ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
 • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

İzcilik Metodu (EK-2) - Etkinlik Seçmenin Yolları

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

Etkinlik Seçmenin Yolları

Etkinlik seçmenin iki yolu vardır:

1. Yetişkin lider, genç insanlara, bu yaşın eğitim hedefleriyle aynı doğrultuda öğrenme imkânlarını sunabilecek ve gurubun ilgilerine cevap verebilecek bir etkinliği hazırlar ve gençlere sunar.

2. Lider, ilgilerini açıklamaları için gençleri teşvik edip bu ilgilere uygun bir etkinlik üretmelerine yardımcı olur. Bu durumda lider, etkinliğin sunduğu öğrenme fırsatlarını belirleyip bu fırsatları basamak hedefleri ile bağdaştıracaktır. Yerel düzeyde belki de bu iki yaklaşım birleştirilecektir.

Uygulamada, bu iki yaklaşım yerel seviyede muhtemelen birleşecektir. Teşkilatlar, yeni veya zorda olan gruplara ve liderlere önerilecek etkinlikleri geliştirmeye yönelirler. Hem Liderler hem de genç insanlar neler yapabileceklerine ait tecrübeler kazanırlar yeni fikirlere sahip olurlar.

Kaynağı ne olursa olsun bir etkinlik önerisinin, izci metodunun bütün öğeleriyle tam olarak alındığını doğrulamak için incelenmesi gerekir. Lider, genç insanın kişisel eğitim amaçlarını etkinlik sırasında hesaba katıldığını yerel seviyede göz önüne almalıdır.

Genç insanlar, bir etkinlik organize ederken etkinliğin bütün aşamalarında (seçiminden değerlendirmesine kadar), sadece uygulama bölümünde değil öğrenmeye yönelik aşamaların her safhasında mümkün olduğunca yer almalıdır. Katılımın seviyesi, genç insanın gelişiminin aşamasına bağlı olacaktır. En genç bölümde, çocukların paylaşımı etkinlikleri dizayn ederken ve birkaç önermeden bir etkinliği seçerken sınırlı olabilir.

2. Farklı Etkinlik Türleri

a- Değişken ve Sabit Etkinlikler

Eğer grup hayatını hesaba katarsanız iki temel etkinlik vardır: değişken ve sabit etkinlikler.

Sabit etkinlikler;

 • Genellikle tek bir şekilde ve aynı konu ile ilgilidir.
 • İzcilik metodu için doğru ortamı yaratmak için sürekli uygulanması gerekir.
 • Eğitim hedeflerinin başarılmasında katkıda bulunur.
 • Birlikte karar alma ve değerlerin somut varlığını, gençlerin katılımını sağlayarak metodun güçlendirilmesini sağlar.
 • Ünite içinde güzel bir atmosfer oluşturarak gençlere tipik izcilik deneyimi verir.

Sabit etkinlik örnekleri; seremoniler, toplantılar, geziler, oba köşelerinin bakımı ve geliştirilmesi, ünite toplantı yerleri, oyunlar, şarkılar, oba konseyi ve ünite konseyi vb. dir.

Değişken etkinlikler:

Değişken etkinlikler, yeni tecrübeleri canlandırmayı amaçlar. Keşfetmek, hayk inşa etmek, topluluğa hizmet vb. Sabit etkinlikte grubun birbirini tutması ve görevlerini yerine getirmesi amaçlanır. Rahatlatıcı oyunlar, pratik görevler (yemek pişirme, erzak tedariki, temizlik), devriye toplantıları yapmak, takım toplantıları yapmak, değerlendirme oturumları, seremoniler vb. İkinci çeşit etkinlik birinci etkinlikten daha fazla kendini tekrarlar.

b- Sabit ve Değişken Aktiviteleri Dengeleme

Bazı liderler, izcilik aktiviteleri hakkında konuştuklarında çoğu zaman oyunlar, hayklar, kamp ateşleri vs. değinirler. “İzcilik aktiviteleri” teriminden kaçınılması gerekir çünkü o izciliğin sınırlı aktivite kataloguna dayalı olduğunu ima eder. Bazı izcilerin sevdiği ve diğerlerinin sevmediği aktivitelerin olduğunu düşünmek yanlıştır.

İzcilikte etkinlikler yelpazesi sınırsızdır. Ancak sabit ve değişken aktiviteler arasında iyi bir denge sağlanmalıdır. Her ikisi de grup hayatı ve kişisel ilerlemeler için çok önemlidir. Eğer sabit etkinlikler programın bütününü dolduruyorsa, can sıkıntısının oluşması için bir risk oluşur ve grup yaşantısı kötüleşir.

Eğer değişken etkinlikler birbirini ard arda izliyorsa grup yorulmuştur ve çelişkiler planlanmış imkânların yokluğunda takımı ve genç insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için su yüzeyine çıkmıştır.

