolarındaki yönetici ve görevlilerin ilişkilerini düzenlemeye yönelik çalışmalardır.Bu toplantılarda,gelecekte yapılacakları planlama,ilerlemeye katkı,önceliklerin belirlenmesi,projelerin düzene sokulması gibi konular görüşüldüğünden izcilik açısından önem arzetmektedir.

DÜNYA İZCİLİK TEŞKİLATI KAYNAKLARINA YÖNELİK DEĞİŞİMLER

Cenevre’deki Dünya Bürosu personelinin maaşları ve yönetim giderleri için oluşturulan global bütçe, Bölgelerin finans sorunları ve Büroların insan kaynaklarındaki artışa rağmen, mali konularda önemli bir gerçek de ortaya çıktı. Yönetimin 2009-2010 yılına ait bütçe harcamalarında bir önceki döneme göre %4.1 lik bir düşüş olduğu görüldü.

KAYNAKLARI HAREKETE GEÇİRME STRATEJİSİ

Dünya Komitesi, geleceğe yönelik olarak bir “kaynakları harekete geçirme” stratejisi geliştirdi. Dünya İzcilik Kurumu FSM ile kaynak yaratma projesinde birlikte hareket edilmesi planlandı.

DAHİLİ KONTROL SİSTEMİ

Dünya İzcilik Bürosu, İsviçre mevzuatlarına uygun bir yönteme göre dahili kontrol sistemini kurmuş ve iç düzenin kontrolü için de “Comite Audit(SCI)” adında bir komite oluşturmuştur. Bu sayede yönetimin işleri ve parasal konular rahatlıkla takip edilebilir duruma getirilmiştir. Büronun işlerini düzene sokan bu sistemin modeli Bölge Bürolarına da taşınmaya çalışılıyor.

AİDAT SİSTEMİ

Dünya Teşkilatının, Milli Teşkilatlardan da görüş alarak aidat sisteminde adaletli bir düzenleme yapılmasına ilişkin teklifi Brezilya’daki Konferansa getirilecek.

Gösterim: 17261