ücretsiz udemy kurslarımutfakta tasarruf kadınlar kulübüsağlık yazılarıaltın neden yükseliyorfalafel nasıl yapılırilk görüşte etkilenmek
 • Bora lidere teşekkürler...

arap porno sikiş bridalarabia.com

İzcilik Metodu (EK-2) - Grupla Yaşamak

Üst Kategori: İzcilik Pazar, 21 Ağustos 2011 tarihinde oluşturuldu

Makale Dizini

d. Grupla Yaşamak

 

Grupla yaşamak, izcilik metodunun uygulamasının sonucudur. İzcilik metodunun bir bütün olarak uygulanması sonucu, ünite ve obalar içinde keşfedilen belirli bir atmosferin grupla yaşamak diye adlandırılmasıdır.

Bu özel atmosfer, aşağıdaki birleşenlerden oluşur.

Metodun Tüm Yönleri;

 • İzcilik anayasası; bize rehber ilkeleri belirtilen bir kodu, izci sözü ise izcilik anayasasıyla uyumlu yaşamak için gönüllülük esasına dayalı kişisel bir bağlığı anlatır.
 • Sembolik taslak, çeşitli semboller kullanılarak izcilik programlarını her yaş grubuna kavramları anlatan iletilerdir.
 • Oba sistemi, öğrenen toplum içerisinde informal akran grubunun mekanizmasını düzenler ve karar verme sürecinde her izciye bir rol ve söz verir.
 • Başkalarına hizmet, kişisel eğilimlerin alışkanlığıyla geliştirilen ve ihtiyaçların büyük bir bölümünde gençleri birbirine yaklaştıran kalıcı bir hizmet üretimidir.
 • Doğa içinde izci ünite ve obalarının birçok etkinliklerinin uygulamalı olarak yapıldığı özel bir çevredir.
 • Oyunlar gençlere cazip gelen donanımlar, grup içerisinde entegrasyon, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olma, inceleme, macera ve keşif için ilgilerini cesaretlendirmek olarak adlandıracağımız bir öğrenmedir.

 

d. Grupla Yaşamak

Grupla yaşamak, izcilik metodunun uygulamasının sonucudur. İzcilik metodunun bir bütün olarak uygulanması sonucu, ünite ve obalar içinde keşfedilen belirli bir atmosferin grupla yaşamak diye adlandırılmasıdır.

Bu özel atmosfer, aşağıdaki birleşenlerden oluşur.

Grupla yaşamak;

 • Oba içinde hayatın çeşitli dönemlerine ait zenginliği anlatan deneyimleri,
 • Liderlerin hoşgörülü tutumlarını,
 • İlgi çekici etkinlikleri,
 • İnsanı kamçılayan kişisel hedefleri,
 • Anayasal değerler ve ortak hayat sürdürmenin doğal sonuçlarını,
 • Söz tarafından oluşturulan bağlılığı,
 • Sembolik çerçeve tarafından sağlanan amaç duygusunu,
 • Doğada yaşamın çekiciliğini,
 • Başkalarına hizmet sevincini,
 • Demokratik karar verme sürecini,
 • Sembollerden gelen aidiyet duygusunu,
 • Kutlamaların önemini,
 • Şarkılar ve oyunları

ifade eder.

Kısacası, izcilik metodunun koordineli olarak uygulaması sonucunda olan her şey, grup hayatını anlatır.

Grup hayatı, gencin sistem içinde kalmasını sağlayan şeydir. Grup hayatı, izciliğin gençlere çekici gelmesini sağlar. Bu atmosfer öyle güçlü ki izcilik ünitesine giren herkes, değişik bir çevrenin ve birçok şeyin değerli olduğunun farkına varır. Aslında bu onların neden grup içinde ve izcilerle kaldıklarının bir göstergesidir. Grup hayatının zenginliği, izciliği, başka şeylere tercih etmelerinin başında gelir.

Eğer grup hayatı ödüllendirici olursa izciler, kendilerini göstermek için tüm potansiyellerini ortaya koyacak ve gruptan ayrılmak için bir neden olmayacak ve kafaları karışmayacaktır.

Gösterim: 23041

Arama