ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
 • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

İzcilik Metodu (EK-2)

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

İZCİLİK METODU

İzcilik metodu, izcilik eğitim sisteminin temeli ve bir bölümüdür. Aile ve okul eğitimini tamamlayan ve çeşitli elemanlarla kendi eğitimini gerçekleştiren ve geliştiren bir sistemdir.

İzcilik Metodunun Anahtar Elemanları şunlardır:

Eğitim hedeflerini geliştirme sistemi, uyarıcı yetişkin varlığı, uygulamalı öğrenme, doğada yaşam, başkalarına hizmet, söz ve türeye bağlılık, sembolik çerçeve ve oba sistemi.


 

 

1. Dinamik Bir Sistem

Bu metotları birbirinden ayırmak mümkündür. Ancak, izcilik metodunu anlamak için bu metodun birlikte kullanılarak nasıl çalıştığını kavramak, bağlantılarını ve metodlar arasındaki süreçleri değerlendirmek gerekir. Yöntem, onun neden dengeli ve koordineli bir şekilde yapıldığıdır. Eğer bir orkestrada bazı araçlar eksikse veya ses ahengi yoksa biri çok gürültülü, diğerinin hiç sesi çıkmıyorsa bir bütün olarak bu orkestranın elemanları ve sesleri arasında asla bir uyum ve ahenk olmayacaktır. Başka sistemlerde olduğu gibi izcilik eğitim sisteminin yönteminde de belirli dinamiklikler ve karmaşıklıklar vardır. Fakat liderler olarak farklı bölümler arasındaki bağlantıyı anlarsak, yavaş yavaş bu mekanizmalara alışabilir ve bu mekanizmaları doğal bir şekilde birleştirebiliriz.

 1. a. İnsanlar

İzcilik metodunda öncelik insandır. Tepeden tırnağa yani en alttan en üste kadar değişik yaşlardaki yetişkin liderler, tam bir disiplin içinde ilişkilerini sürdürürler. Gençler yetişkinlere, yetişkinler de gençlere kaynak olurlar. Tabloda;

biçiminde gençlerle liderler arasındaki eğitimsel iş birliği anlatılmaktadır.

Bu ifade ile;

 • Gençlerin izcilik metodu içerisinde eğitim ihtiyaç ve ilgilerinin merkezi rolü,
 • Yetişkinlerin teşvik edici tavrı, şeklin en altında hiyerarşik rol olarak değil, onların eğitim ve desteklerinin sembolize edildiği değişik yaş gruplarındaki liderler,
 • Gençlerin obalarında veya bireysel olarak yaptıkları grup çalışmasının katkısı,
 • Gençlerle liderler arasındaki eğitimsel iş birliği ve karşılıklı öğrenmenin interaktif ilişkilerine vurgu yapılmaktadır.


b. Neyi Başarmak İstiyoruz?

Neyi başarmak istediğimiz, hedef ve yapılacak etkinliklerle ortaya konmuştur. Şekil olarak da ifade edersek;

 

şeklin sol tarafındaki etkinlikler ve sağındaki hedefler, gençlerin etkinlik ve hedef olarak amaçlarını gerçekleştirmek istediği ilişkiler bağını göstermektedir.

Bunun anlamı;

 • İzci ünitelerinde her şey, “Yaparak öğrenilir” prensibinden hareketle çeşitli buluşları da kapsayan etkinlikler yapılır,
 • Gençlerden ve takımın diğer üyelerinden kendi kişisel gelişimlerini izleyen liderle eğitimsel hedefleri belirlemeleri istenir,
 • Bu etkinlikler, gençlere küçük de olsa kişisel deneyimler kazandırır; arkadaş ve liderlerinin yardım ve aracılığıyla bu hedefleri yakalamaları sağlanır

şeklinde ifade edilmiştir.


c. Nasıl Başarırız?

Bu soru, aşağıdaki şeklin merkezinde, metodun tüm yönlerini ifade edecek şekilde dönen bir daire olarak gösterilmiştir.

