ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
  • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

İzcilik Metodu (EK-2) - Faaliyetler ve Eğitim Hedefleri

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

a. Faaliyetler ve Eğitim Hedefleri

 

Faaliyet ve eğitim hedefleri arasında iki yönlü bir ilişki mevcuttur:

  • Bir faaliyet, önceden belirlenmiş olan eğitim hedefinin ışığında seçilebilir. Mesela, sözlü ve kolektif olarak tanımlama, organizasyon ve zaman yönetimi (ortak hareket anlayışı ve çeşitli sunumlar arasında ilişki) becerilerini geliştirme, kamp ateşi sırasında düzenlenen bir gösteri, el becerileri, takım çalışması ve organizasyon becerilerini geliştirmek için bir ırmak üstünde köprü inşa etmek gibi faaliyetler bu çerçevede seçilebilir.
  • Başarılı bir eğitim hedefini tanımlamak için tamamlanmış bir faaliyeti değerlendirmek gerekir. Mesela, Ali, obasıyla bir kamp sırasında duvar gazetesi hazırlama sorumluluğunu üstlenir. Son değerlendirmede onun doğru ve eğlenceli gözlemlerine dayanarak göz alıcı resimlerle süslenmiş kısa yazılar yazabildiğini gözlemlemek mümkündür. Onun gazetesi, herkesin ilgisini çeker. Ali, yeni iletişim becerilerini kazandığı ve bu becerilerini grubun hizmetine sunduğu için  gazeteci rozetini hak etti.

 

“İzcilik faaliyeti, geniş anlamda değerlendirilirse genç insanların birlikte becerdikleri bir tek işlem değildir. İzcilik faaliyeti, genç insanlara bir yandan bir şeyin ihtiyaç ve ilgilerine göre uyarlanmış, öte yandan karşılıklı yardımlaşma ve teşviklere izin veren çeşitli rolleri denemeye yönelik ortak bir hedefe doğru çalışmayı sağlar”.

b. Etkinlikler ve Akran Gurubu

Etkinlikler, ekibin oluşturulması sürecinde motor görevi görmektedir.

  • Etkinlikler esnasında gençler bir araya gelir, karşılıklı bir etkileşim içine girer ve birbirlerini daha iyi tanırlar (düşünceleri paylaşma, karar verme, takım çalışması, sorumluluklar, sorunlar, kaynaklar, yetenekleri paylaşma, değerlendirme, başarıyı kutlama vb.). Grup hayatında faaliyetler, yapıcı yollarla etkileşim için imkânlar sağlamalıdır.
  • Akran eğitimi, özellikle, gençler ve birey için bir miktar çaba gerektiren bir faaliyete gerçekten motive olduklarında oldukça etkilidir. Bu nedenle, her genç, bu etkinliğin sadece kendi başına olamayacağını bilir. Sorumlulukların tam olarak paylaşımı, zamanla kazanılan beceri veya paylaşımların birleştirilmesi için bireysel yeteneklere ihtiyaç vardır.
  • Faaliyetin devam etmesi için zorda olan herkese yardım etmek gerekir. Başarma hissi hem kolektif  “Biz yaptık”, (üyeler arasındaki bağları güçlendiren) hem de bireyseldir. “Sanıyorum ben onu yapabilirim” (herkese çabalarından dolayı teşekkürler, her birey sıra dışı bir şeyi deneyebilir ve başarabilir).

c. Faaliyetler ve Yetişkin Lider

Her etkinliğin bir süreci vardır:  Etkinliğin seçilmesi, planlanması, organize edilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Değerlendirme, gelecekteki etkinlikleri geliştirmeye ya da yeni fikirler üretmeye yardımcı geri beslemeler sağlar.

 

Gösterim: 23038

Arama