• Bora lidere teşekkürler...

İzcilik Metodu (EK-2) - İzcilik Metodu

Üst Kategori: İzcilik Bilgileri Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

2. İzcilik Metodu Her Yaş Grubuna Uygulanır.

 

Bölüm metotları, her yaş gurubunun karakteristik özellikleri için izcilik metodu elemanlarının sadece uygulanmasıdır.

Yavrukurtluktan ergin izciliğe her yaş gurubunda aynı metod elemanları kullanılır: İzcilik, söz ve türesi, oba sistemi, yaparak öğrenme, sembolik çerçeve, doğada yaşam, kişisel gelişim, vs. Ancak, bunlar her yaş gurubunun karakteristik özellikleri olduğundan beklentiler ve kapasiteler de buna göre şekillenir.

İzcilik metodunun tüm elemanları, her bölüme uyarlanmak zorundadır. Onlar her yaş gurubunun karakteristik özelliğine göre ayarlanacaktır. Kendi kendine karar verebilme kapasitesi, sorumluluk alma derecesi, duygusal güven ihtiyacı, anlatım metotları, grup içinde iş birliği kapasitesi vb. durumlar, yaş gruplarına göre şekil alacaktır. Dolayısıyla grup içerisinde yetişkinin rolü, söz konusu yaş gurubuna göre değişir.

a. Çerçeveleri Genişletme

Etkinlikler ve kamplar, giderek genişleyen etkinlik alanlarında organize edilir ve katılımcılara giderek artan iletişim ve keşif imkânları sunar.

Yavrukurtlukta etkinlikler yakın çevrede yapılır ve kısa olur. Ergin izci sınıfında ise uluslararası toplantılar yapılır. Bu uluslararası kültür boyutunun anlaşılması ve farkında olunması için hizmette birliktelik sağlar.

b. Hayalden Gerçeğe

Yavrukurtlukta çocuğun hayali, kamp ateşi çevresinde canlandırılır. Çocukluk döneminin sonunda ve ergenlik döneminin başlangıcında ise kızlar ve erkekler, bu ateşin etrafında büyük ölçüde hayal ettikleri, başardıkları ve benzemek istedikleri kahramanlarla örtüşürler.

Ergenlikte gencin özendiği karakterler gerçek hayattan gelen şampiyonlar, günümüz yıldızları, bilim adamları vb.dir. “Rol” gerçekte güvenilir sağlam bir yer alır.

Genç kişi, uzun süre kovboyculuk veya Kızılderilicilik oynamaz fakat bisiklet ile dağ gezintileri yapar.

c. Küçük Gruplardan Topluma

Gençlerin daha büyük sorumluluklar aldığı etkinlikler ve giderek genişleyen ilişkiler ağında yapılan etkinlikler gençleri yavaş yavaş gerçek sosyal hayat ile temasa geçirir ve onlara sosyal hizmet ve toplum kalkınma projelerinde gerçek yetişkin deneyimi sağlar.

d. Oyun Kurallarından Evrensel Değerlere

Yavrukurtlar, izcilik anayasasını, oyunun bir kuralı olarak algılar. İzcilik anayasası, genç ergenlerin hayatın değerlerini keşfetmelerine yardımcı olur. Sadakat, güvenirlilik vb. projeleri sayesinde ergin izciler evrensel değerlerin anlamını farklı olma hakkı, hoşgörü vb. deneyimlerini direkt olarak kazanırlar.

1. Kavramlar

Faaliyet ya da Etkinlik Nedir?

Faaliyet, gence bir veya daha fazla eğitim hedefine yönelik bilgi, beceri ve davranışlar kazanma imkânı sunan deneyimler demetidir.

a. Aktivite ve Deneyim

Gençler, kazandıkları deneyimleri etkinlikler sayesinde öğrenir. Gencin etkinlik sırasında kazandığı deneyim ile herkesin başardığı deneyim arasındaki farkı görmeliyiz.

Deneyim ve etkinlik arasındaki fark aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

  • Etkinlik = Dışarıda neler oluyor; herkesi kapsayan hareketlerdir.
  • Deneyim = İç bölüm, kimsesiz yapılanlar, hareketten her kişinin elde ettiği

Gösterim: 21755

Arama