ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
 • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

2008-2011 Üç Yıllık Dünya Raporu - Yönetim Analizi

Üst Kategori: Haberler Perşembe, 03 Şubat 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

YÖNETİM ANALİZİ

Her bir Milli Teşkilatta yönetimlerin farklı farklı uygulama içerisinde oldukları gözlemlendi. Son Konferansta bundan sonra eğitimde araç kutusundan Milli Teşkilatların geniş bir şekilde yararlanabilecekleri bildirilmişti. Bazı Bölge Teşkilatları üyelerini toplayarak bilgi paylaşımı yaptılar. Gelişmeyi artıracak raporlar düzenleyerek ülkelerinde araç kutusundan yararlanma işlemlerineöncülük ettiler. Tartışmalar sonunda yanlış uygulamalar yapan Teşkilatlara doğruyu göstermek üzere bir konsey oluşturdular.

Dokuz yıl boyunca aidatlarda artışın yaşanmadığı aidat sisteminde yeni düzenleme için Brezilya Konferansına bir teklif hazırlandı. Milli Teşkilatlar, başka hiçbir masrafı düşünmeksizin aidatlara esas olmak üzere gerçek sayılarını Teşkilata bildirecekler. Gerçek mevcutlarının belirtilmesi üzerine Milli Teşkilat yönetimlerinin ortaklaşa yararlanabilecekleri bir sistem geliştirildi ve tüm çalışmalar buna uyarlandı. Teşkilatlara yönelik bu yönetim uyarlaması Konferansta gündeme getirilecek.

Afrika’da 10 gün süren izci Moot’un arkasından renkli görüntüler kaldı. Katılımcıların hemen hemen hepsi de tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ettiler. Sevgi dolu bu organizasyonda  bölgeye has farklı hayvan türleri ve bitki örtüsü ile sıcak bir misafirperverlik sergileyen Afrika’yı unutmak mümkün değil. Samimi dostluklar oluşturuldu, katılanlar izcilik bilgilerini pekiştirdiler.

DEĞİŞİM HAREKETİ NO : 2

Bölgeler – Milli Teşkilatlara geliştirici katkı desteği

Teşkilatlar arasında büyük kültürel farklılıklar bulunmasına rağmen geçirdiğimiz üç yıllık dönemde Dünya İzcilik Teşkilatının yaptığı etkili çalışmalar sayesinde tanınan özel yetkilerle bölgede istenilen uyum sağlandı. Bölgelerin kapasiteleri artırıldı.

MİLLİ TEŞKİLATLARA YÖNELİK KAPASİTE ARTIRIMI

Personel sayısının belirlenmesi

Bölgelerdeki çekirdek personelin korunması için ortak hareket edilmesi, yapılacak yenileştirmelerden bir başkasıdır. Geçen üç yıl içerisinde Genel Sekreterlik tarafından Afrika, Avrasya ve İnteramerikan Bölgelerine 3 Bölge Direktörü atandı.Jüri tarafından belirlenecek Bölge Başkan adaylarının görev alanlarının Merkez tarafından belirlenmesi de ayrı bir yenilik olarak sergilendi.Bu girişim, profesyonel işbirliği, şeffaflığın korunması gibi kuralların uygulanmasının en güzel kanıtı oldu. Atanan yeni Bölge Direktörleri:

 • Afrika Bölgesi            :  Frederic T. Kama-Kama
 • Avrasya Bölgesi         :  Iurie Emilian
 • İnteramerikan Bölgesi:  Raul Sanchez Vaca

MERKEZİ ÇALIŞMALAR

Bütçeler yılık olarak görüşüldüğü için bu dönemde yanlıca Bölgelere ait 2009-2010 bütçeleri ve ödemeler görüşülerek kabul edildi. Gelişimin bir gereği olarak Dünya bürosunda görev yapan ünite liderlerinden üç kişi Afrika, Asya -Pasifik ve İnteramerikan Bölgelerine transfer edildiler. Bölge Bürolarının bütçeleri ile Dünya Bürosunun üç yıllık bütçesi izcilikteki büyümenin boyutunu ortaya koydu.2008-2009 ve 2009-2010 rakamlarına göre(6 Bölgeden Avrupa hariç) 5 Bölge ile Dünya Bürosunun bütçelerinde %32 lik bir artış oluşturmuştur.Bölgeler için ayrılan tahsisattaki artış yıllarca beklenen bir talepti. Böylece Milli Teşkilatlarla stratejik işbirliğini devam ettirmek isteyen Bölgelerin de istekleri gerçekleşmiş oldu. Bölge Büroları içerisinde iki Büro kendi mahalli imkanlarıyla varlıklarını sürdürdüler: İnteramerikan Bürosunu Panama’daki “City of Knowledge” ile Avrasya Bürosunun “Kiev” şubesi .