 

Metodun Tüm Yönleri;

 • İzcilik anayasası; bize rehber ilkeleri belirtilen bir kodu, izci sözü ise izcilik anayasasıyla uyumlu yaşamak için gönüllülük esasına dayalı kişisel bir bağlığı anlatır.
 • Sembolik taslak, çeşitli semboller kullanılarak izcilik programlarını her yaş grubuna kavramları anlatan iletilerdir.
 • Oba sistemi, öğrenen toplum içerisinde informal akran grubunun mekanizmasını düzenler ve karar verme sürecinde her izciye bir rol ve söz verir.
 • Başkalarına hizmet, kişisel eğilimlerin alışkanlığıyla geliştirilen ve ihtiyaçların büyük bir bölümünde gençleri birbirine yaklaştıran kalıcı bir hizmet üretimidir.
 • Doğa içinde izci ünite ve obalarının birçok etkinliklerinin uygulamalı olarak yapıldığı özel bir çevredir.
 • Oyunlar gençlere cazip gelen donanımlar, grup içerisinde entegrasyon, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olma, inceleme, macera ve keşif için ilgilerini cesaretlendirmek olarak adlandıracağımız bir öğrenmedir.

 


d. Grupla Yaşamak

 

Grupla yaşamak, izcilik metodunun uygulamasının sonucudur. İzcilik metodunun bir bütün olarak uygulanması sonucu, ünite ve obalar içinde keşfedilen belirli bir atmosferin grupla yaşamak diye adlandırılmasıdır.

Bu özel atmosfer, aşağıdaki birleşenlerden oluşur.

Metodun Tüm Yönleri;

 • İzcilik anayasası; bize rehber ilkeleri belirtilen bir kodu, izci sözü ise izcilik anayasasıyla uyumlu yaşamak için gönüllülük esasına dayalı kişisel bir bağlığı anlatır.
 • Sembolik taslak, çeşitli semboller kullanılarak izcilik programlarını her yaş grubuna kavramları anlatan iletilerdir.
 • Oba sistemi, öğrenen toplum içerisinde informal akran grubunun mekanizmasını düzenler ve karar verme sürecinde her izciye bir rol ve söz verir.
 • Başkalarına hizmet, kişisel eğilimlerin alışkanlığıyla geliştirilen ve ihtiyaçların büyük bir bölümünde gençleri birbirine yaklaştıran kalıcı bir hizmet üretimidir.
 • Doğa içinde izci ünite ve obalarının birçok etkinliklerinin uygulamalı olarak yapıldığı özel bir çevredir.
 • Oyunlar gençlere cazip gelen donanımlar, grup içerisinde entegrasyon, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olma, inceleme, macera ve keşif için ilgilerini cesaretlendirmek olarak adlandıracağımız bir öğrenmedir.

 

d. Grupla Yaşamak

Grupla yaşamak, izcilik metodunun uygulamasının sonucudur. İzcilik metodunun bir bütün olarak uygulanması sonucu, ünite ve obalar içinde keşfedilen belirli bir atmosferin grupla yaşamak diye adlandırılmasıdır.

Bu özel atmosfer, aşağıdaki birleşenlerden oluşur.

Grupla yaşamak;

 • Oba içinde hayatın çeşitli dönemlerine ait zenginliği anlatan deneyimleri,
 • Liderlerin hoşgörülü tutumlarını,
 • İlgi çekici etkinlikleri,
 • İnsanı kamçılayan kişisel hedefleri,
 • Anayasal değerler ve ortak hayat sürdürmenin doğal sonuçlarını,
 • Söz tarafından oluşturulan bağlılığı,
 • Sembolik çerçeve tarafından sağlanan amaç duygusunu,
 • Doğada yaşamın çekiciliğini,
 • Başkalarına hizmet sevincini,
 • Demokratik karar verme sürecini,
 • Sembollerden gelen aidiyet duygusunu,
 • Kutlamaların önemini,
 • Şarkılar ve oyunları

ifade eder.

Kısacası, izcilik metodunun koordineli olarak uygulaması sonucunda olan her şey, grup hayatını anlatır.