 

Çok Fazla Sabit Aktiviteleri Olan ve Yeterince Sabit Aktiviteleri Olmayan Bir Program:

 • Etrafındaki olaylardan dışlanmış, kapalı, kendi merkezli ünitelerde yapılabilir. Bu, genci hayata hazırlamaz sadece izciliğe hazırlar. Bu ise izciler için izcilik programı olacaktır. Gençler için izcilik programı olmayacaktır.
 • Değişken faaliyetlerden oluşturulmuş çalışmalar sayesinde yapılan, değişik gelişim alanlarındaki ilerlemelerini zorlaştırarak gençlerin uyumlu gelişimlerini etkiler.
 • Çabucak demode olmaya meyilli ve oldukça sıkıcı bir program olabilir.

 

Çok Fazla Değişken Aktiviteleri Olan ve Yeterince Değişken Aktiviteleri Olmayan Bir Program

 • Bu, hâlâ ilgi çekici ve yararlı bir gençlik gurubu olabilir fakat gençlerin ait olma hissini ve grubun bir araya gelmesini tehdit eden düşük nitelikli olacaktır.
 • İzcilik metotlarının tüm elemanlarının genel eğitimsel etkilerini azaltır. Sabit faaliyetlerin sürekliliği tarafından oluşturulan atmosferin eksik kalacağı gibi.

Etkinliklerden projelere

Yetişkin liderlerce etkinlik sürecince alınan katılım ve sorumlukların derecesi, genç insanlar daha fazla yetenek ve tecrübe elde ettiklerinde yavaş yavaş azalır.

Bu değerlendirme yetişkin liderin görevini kolaylaştırmayı amaç edinmez. Aslında, bu izciliğin genç insanların kendilerine karşı sorumluluk almalarını sağlayan en temel hedeflerindendir.

Etkinliklerin çeşitleri, karmaşıklıklarına ve genç insanların paylaşım ve sorumluluklarına göre değişir.

Yöneltilmiş faaliyetler

En temel seviyede, bir yönlendirilmiş etkinlik vardır. Bu etkinliği hazırlayan, organize eden ve öneren olgun liderdir. Bu yeni bir grup ve yeni çocuklarla çok önemli bir basamaktır. Bu tip bir etkinlik kısa bir zaman aralığında gerçekleştirilir. Eğer güzel bir sonuçla iyi bir şekilde uygulanırsa, grubu motive etmek için iyi bir avantaj sağlanır ve kendine güveni arttırır (gençlerin ilgilerine uygun olma durumunda). Fakat bu tür etkinliklerin eğitim açısından etkisi önemli derecede sınırlıdır; genellikle pratik becerilerin kazanılması sınırlıdır. Dahası, etkinlik hazırlamak ve organize etmek için sorumlulukların çoğu yetişkin insanlara verildiğinden izcilik metodunun unsurlarını (özellikle takım sistemi).kullanmak çok zordur.

Katılımcı faaliyetleri

Eğer etkinlik biraz fazla sürerse ve her obaya uygulama alanında (ya da hazırlığında) belirli roller sağlarsa, bir sonraki aşamaya ulaşılır, yani bir katılım gerçekleşir. Bu tip aktivite yüksek içeriği sahiptir. Genç insanlara farklı roller denemeleri şansını sunar ve iştirakleri arttırıcı, tecrübeleri zenginleştirici daha geniş sorumluluk almalarını sağlar.

Projeler

Paylaşımın en üst noktasında, etkinlik bir proje gibi düşünülür. Bu durumda, genç insanlar, etkinliğin gerçekleştirilmesi için seçiminde, hazırlanmasında ve organize edilmesindeki her seviyede bulunurlar. Bir proje genellikle birkaç etkinliği genel bir konuda ve oldukça uzun genel bir hedefte birleştirir.

Mesela, kano sürmek bir etkinliktir. Çok kısa sürer ve genç insanlar hazırlanmasında kısıtlı bir role sahiptir. Diğer taraftan, bu etkinliği başka etkinliklerle (örneğin kuşları fotoğraflamak, nehirde balık tutmak, kamp organize etmek, yüzmeyi öğrenmek ve başka bir yüzücüyü kurtarmak ya da bir nehir kenarını keşfetmek) birleştirmek, bir nehir yolculuğu organizasyonu için mümkündür. Bu projede, her obaya farklı görevler yüklenir. Böylece her genç insan gerçek sorumluluk alabilir ve maceranın tadına varabilir.

Bir grup genç insanlarla proje safhasına geçmenin tek çözümü, onların basit etkinlikleri yönetebilme yeteneklerinin olabilmesidir.

Önem verilmesi gereken bir nokta, genç insan ne kadar bir etkinliğin seçiminde, hazırlanmasında ve organize edilmesinde bulunursa o kadar yoğun ve farklı tecrübeler elde ederler.

Gösterim: 23046

Arama