1)      Avrupa Bölgesi kendi kendi giderlerini kendisi karşılayacak durumda olup, Dünya Bürosu ve hatta bazı Bölge Teşkilatlarına da yardımlarda bulunmaktadır.Bu yalnızca Avrupa Bölgesine mahsus bir durumdur.

2)      Bölgelerde bütçeler genelde Amerikan Doları üzerinden yapılmaktadır.

3)      Eğitim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin bilgilerin alınabileceği danışma birimleri oluşturulmuştur.

BÖLGELER İÇİN UYUM ÇALIŞMALARI

Dünya İzcilik Komitesi ve Dünya Bürosu Yönetimi tarafından Bölgelere yönelik birçok uyum çalışması yapıldı:

 • Bölge Bürolarının Komite üyeleri ve yönetimle sorunlarını rahatça paylaşabilmeleri için uyum çalışmaları başlatılması.
 • Sık sık gerçekleştirilen uyum toplantılarına Genel Sekreter’in de katılması.
 • Kendilerinden yararlanılmak üzere tüm Konferans ve Bölgesel Zirvelere davet edilen Komite üyeleri ve Büro yetkililerinin harcırahlarının belirlenmesi.
 • Bölge Direktörlüğünden veya diğer Bölgelerden toplantılara katılan yöneticiler Büro personelinin haklarının düzenli bir sisteme bağlanması.
 • Önceliklerden biri de gençlerle yapılan faaliyetlerden yararlanmak suretiyle oluşturulacak iyi bir planlama eğitim ve yönetimde birlikteliğin sağlanması.

BÖLGELERDEKİ MİLLİ TEŞKİLATLARLA UYUM

Bölgeler, Milli Teşkilatlara destek amacıyla yeni bir uygulama olan “Konsey” yapılanmaları oluşturabilmek için hemen girişime geçtiler. Örnekleyecek olursak:

 • Bölge Komitesi üyelerinin Asya-Pasifik’deki Milli Teşkilatlara yaptıkları ziyaretler, girişimlerin başı olması nedeniyle oldukça önemlidir.
 • Avrupa Bölgesinden İzcilik Akademileri: Katılımcıların kendi ilgi ve ihtiyaçlarına  göre tercih yapabilecekleri çalışma salonlarında birer haftalık kurslara tabi tutulmaları.
 • 2.Afrika Zirvesi: Afrika Bölgesindeki Milli Teşkilatlardan kendisini yetersiz bulan veya yardım talebinde bulunanlar için “on yıllık planlama” dâhilinde düzenlenen gelişim kursları düzenlenmesi.
 • Dünya Bürosu yetkililerince geliştirilen kontrol listesi formu sayesinde özellikle Afrika, Avrasya ve İnteramerikan Bölgelerinde temel ihtiyaçlar ve sorunlar kısa sürede tesbit edilmiştir.

13 Ocak 2010 saat 12.53 de Haiti 7.3 lük bir depremle sarsıldı.Felaketin blançosu:230.000 ölü, 300.000 yaralı.Bir milyondan fazla kişi de evlerini kaybetti.Depremden sonra Haiti İzcileri ve dünyanın başka yerlerinden gelen izciler, mağdur insanlara yardımları ulaştırabilmek için seferber oldular.Bundan sonra da izciler çalışmayı bırakmadılar.,yardıma devam ettiler.Yardımla ilgili tüm bilgiler bu raporun içerisinde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.

DEĞİŞİM HAREKETİ NO : 3

Dahili ve harici iletişimi etkinleştiriniz!

İzciliğin “İyi bir Dünya Oluşturma” fikrini dışarıya taşıyabilmek için her alanda kuvvetli bir iletişim ağının tesisi gerekmektedir. Üç yıl süresinde yapılan çalışmalarla etkili iletişim,bilgi paylaşımı,iletişim ağı kurulması,iletişim araçlarından yararlanma,partnerliklerin artırılması gibi konularda birçok kurslar düzenlendi. Bu çalışmalarla izciliğin imajı yükseltildi.

Gösterim: 17259