Grup hayatı, gencin sistem içinde kalmasını sağlayan şeydir. Grup hayatı, izciliğin gençlere çekici gelmesini sağlar. Bu atmosfer öyle güçlü ki izcilik ünitesine giren herkes, değişik bir çevrenin ve birçok şeyin değerli olduğunun farkına varır. Aslında bu onların neden grup içinde ve izcilerle kaldıklarının bir göstergesidir. Grup hayatının zenginliği, izciliği, başka şeylere tercih etmelerinin başında gelir.

Eğer grup hayatı ödüllendirici olursa izciler, kendilerini göstermek için tüm potansiyellerini ortaya koyacak ve gruptan ayrılmak için bir neden olmayacak ve kafaları karışmayacaktır.


2. İzcilik Metodu Her Yaş Grubuna Uygulanır.

 

Bölüm metotları, her yaş gurubunun karakteristik özellikleri için izcilik metodu elemanlarının sadece uygulanmasıdır.

Yavrukurtluktan ergin izciliğe her yaş gurubunda aynı metod elemanları kullanılır: İzcilik, söz ve türesi, oba sistemi, yaparak öğrenme, sembolik çerçeve, doğada yaşam, kişisel gelişim, vs. Ancak, bunlar her yaş gurubunun karakteristik özellikleri olduğundan beklentiler ve kapasiteler de buna göre şekillenir.

İzcilik metodunun tüm elemanları, her bölüme uyarlanmak zorundadır. Onlar her yaş gurubunun karakteristik özelliğine göre ayarlanacaktır. Kendi kendine karar verebilme kapasitesi, sorumluluk alma derecesi, duygusal güven ihtiyacı, anlatım metotları, grup içinde iş birliği kapasitesi vb. durumlar, yaş gruplarına göre şekil alacaktır. Dolayısıyla grup içerisinde yetişkinin rolü, söz konusu yaş gurubuna göre değişir.

a. Çerçeveleri Genişletme

Etkinlikler ve kamplar, giderek genişleyen etkinlik alanlarında organize edilir ve katılımcılara giderek artan iletişim ve keşif imkânları sunar.

Yavrukurtlukta etkinlikler yakın çevrede yapılır ve kısa olur. Ergin izci sınıfında ise uluslararası toplantılar yapılır. Bu uluslararası kültür boyutunun anlaşılması ve farkında olunması için hizmette birliktelik sağlar.

b. Hayalden Gerçeğe

Yavrukurtlukta çocuğun hayali, kamp ateşi çevresinde canlandırılır. Çocukluk döneminin sonunda ve ergenlik döneminin başlangıcında ise kızlar ve erkekler, bu ateşin etrafında büyük ölçüde hayal ettikleri, başardıkları ve benzemek istedikleri kahramanlarla örtüşürler.

Ergenlikte gencin özendiği karakterler gerçek hayattan gelen şampiyonlar, günümüz yıldızları, bilim adamları vb.dir. “Rol” gerçekte güvenilir sağlam bir yer alır.

Genç kişi, uzun süre kovboyculuk veya Kızılderilicilik oynamaz fakat bisiklet ile dağ gezintileri yapar.

c. Küçük Gruplardan Topluma

Gençlerin daha büyük sorumluluklar aldığı etkinlikler ve giderek genişleyen ilişkiler ağında yapılan etkinlikler gençleri yavaş yavaş gerçek sosyal hayat ile temasa geçirir ve onlara sosyal hizmet ve toplum kalkınma projelerinde gerçek yetişkin deneyimi sağlar.

d. Oyun Kurallarından Evrensel Değerlere

Yavrukurtlar, izcilik anayasasını, oyunun bir kuralı olarak algılar. İzcilik anayasası, genç ergenlerin hayatın değerlerini keşfetmelerine yardımcı olur. Sadakat, güvenirlilik vb. projeleri sayesinde ergin izciler evrensel değerlerin anlamını farklı olma hakkı, hoşgörü vb. deneyimlerini direkt olarak kazanırlar.

1. Kavramlar

Faaliyet ya da Etkinlik Nedir?

Faaliyet, gence bir veya daha fazla eğitim hedefine yönelik bilgi, beceri ve davranışlar kazanma imkânı sunan deneyimler demetidir.

a. Aktivite ve Deneyim

Gençler, kazandıkları deneyimleri etkinlikler sayesinde öğrenir. Gencin etkinlik sırasında kazandığı deneyim ile herkesin başardığı deneyim arasındaki farkı görmeliyiz.

Deneyim ve etkinlik arasındaki fark aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

 • Etkinlik = Dışarıda neler oluyor; herkesi kapsayan hareketlerdir.
 • Deneyim = İç bölüm, kimsesiz yapılanlar, hareketten her kişinin elde ettiği


a. Faaliyetler ve Eğitim Hedefleri

 

Faaliyet ve eğitim hedefleri arasında iki yönlü bir ilişki mevcuttur:

 • Bir faaliyet, önceden belirlenmiş olan eğitim hedefinin ışığında seçilebilir. Mesela, sözlü ve kolektif olarak tanımlama, organizasyon ve zaman yönetimi (ortak hareket anlayışı ve çeşitli sunumlar arasında ilişki) becerilerini geliştirme, kamp ateşi sırasında düzenlenen bir gösteri, el becerileri, takım çalışması ve organizasyon becerilerini geliştirmek için bir ırmak üstünde köprü inşa etmek gibi faaliyetler bu çerçevede seçilebilir.
 • Başarılı bir eğitim hedefini tanımlamak için tamamlanmış bir faaliyeti değerlendirmek gerekir. Mesela, Ali, obasıyla bir kamp sırasında duvar gazetesi hazırlama sorumluluğunu üstlenir. Son değerlendirmede onun doğru ve eğlenceli gözlemlerine dayanarak göz alıcı resimlerle süslenmiş kısa yazılar yazabildiğini gözlemlemek mümkündür. Onun gazetesi, herkesin ilgisini çeker. Ali, yeni iletişim becerilerini kazandığı ve bu becerilerini grubun hizmetine sunduğu için  gazeteci rozetini hak etti.

 

“İzcilik faaliyeti, geniş anlamda değerlendirilirse genç insanların birlikte becerdikleri bir tek işlem değildir. İzcilik faaliyeti, genç insanlara bir yandan bir şeyin ihtiyaç ve ilgilerine göre uyarlanmış, öte yandan karşılıklı yardımlaşma ve teşviklere izin veren çeşitli rolleri denemeye yönelik ortak bir hedefe doğru çalışmayı sağlar”.

b. Etkinlikler ve Akran Gurubu

Etkinlikler, ekibin oluşturulması sürecinde motor görevi görmektedir.

 • Etkinlikler esnasında gençler bir araya gelir, karşılıklı bir etkileşim içine girer ve birbirlerini daha iyi tanırlar (düşünceleri paylaşma, karar verme, takım çalışması, sorumluluklar, sorunlar, kaynaklar, yetenekleri paylaşma, değerlendirme, başarıyı kutlama vb.). Grup hayatında faaliyetler, yapıcı yollarla etkileşim için imkânlar sağlamalıdır.
 • Akran eğitimi, özellikle, gençler ve birey için bir miktar çaba gerektiren bir faaliyete gerçekten motive olduklarında oldukça etkilidir. Bu nedenle, her genç, bu etkinliğin sadece kendi başına olamayacağını bilir. Sorumlulukların tam olarak paylaşımı, zamanla kazanılan beceri veya paylaşımların birleştirilmesi için bireysel yeteneklere ihtiyaç vardır.
 • Faaliyetin devam etmesi için zorda olan herkese yardım etmek gerekir. Başarma hissi hem kolektif  “Biz yaptık”, (üyeler arasındaki bağları güçlendiren) hem de bireyseldir. “Sanıyorum ben onu yapabilirim” (herkese çabalarından dolayı teşekkürler, her birey sıra dışı bir şeyi deneyebilir ve başarabilir).

c. Faaliyetler ve Yetişkin Lider

Her etkinliğin bir süreci vardır:  Etkinliğin seçilmesi, planlanması, organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme, gelecekteki etkinlikleri geliştirmeye ya da yeni fikirler üretmeye yardımcı geri beslemeler sağlar.

 


Etkinlik Seçmenin Yolları

Etkinlik seçmenin iki yolu vardır:

1. Yetişkin lider, genç insanlara, bu yaşın eğitim hedefleriyle aynı doğrultuda öğrenme imkânlarını sunabilecek ve gurubun ilgilerine cevap verebilecek bir etkinliği hazırlar ve gençlere sunar.

2. Lider, ilgilerini açıklamaları için gençleri teşvik edip bu ilgilere uygun bir etkinlik üretmelerine yardımcı olur. Bu durumda lider, etkinliğin sunduğu öğrenme fırsatlarını belirleyip bu fırsatları basamak hedefleri ile bağdaştıracaktır. Yerel düzeyde belki de bu iki yaklaşım birleştirilecektir.

Uygulamada, bu iki yaklaşım yerel seviyede muhtemelen birleşecektir. Teşkilatlar, yeni veya zorda olan gruplara ve liderlere önerilecek etkinlikleri geliştirmeye yönelirler. Hem Liderler hem de genç insanlar neler yapabileceklerine ait tecrübeler kazanırlar yeni fikirlere sahip olurlar.

Kaynağı ne olursa olsun bir etkinlik önerisinin, izci metodunun bütün öğeleriyle tam olarak alındığını doğrulamak için incelenmesi gerekir. Lider, genç insanın kişisel eğitim amaçlarını etkinlik sırasında hesaba katıldığını yerel seviyede göz önüne almalıdır.

Genç insanlar, bir etkinlik organize ederken etkinliğin bütün aşamalarında (seçiminden değerlendirmesine kadar), sadece uygulama bölümünde değil öğrenmeye yönelik aşamaların her safhasında mümkün olduğunca yer almalıdır. Katılımın seviyesi, genç insanın gelişiminin aşamasına bağlı olacaktır. En genç bölümde, çocukların paylaşımı etkinlikleri dizayn ederken ve birkaç önermeden bir etkinliği seçerken sınırlı olabilir.

2. Farklı Etkinlik Türleri

a- Değişken ve Sabit Etkinlikler

Eğer grup hayatını hesaba katarsanız iki temel etkinlik vardır: değişken ve sabit etkinlikler.

Sabit etkinlikler;

 • Genellikle tek bir şekilde ve aynı konu ile ilgilidir.
 • İzcilik metodu için doğru ortamı yaratmak için sürekli uygulanması gerekir.
 • Eğitim hedeflerinin başarılmasında katkıda bulunur.
 • Birlikte karar alma ve değerlerin somut varlığını, gençlerin katılımını sağlayarak metodun güçlendirilmesini sağlar.
 • Ünite içinde güzel bir atmosfer oluşturarak gençlere tipik izcilik deneyimi verir.

Sabit etkinlik örnekleri; seremoniler, toplantılar, geziler, oba köşelerinin bakımı ve geliştirilmesi, ünite toplantı yerleri, oyunlar, şarkılar, oba konseyi ve ünite konseyi vb. dir.

Değişken etkinlikler:

Değişken etkinlikler, yeni tecrübeleri canlandırmayı amaçlar. Keşfetmek, hayk inşa etmek, topluluğa hizmet vb. Sabit etkinlikte grubun birbirini tutması ve görevlerini yerine getirmesi amaçlanır. Rahatlatıcı oyunlar, pratik görevler (yemek pişirme, erzak tedariki, temizlik), devriye toplantıları yapmak, takım toplantıları yapmak, değerlendirme oturumları, seremoniler vb. İkinci çeşit etkinlik birinci etkinlikten daha fazla kendini tekrarlar.

b- Sabit ve Değişken Aktiviteleri Dengeleme

Bazı liderler, izcilik aktiviteleri hakkında konuştuklarında çoğu zaman oyunlar, hayklar, kamp ateşleri vs. değinirler. “İzcilik aktiviteleri” teriminden kaçınılması gerekir çünkü o izciliğin sınırlı aktivite kataloguna dayalı olduğunu ima eder. Bazı izcilerin sevdiği ve diğerlerinin sevmediği aktivitelerin olduğunu düşünmek yanlıştır.

İzcilikte etkinlikler yelpazesi sınırsızdır. Ancak sabit ve değişken aktiviteler arasında iyi bir denge sağlanmalıdır. Her ikisi de grup hayatı ve kişisel ilerlemeler için çok önemlidir. Eğer sabit etkinlikler programın bütününü dolduruyorsa, can sıkıntısının oluşması için bir risk oluşur ve grup yaşantısı kötüleşir.

Eğer değişken etkinlikler birbirini ard arda izliyorsa grup yorulmuştur ve çelişkiler planlanmış imkânların yokluğunda takımı ve genç insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için su yüzeyine çıkmıştır.

 

Çok Fazla Sabit Aktiviteleri Olan ve Yeterince Sabit Aktiviteleri Olmayan Bir Program:

 • Etrafındaki olaylardan dışlanmış, kapalı, kendi merkezli ünitelerde yapılabilir. Bu, genci hayata hazırlamaz sadece izciliğe hazırlar. Bu ise izciler için izcilik programı olacaktır. Gençler için izcilik programı olmayacaktır.
 • Değişken faaliyetlerden oluşturulmuş çalışmalar sayesinde yapılan, değişik gelişim alanlarındaki ilerlemelerini zorlaştırarak gençlerin uyumlu gelişimlerini etkiler.
 • Çabucak demode olmaya meyilli ve oldukça sıkıcı bir program olabilir.

 

Çok Fazla Değişken Aktiviteleri Olan ve Yeterince Değişken Aktiviteleri Olmayan Bir Program

 • Bu, hâlâ ilgi çekici ve yararlı bir gençlik gurubu olabilir fakat gençlerin ait olma hissini ve grubun bir araya gelmesini tehdit eden düşük nitelikli olacaktır.
 • İzcilik metotlarının tüm elemanlarının genel eğitimsel etkilerini azaltır. Sabit faaliyetlerin sürekliliği tarafından oluşturulan atmosferin eksik kalacağı gibi.

Etkinliklerden projelere

Yetişkin liderlerce etkinlik sürecince alınan katılım ve sorumlukların derecesi, genç insanlar daha fazla yetenek ve tecrübe elde ettiklerinde yavaş yavaş azalır.

Bu değerlendirme yetişkin liderin görevini kolaylaştırmayı amaç edinmez. Aslında, bu izciliğin genç insanların kendilerine karşı sorumluluk almalarını sağlayan en temel hedeflerindendir.

Etkinliklerin çeşitleri, karmaşıklıklarına ve genç insanların paylaşım ve sorumluluklarına göre değişir.

Yöneltilmiş faaliyetler

En temel seviyede, bir yönlendirilmiş etkinlik vardır. Bu etkinliği hazırlayan, organize eden ve öneren olgun liderdir. Bu yeni bir grup ve yeni çocuklarla çok önemli bir basamaktır. Bu tip bir etkinlik kısa bir zaman aralığında gerçekleştirilir. Eğer güzel bir sonuçla iyi bir şekilde uygulanırsa, grubu motive etmek için iyi bir avantaj sağlanır ve kendine güveni arttırır (gençlerin ilgilerine uygun olma durumunda). Fakat bu tür etkinliklerin eğitim açısından etkisi önemli derecede sınırlıdır; genellikle pratik becerilerin kazanılması sınırlıdır. Dahası, etkinlik hazırlamak ve organize etmek için sorumlulukların çoğu yetişkin insanlara verildiğinden izcilik metodunun unsurlarını (özellikle takım sistemi).kullanmak çok zordur.

Katılımcı faaliyetleri

Eğer etkinlik biraz fazla sürerse ve her obaya uygulama alanında (ya da hazırlığında) belirli roller sağlarsa, bir sonraki aşamaya ulaşılır, yani bir katılım gerçekleşir. Bu tip aktivite yüksek içeriği sahiptir. Genç insanlara farklı roller denemeleri şansını sunar ve iştirakleri arttırıcı, tecrübeleri zenginleştirici daha geniş sorumluluk almalarını sağlar.

Projeler

Paylaşımın en üst noktasında, etkinlik bir proje gibi düşünülür. Bu durumda, genç insanlar, etkinliğin gerçekleştirilmesi için seçiminde, hazırlanmasında ve organize edilmesindeki her seviyede bulunurlar. Bir proje genellikle birkaç etkinliği genel bir konuda ve oldukça uzun genel bir hedefte birleştirir.

Mesela, kano sürmek bir etkinliktir. Çok kısa sürer ve genç insanlar hazırlanmasında kısıtlı bir role sahiptir. Diğer taraftan, bu etkinliği başka etkinliklerle (örneğin kuşları fotoğraflamak, nehirde balık tutmak, kamp organize etmek, yüzmeyi öğrenmek ve başka bir yüzücüyü kurtarmak ya da bir nehir kenarını keşfetmek) birleştirmek, bir nehir yolculuğu organizasyonu için mümkündür. Bu projede, her obaya farklı görevler yüklenir. Böylece her genç insan gerçek sorumluluk alabilir ve maceranın tadına varabilir.

Bir grup genç insanlarla proje safhasına geçmenin tek çözümü, onların basit etkinlikleri yönetebilme yeteneklerinin olabilmesidir.

Önem verilmesi gereken bir nokta, genç insan ne kadar bir etkinliğin seçiminde, hazırlanmasında ve organize edilmesinde bulunursa o kadar yoğun ve farklı tecrübeler elde ederler.


3.    Eğitimsel Etkinliklerin Özellikleri

 

a. Mücadeleci

Etkinlik, bazı zorluklar sunma, yaratıcılığı ve buluşçuluğu uyarmalı ve paylaşanları en iyisi için cesaretlendirmelidir. Bununla beraber, mücadele genç insanların olgunluk derecesi ve kabiliyetler sınırları içinde yer almalıdır.

b. İlgi çekici

Etkinlik, genç bir insanın ilgisini çekmeli ve etkinliğin paylaşılmasını sağlamalıdır. Çünkü etkinlik kişiyi cazip hâle getirmeli ya da etkinliğin içindeki değerleri anlayabilmelidir. Genç insanların ilgisi gelişimlerinin aşamalarına göre değişir, sosyal-kültürel geçmişleri, bunun en önemli nedenlerindendir. Farklı durumlara uygun muhtemel etkinlikleri sunmak çok önemlidir.

c. Ödüllendirici

Etkinlikteki paylaşım genç insanlara bir fayda üretiyormuş hissi verir; heyecanlı bir işin içindeki memnuniyet bir işi ilk defa yaparken veya umulmadan başarırken ki gurur grup tarafından tanınan bir katkının onda oluşturduğu keyiftir.

d. Faydalı

Etkinlik genç insanlara yeni şeyler keşfedecek ve öğrenecek bir tecrübe sağlamalıdır. Kendiliğinden oluşan bir etkinlik, kendi amacını içerir ve fazla öğretici olmaz. Eğitimsel etkinliğin ana karakteristiği genç insanlara bir ilerleme sağlamasıdır.

Birkaç etkinlik aynı amaçlara ulaşmayı sağlar. Bu arzulanan değişimlerin ortaya çıkması ve farklı açılardan pekiştirilmesi anlamına gelir.

Diğer yandan etkinlik iyi seçildiyse tek bir etkinlik birçok alanda amacına ulaşmış demektir.

Etkinliklerin izcilikle alakalı olup olmadığını düşünmek hatalıdır. Bu kavramı kabullenerek düşünülen etkinlikler kısa ve orta vadede can sıkıntısına yol açar. Bir etkinliği izcilikle alakalı olup olmadığını anlamak için yapan şeyin içeriği değil, uygulanan metot ve eğitimsel hedefler belirler.

Gösterim: 23039

Arama